Локальні мережі передачі даних (LAN)

Невід’ємною частиною інфраструктури майже будь-якого сучасного підприємства є мережа передачі даних. В залежності від масштабів компанії (малий, середній чи великий бізнес) або сфери її роботи (виробництво, логістика, торгівля, фінанси тощо) комп’ютерні мережі можуть відрізнятися одна від одної, наприклад, за архітектурою та масштабом, за рівнем керованості та надійності, за кількістю інтегрованих функцій.

Кожна географічно ізольована частина підприємства (окремий офіс, будівля або навіть комплекс споруд) має власну локальну мережу, основною якої (у більшості випадків) є провідна локальна мережа передачі даних (LAN).

ЗАДАЧІ, ЩО ВИРІШУЮТЬСЯ ЗА ДОПОМОГОЮ ЛОКАЛЬНИХ МЕРЕЖ ПЕРЕДАЧІ ДАНИХ

  • Організація обміну даними між стаціонарними або портативними робочими станціями (комп’ютерами) співробітників, розміщеними в одному офісі, будівлі тощо. Джерелом даних можуть бути різноманітні однорангові сервіси, наприклад, сервіс обміну миттєвими повідомленнями, широкомовна трансляція мультимедійних даних або передача файлів за допомогою протоколів SMB/CIFS чи навіть BitTorrent.
  • Організація доступу до корпоративних серверів застосувань чи додатків, що розташовані в спільних з користувачами межах географічно ізольованої частини підприємства (так звані «локальні сервери»). Ця задача є однією з найпоширеніших під час проектування IT-інфраструктури підприємства. Прикладами вказаних серверів є сервер електронної пошти, сервер корпоративного каталогу, термінальний сервер, окремий сервер централізованого збереження файлів тощо.
  • Організація розподіленої інфраструктури мережевих інфраструктурних сервісів, яка не виходить за межі географічно ізольованої частини підприємства. Прикладами таких сервісів є сервіс IP-телефонії та відео-конференцій, сервіс IP-відеоспостереження, сервіс контролю та управління фізичним доступом, інфраструктура бездротового доступу до мережі (Wi-Fi), інфраструктура сенсорів з оцінки якості каналів зв’язку чи будь-яких інших мережевих сенсорів. Визначною особливістю цього класу задач є вимога надання живлення кінцевим пристроям через сигнальний інтерфейс, за допомогою якого вони підключаються до мережі (технологія Power-over-Ethernet).
  • Об’єднання кількох локальних серверів в єдиний обчислювальний кластер. Кластеризація – це найпоширеніший метод створення надійного та стійкого до відмов корпоративного сервісу (незалежно від його типу чи призначення). Прикладами кластерів інфраструктурних сервісів можуть бути кластер серверів корпоративного каталогу, кластер серверів IP-АТС чи кластер підсистеми віртуалізації.
  • Створення транспортної інфраструктури для систем автоматизації та контролю промислового виробництва. Особливістю цього класу задач є жорсткі умови промислової експлуатації мережевого обладнання та підвищені вимоги до його надійності. Також для уникнення впливу електромагнітного випромінювання промислового обладнання на передачу критичних даних бажано використовувати оптичні лінії зв’язку замість мідних.
  • Організація доступу користувачів багатоквартирних будинків до публічної мережі Internet. Транспортна інфраструктура «домашніх мереж» за своєю структурою подібна до звичайних провідних локальних мереж. Але й вони мають свої особливі вимоги, що стосуються, зокрема, формфактору пристроїв.

ПРОДУКТИ І РІШЕННЯ, ЩО ВИКОРИСТОВУЮТЬСЯ ДЛЯ СТВОРЕННЯ ЛОКАЛЬНИХ МЕРЕЖ ПЕРЕДАЧІ ДАНИХ

ETHERNET-КОМУТАТОРИ ФІКСОВАНОЇ КОНФІГУРАЦІЇ ІНТЕРФЕЙСІВ

Комутатори цього класу є найбільш поширеними завдяки великому діапазону їх функціональності і, як наслідок, їх різноманітного застосування. Вони зазвичай мають від 8 до 48 фіксованих Ethernet-інтерфейсів з максимальною швидкістю передачі даних 100 або 1000 Мбіт/сек, а також невелику кількість (1-4 шт.) магістральних портів. Фіксовані комутатори можуть бути некерованими, керованими за допомогою лише web-інтерфейсу або ж вони можуть мати повнофункціональний інтерфейс віддаленого адміністрування (що включатиме, в тому числі, інтерфейс командного рядка CLI). Серед додаткових функцій таких пристроїв можна назвати можливість створення стеку з кількох окремих комутаторів, підтримку технології живлення Power-over-Ethernet, підтримку протоколів третього рівня моделі OSI (напр., маршрутизації IP-пакетів) або навіть наявність вбудованого контролера бездротових мереж.

Зазвичай цей клас комутаторів використовують для створення так званого «рівня доступу» мережі, тобто до них підключаються кінцеві пристрої. Для створення відносно невеликих за масштабом мереж комутатори фіксованої конфігурації можуть бути використані також  і на «рівні ядра» або «рівні розподілення/агрегації».

Виробники: Cisco, HP, Extreme Networks, Juniper Networks, Alcatel-Lucent, Allied Telesis, TP-Link, D-Link, ZyXEL та багато інших.

МОДУЛЬНІ ETHERNET-КОМУТАТОРИ З ВИСОКОЮ ЩІЛЬНІСТЮ ІНТЕРФЕЙСІВ

Ці модульні пристрої можуть складатися з таких основних компонент: шасі (з вмонтованими або дискретними модулями керування), блоків живлення, блоків вентиляторів та інтерфейсних модулів з широким спектром конфігурацій портів (мідні або оптичні, зі швидкістю передачі даних 1, 10, 40 або 100 Гбіт/сек). Деякі реалізації можуть мати дискретні плати міжмодульної комутації та/або сервісні модулі, що виконують певні додаткові функції (напр., функції міжмережевого екрану). Майже завжди модульні комутатори мають надзвичайно високу продуктивність та апаратно підтримують протоколи третього рівня моделі OSI.

Зазвичай цей клас комутаторів використовується на «рівні ядра» або «рівні розподілення/агрегації». У випадку створення локальної мережі з єдиним комутаційним центром модульні комутатори можуть виконувати функції комутаторів «рівня доступу».

Виробники: Cisco, HP, Extreme Networks, Juniper Networks, Alcatel-Lucent та інші.

СПЕЦІАЛІЗОВАНІ ПРОМИСЛОВІ ETHERNET-КОМУТАТОРИ

Цей окремий клас комутаторів відрізняється від інших наявністю захищеного (від пилу, вологи та вібрацій) корпусу, широким діапазоном робочих температур, можливістю живлення від джерела постійного струму та підтримкою протоколів «Industrial Ethernet». Серед поширених додаткових характеристик можна виділити невеликі розміри, модульність, можливість встановлення на DIN-рейку, наявність контрольного інтерфейсу типу «сухий контакт». Також обов’язково серед модельного ряду комутаторів цього класу повинні бути моделі з великою кількістю різноманітних оптичних інтерфейсів.

Виробники: Cisco, Hirschmann, Siemens, Honeywell, Moxa та інші.

СПЕЦІАЛІЗОВАНІ МЕРЕЖЕВІ КОМУТАТОРИ

При створенні розподіленої корпоративної мережі цей окремий клас пристроїв використовується операторами зв’язку, а не кінцевими підприємствами. Такі комутатори мають багато спільного з комутаторами, призначеними для побудови локальних провідних мереж. Їх особливістю є підтримка спеціалізованих для операторів зв’язку протоколів, наприклад, SONET, SDH, QinQ, MPLS тощо.

Виробники: Cisco, HP, Extreme Networks, Juniper Networks, Alcatel-Lucent та інші.

ПІДХОДИ КОМПАНІЇ NETWAVE ЩОДО ВПРОВАДЖЕННЯ ПРОВІДНИХ ЛОКАЛЬНИХ МЕРЕЖ

 РОЗРОБКА РІШЕНЬ, ЩО МАКСИМАЛЬНО ВІДПОВІДАЮТЬ ПОСТАВЛЕНИМ ЗАДАЧАМ

Обов’язковим етапом у підготовці будь-якого проекту рішення зі створення чи модернізації провідної мережі є збір первинної вхідної інформації, наприклад, кількість та тип необхідних мережевих інтерфейсів (відповідно до параметрів кінцевих пристроїв), їх розподілення по території підприємства, необхідність підтримки додаткових функцій (IP-маршрутизація, Power-over-Ethernet тощо) та іншої. Під час підготовки пропозицій наші спеціалісти аналізують особливості експлуатації мережі, наприклад, стан існуючої кабельної інфраструктури, наявність вільного місця в комунікаційних шафах або наявність вільних розеток живлення тощо. У деяких випадках проведення модернізації необхідно додатково проводити аудит існуючої мережі. В результаті роботи наших спеціалістів замовник обов’язково отримає оптимальну специфікацію обладнання, а також рекомендації щодо його ефективного використання.

 СТВОРЕННЯ КЕРОВАНИХ ПІДСИСТЕМ

Наші спеціалісти завжди пропонують замовникам використання керованих комутаторів, що мають вбудовані інтерфейси для віддаленого керування та моніторингу. Додатково, у випадку створення великих за масштабом локальних мереж бажано мати інструменти централізованого керування багатьма пристроями.

 ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВИСОКОГО РІВНЯ НАДІЙНОСТІ РІШЕНЬ

Надійність та безвідмовність роботи локальної мережі можливо досягти за рахунок використання обладнання з великим прогнозованим часом між відмовами (так званим MTBF), а також за умови апаратного резервування (дублювання) ключових вузлів інфраструктури (комутаторів рівня ядра чи розподілення мережі, серверних комутаторів тощо).

 ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВИСОКОГО РІВНЯ БЕЗПЕКИ РІШЕНЬ, ЩО ПРОПОНУЮТЬСЯ

При проектуванні провідної локальної мережі наші спеціалісти надають перевагу комутаторам, що мають вбудовані функції контролю доступу кінцевих пристроїв до мережі, фільтрації мережевих потоків, рольового доступу адміністраторів до інтерфейсу керування та інших методів гарантування високого рівня інформаційної безпеки.

СТВОРЕННЯ ГНУЧКИХ ТА ЛЕГКО МАСШТАБОВАНИХ ПІДСИСТЕМ

Під час створення архітектури LAN інженери компанії НЕТВЕЙВ використовують ієрархічний принцип побудови локальних мереж. Цей принцип полягає у використанні деревоподібних, або зіркоподібних, схем взаємного підключення вузлів мережі. Такі схеми дуже просто масштабуються шляхом додавання нового комутатора «рівня доступу» та підключення його до комутатора «рівня ядра» мережі. За умови великої кількості комутаторів можливо використовувати проміжний рівень агрегації підключень – «рівень розподілення».

 СТВОРЕННЯ СУПРОВІДНОЇ ПРОЕКТНОЇ ДОКУМЕНТАЦІЇ

Під роботи над проектом створення локальної провідної мережі підприємства наші фахівці готують обов’язковий перелік попередньої документації, що включає специфікацію обладнання, загальну функціональну схему мережі та пояснювальну записку, що містить детальний опис принципів роботи підсистеми. Після завершення впровадження рішення обов’язковий комплект доповнюється важливою експлуатаційною документацією, що включає детальні функціональні та структурні схеми, логічні схеми роботи окремих функцій мережі (наприклад, розподіл віртуальних мереж), кабельні журнали та важливі рекомендації щодо експлуатації.