Технічна підтримка та супровід

З метою оптимізації витрат і підвищення ефективності багато організацій передають частину своїх непрофільних функцій на обслуговування зовнішнім спеціалізованим компаніям. Це дозволяє забезпечити скорочення витрат і сконцентрувати ресурси на виконанні основних виробничих бізнес-завдань. Одним з таких непрофільних напрямків для більшості підприємств є підтримка і супровід внутрішніх ІТ-систем. Передача  даних процесів на аутсорсинг професіоналам дозволяє не тільки підтримувати у повнофункціональному стані, а іноді і підвищити якість виконання робіт і надання сервісів.

Для вирішення озвучених завдань і сприяння розвитку бізнесу своїх Замовників компанія NETWAVE надає сервіс «Технічна підтримка і супровід». Це цілий комплекс послуг, спрямованих на забезпечення надійного функціонування обладнання та сервісів мережевої, обчислювальної та інженерної інфраструктури Замовника. Нижче представлені основні  послуги, що надаються  спеціалістами компанії NETWAVE.

ТЕХНІЧНА КОНСУЛЬТАЦІЯ

Метою послуги є надання інформації Замовнику по тематиці, що його цікавить.

У рамках даного сервісу надаються такі послуги:

 • Консультація  персоналу Замовника по функціям системи.
 • Технічна порада або консультація персоналу Замовника по схемі або особливостям роботи систем і технологій.
 • Пошук оптимального методу або підходу вирішення поставленого завдання.

Наші інженери володіють великим досвідом і багажем знань з різних систем і технологій, тому завжди швидко реагують на поставлені питання. У складних випадках використання рідкісних чи нових систем і технологій  для максимально коректної відповіді Замовнику фахівці NETWAVE проводять додаткове внутрішнє дослідження і опрацювання завдання. У разі необхідності не стільки поради, скільки розробки або впровадження повноцінного рішення пропонуємо скористатися окремими спеціалізованими послугами «Проектування рішень» та «Впровадження рішень».

УСУНЕННЯ НЕСПРАВНОСТЕЙ  І ВИРІШЕННЯ ПРОБЛЕМ

Метою послуги є якнайшвидше усунення збоїв у підтримуваних системах Замовника, а також проведення аналізу помилок для виявлення кореневих причин виникнення проблем. Усунення інцидентів виконується з урахуванням їх критичності для Замовника (масштабом впливу і ступенем впливу на корпоративні сервіси), і відповідно з обумовленим рівнем обслуговування (графіком надання послуги). Однією  із загальних вимог при цьому є наявність у Замовника сервісних контрактів з виробниками всіх компонент об’єкту підтримки. Замовник купує їх самостійно і передає доступ до них нашим фахівцям, або купує  у складі нашої послуги технічної підтримки і отримує свій персоніфікований доступ до них.

Перед  передачею  обладнання або сервісу на підтримку обов’язково проводиться аудит. Це дозволяє не тільки ознайомитися з поточним станом об’єкту  підтримки, створити або привести в актуальний стан документацію, але також відразу ліквідувати причини можливих проблем у майбутньому, не чекаючи виникнення інцидентів.

В рамках даного сервісу виконуються наступні роботи:

 • Діагностика несправності, визначення підсистеми, в якій стався збій.
 • Аналіз, виявлення і ліквідація причини збою, відновлення функціонування системи.
 • Консультації та рекомендації щодо усунення збоїв.
 • Заміна несправного обладнання в рамках контракту на підтримку обладнання
 • Зовнішня ескалація інцидентів / проблем на експертів виробника і подальший контроль їх виконання.

Кожне звернення Замовника фіксується в системі обліку заявок, з веденням по ньому повного журналу виконаних дій і отриманих результатів. Це дозволяє не тільки мати повну і вичерпну статистику по всіх запитах, контролювати час виконання, але також створити і вести базу знань з описом типових проблем і особливостей інфраструктури кожного окремого клієнта, що в свою чергу значно покращує якість і швидкість вирішення запитів наших Замовників.

РЕГЛАМЕНТНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ ТА АДМІНІСТРУВАННЯ

Послуга спрямована на підтримку безперервності функціонування обладнання Замовника, його сервісне обслуговування, виконання адміністративних завдань по зміні та / або доповненню налаштувань систем і сервісів. Перед прийняттям на обслуговування якої-небудь системи обов’язковою умовою є проведення аудиту даної системи. У певних випадках після цього може навіть знадобитися повна або часткова перебудова / модернізація схеми функціонування системи (послуга «Оптимізація ІТ-інфраструктури»). Це пов’язано з тим, що правильно спроектований і побудований  сервіс / систему набагато легше якісно обслуговувати і супроводжувати.

У рамках цього сервісу виконуються наступні роботи:

 • Періодичний аналіз стану та коректності функціонування систем
 • Проведення регламентних робіт з обслуговування
 • Резервне копіювання конфігурацій і даних.
 • Зміни налаштувань і конфігурацій в межах підтримуваної функціональності.
 • Ведення технічної документації.

При виконанні даних робіт, залежно від умов та домовленостей, наші інженери можуть використовувати як свій спеціалізований професійний інструментарій, так і існуючі системи Замовника (системи моніторингу, резервного копіювання, управління). У разі відсутності у Замовника необхідних систем та наявності бажання їх мати, дані програмні комплекси можуть бути впроваджені, але вже в рамках окремої послуги «Впровадження рішень».

Кожен запит Замовника та виконані регламентні роботи заносяться в централізовану систему обліку заявок, що дозволяє простежити історію тих чи інших дій і подій, мати актуальну базу знань і документацію по інфраструктурі і системам Замовника, що  постійно оновлюється.

 

ПЕРЕВАГИ ПОСЛУГИ «ТЕХНІЧНА ПІДТРИМКА ТА СУПРОВІД» ВІД NETWAVE

 • Гнучкий, регульований та максимально повний набір послуг з підтримки ІТ-інфраструктур будь-якої складності.

При формування пакету послуг компанія NETWAVE використовує персоналізований підхід, що дозволяє кожному Замовнику обирати саме той набір послуг та сервісів, які йому потрібні. Навіть якщо певна послуга на даний момент відсутня в нашому порт фоліо, ми готові її розробити та надати спеціально для Вас.

 • Залучення професіоналів із великим досвідом та кваліфікацією.

Наші спеціалісти володіють значним багажем знань та досвіду, що не однократно підтверджено відповідними сертифікаціями.

 • Надійність та стабільність.

Ви займаєтесь своїм бізнесом – ми займаємось Вашим ІТ.