Проектування інфраструктури та ІТ-систем

Сім раз відміряй, один раз відріж

(народне прислів’я)

Перед впровадженням нових ІТ-систем або розширенням функціоналу існуючих важливо виконати роботи з проектування. При відсутності цього етапу існує велика ймовірність отримати неоптимальне, погано масштабоване, складне в експлуатації та управлінні рішення. У свою чергу, правильно розроблений проект дозволить максимально швидко впровадити систему, що повністю відповідає вимогам та очікуванням Замовника.

Компанія NETWAVE надає послуги проектування інфраструктури та ІТ-систем, забезпечуючи гнучкість, масштабування і безпеку рішення, що розробляється.

Процес проектування складається з наступних етапів:

  • Визначення потреб і побажань Замовника. На першій стадії проектування Замовник озвучує завдання, яке необхідно реалізувати.
  • Аналіз завдання і створення концепції майбутньої системи. На даному етапі проводиться робота з отриманою інформацією, розглядаються можливі варіанти систем і комплексів, здійснюється вибір оптимального рішення, яке зможе максимально ефективно виконати поставлене завдання. Також можливе моделювання та демонстрація роботи пропонованого рішення за допомогою засобів демо-лабораторії NETWAVE, яка включає набір мережевого, серверного устаткування і різного програмного забезпечення. За результатами цього етапу затверджується концепція майбутньої системи.
  • Створення детального технічного завдання. Після вибору і затвердження концепції проводиться робота над створенням детального технічного завдання. У ньому фіксуються мета, призначення, функції, всі деталі, особливості впроваджуваного рішення та його інтеграція із суміжними ІТ-системами організації. Також обговорюються побажання з відмовостійкості, безпеки та зростанню майбутньої системи. У результаті створюється документ – технічне завдання на розробку ІТ-системи. Цей етап дуже важливий у всьому процесі проектування, так як наступні кроки будуть ґрунтуватися на інформації з технічного завдання.
  • Розробка високорівневого дизайну рішення. На даній стадії проектування формується перелік необхідних компонентів рішення, їх функціональне призначення, визначаються способи і сценарії взаємодії між ними і уже існуючими інформаційними системами Замовника. Прикладом визначення способу взаємодії є вибір протоколу для отримання інформації користувача з корпоративного каталогу, прикладом сценарію є рекомендація переналаштування  маршрутизації даних при виході з ладу одного з опорних маршрутизаторів. При необхідності в додатковій інформації про існуючу інфраструктуру Замовника можливе проведення аудиту таких інформаційних систем. Наприклад, при впровадженні IP телефонії необхідно провести аудит мережевої інфраструктури, при модернізації бездротової мережі буде потрібна  радіорозвідка. За результатами виконання етапу створюється документ з описом і повною  функціональною схемою рішення.
  • Підбір обладнання. На базі результатів, отриманих на попередніх стадіях проектування, здійснюється підбір необхідного обладнання, складання та затвердження специфікації.
  • Запуск пілотної системи. У деяких випадках проектування можливий запуск пілотної системи в інфраструктурі замовника для перевірки працездатності запропонованого рішення, а також навантажувального і функціонального тестування. Для розгортання пілотної системи використовується пропоноване в проекті або аналогічне обладнання. За результатами тестування проект, якщо необхідносто, коригується.
  • Розробка низькорівневого дизайну рішення. На завершальній стадії проектування розробляється низькорівневий дизайн рішення, що складається зі схем розміщення, установки, підключення обладнання і програмних модулів, режимів роботи компонентів системи. Прикладом низькорівневого дизайну при створенні локальної мережі служить структурна схема рішення з розміщенням обладнання  в телекомунікаційних стійках і журналом комутації.

Залежно від величини і складності розроблюваної системи, окремі стадії проектування можуть бути об’єднані або розділені на декілька складових частин. Для простих рішень після узгодження технічного завдання відразу можливе складання специфікації обладнання та схеми впровадження. У великих і складних системах кожна стадія проектування повинна бути підсумована відповідним документом, який узгоджується із Замовником. Але, не дивлячись на складність системи, правильний і послідовний підхід до проектування необхідний для отримання бажаного результату – пакету документів для впровадження рішення.

Для успішного впровадження рішень необхідний структурований підхід. Проектування в ньому займає важливе місце, так як від результатів його виконання безпосередньо залежить якість роботи рішення.

Компанія NETWAVE має багаторічний досвід впровадження і штат кваліфікованих інженерів та готова виконати роботи з проектування для різних систем. Порфоліо  компанії включає багато інсталяцій, серед яких є перші впровадження в країні. Успіх цих інсталяціяй був досягнутий зокрема завдяки правильному підходу до проектування.