Системи віртуалізації серверної інфраструктури та робочих станцій

Віртуалізація в загальному розумінні – це принцип відділення об’єкта від його подання.

В різних областях  ІТ віртуалізація підвищує ефективність використання устаткування і керованість IT-систем, надає ресурси в деякому уніфікованому і зручному вигляді, забезпечує новий функціонал.

 

ЗАВДАННЯ, ЯКІ ВИРІШУЮТЬСЯ  ЗА ДОПОМОГОЮ ВІРТУАЛІЗАЦІЇ СЕРВЕРНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ

Віртуалізація серверної інфраструктури зводиться до консолідації обчислювальних ресурсів за рахунок розміщення безлічі віртуальних машин на одному фізичному сервері або відмовостійкому кластері серверів і вирішує наступні завдання оптимізації ІТ сервісів:

 • утилізація існуючого обладнання;
 • забезпечення доступності корпоративних сервісів при виході з ладу одного з серверів або його компонентів;
 • оптимізація енергоспоживання і тепловиділення в ЦОД;
 • спрощення процесу обслуговування;
 • прискорення процесів розгортання нових серверів, резервного копіювання, відновлення та перенесення на інший вузол;
 • підвищення ефективності за рахунок використання обчислювальних потужностей сучасних серверів.

 

ЗАВДАННЯ, ЯКІ ВИРІШУЮТЬСЯ ЗА ДОПОМОГОЮ ВІРТУАЛІЗАЦІЇ РОБОЧИХ СТАНЦІЙ

Віртуалізація робочих станцій – це підхід, при якому відбувається поділ робочого середовища користувача (ОС, додатки, дані) і фізичного пристрою, на якому він працює (ПК, ноутбук), і вирішуються такі задачі:

 • Забезпечення безпеки даних і контроль – значне зниження ризику втрати даних за рахунок централізації даних користувача, додатків і ресурсів в рамках інфраструктури центру обробки даних, централізований контроль даних і аудит для забезпечення відповідності корпоративним політикам безпеки.
 • Підвищення неперервності бізнесу – доступність віддаленого робочого столу в будь-який час, з будь-якої точки світу, підвищення надійності робочих місць за рахунок використання тонких клієнтів з мінімумом рухомих частин, у разі виходу з ладу тонкого клієнта всі дані залишаються збереженими, простої в роботі – близькі до нульових.
 • Економія коштів – зменшення енергоспоживання, зниження витрат на ремонт, обслуговування та модернізацію робочих місць.

 

РІШЕННЯ І ТЕХНОЛОГІЇ, ЩО  ВИКОРИСТОВУЮТЬСЯ В СИСТЕМАХ ВІРТУАЛІЗАЦІЇ

ІНФРАСТРУКТУРА ВІРТУАЛЬНИХ РОБОЧИХ СТОЛІВ (VDI)

Рішення, що дозволяє запустити ОС користувача (Windows 7 і т.д.) всередині віртуальної машини на сервері в ЦОД і працювати з нею віддалено з будь-якого пристрою.

Виробники та технології: Citrix XenDesktop, VMware View, Microsoft VDI, Quest vWorkspace

СЛУЖБИ ВІДДАЛЕНИХ РОБОЧИХ СТОЛІВ АБО ТЕРМІНАЛЬНІ СЕРВІСИ (REMOTE DESKTOP SERVICES HOST (RDSH) \ TERMINAL SERVICES (TS))

Класичний термінальний доступ, що надає серверну операційну систему (зазвичай, Windows Server 2008 R2 або 2012) декільком користувачам в конкурентному режимі. Кожен з віддалених користувачів працює в своїй сесії.

Виробники та технології: Citrix XenApp, Microsoft RDS, Quest vWorkspace

ВІРТУАЛІЗАЦІЯ ДОДАТКІВ (APPLICATION VIRTUALIZATION)

Доставка і виконання додатків на віртуальних машинах, термінальний сервер або ПК без звичної установки програми в ОС.

Виробники та технології: Microsoft App-V, Citrix XenApp, VMware ThinApp

 

ПІДХОДИ КОМПАНІЇ NETWAVE ДО ВПРОВАДЖЕННЯ СИСТЕМ ВІРТУАЛІЗАЦІЇ

 • Аудит готовності до міграції у віртуальне середовище існуючої серверної ІТ-інфраструктури замовника.
 • Вибір оптимального технічного рішення для віртуалізації, яке буде враховувати існуючі навантаження і подальше збільшення потреб у зв’язку із зростанням бізнесу.
 • Складання детальної проектної документації рішення. Детальне планування міграції ІТ-інфраструктури у віртуальне середовище з мінімальними простоями для бізнесу.
 • Впровадження відмовостійкого рішення для забезпечення високої доступності віртуальних машин. Резервування вузлів кластеру, дискових підсистем та надлишкових зв’язків між апаратними компонентами системи.
 • Впровадження централізованої автоматизованої системи резервного копіювання і відновлення даних, яка забезпечує захист інформації від природних і техногенних катастроф, дій зловмисників.
 • На вимогу замовника впровадження системи моніторингу віртуальної інфраструктури та автоматизації типових сценаріїв і операцій, пов’язаних із створенням та обслуговуванням віртуальних машин і вузлів кластера.
 • Складання детальної проектної документації на кожному етапі проекту.