Впровадження та запуск рішень

Інтеграція та запуск рішення завершують процес впровадження. Від успішності інсталяції залежить швидке отримання бізнесом необхідних сервісів з мінімальним простоєм існуючої інфраструктури. Для отримання бажаного результату важливо перед початком безпосереднього впровадження якісно виконати проектування ІТ-системи. Також від правильного підходу до проектування залежить, наскільки система, що створюється буде легка в управлінні, обслуговуванні, наскільки просто буде її модернізувати в майбутньому.

Компанія NETWAVE надає послуги з впровадження та запуску рішень. Процес інтеграції складається з наступного переліку кроків:

  • Підготовчий етап. На підготовчому етапі інсталяції обговорюються  терміни виконання робіт, вимоги до готовності об’єкту для початку впровадження та відповідальні співробітники з боку Замовника та Виконавця. Розробляється перелік робіт і календарний графік їх виконання. Також обговорюються необхідні дії по суміжним системам, які зачіпаються в процесі впровадження, призначаються відповідальні за них і терміни виконання змін.
  • Проведення робіт. При досягненні стану готовності об’єкта до впровадження, перелік вимог  до якого  визначається на підготовчому етапі, проводяться безпосередньо самі роботи згідно з розробленим графіком. У разі складної  і довгої інсталяції можливе надання Замовнику звітів з проміжними результатами і подальшими планами.
  • Тестова експлуатація рішення. По завершенню робіт з впровадження проводиться тестова експлуатація системи, в рамках якої тестується функціонал рішення, проходять навантажувальні випробування, проробляються  робочі сценарії і поведінка системи у випадку відмов у зарезервованих вузлах. За результатами випробувань складається акт тестування. При необхідності в рішення вносяться поправки.
  • Промислова експлуатація рішення. Після успішного завершення тестової експлуатації рішення запускається в промислову експлуатацію.
  • Документування впровадження. Після завершення інтеграції складається пакет документів по впровадженому  рішенню з описом  та рекомендаціями щодо експлуатації.

Успішне впровадження відрізняється хорошим плануванням, чіткою організацією роботи, мінімальними простоями інфраструктури, а бізнес отримує необхідний йому результат. Компанія NETWAVE має багаторічний досвід, багате портфоліо виконаних рішень, що включає перші впровадження в країні, штат кваліфікованих інженерів і готова виконати роботи з інтеграції та запуску різних систем Замовника.