Netwave
 • Дата 17:55, 31 Травня
 • Час для ознайомлення 13 хвилин

Гіперконвергентна інфраструктура: особливості та переваги для бізнесу

Категорія
Поділитись:

Ми живемо в епоху стрімкого технологічного прогресу, появи інноваційних технологій і постійного збільшення обсягів інформації, якими оперують компанії. У такій ситуації ефективне управління IT-ресурсами стає критично важливим для досягнення успіху та сталого розвитку будь-якого бізнесу.

Гіперконвергенція стала новим етапом еволюції традиційних підходів до побудови ІТ-інфраструктури. На відміну від розділених систем, в яких сервери, мережа та сховище розглядали як окремі компоненти, гіперконвергентна інфраструктура поєднує ці ресурси в єдину керовану систему, що легко масштабується. Загалом термін «гіперконвергентний» — це об’єднання різних компонентів в одну, зазвичай програмно-визначену систему. У контексті інфраструктури йдеться про інтеграцію кількох ключових компонентів: серверів, сховищ даних, мережевих пристроїв і програмного забезпечення для керування.

Гіперконвергентна інфраструктура — це інноваційний комплексний підхід до управління обчислювальними ресурсами, мережевою інфраструктурою та сховищем даних, який позбавляє бізнес від фрагментованих і застарілих IT-структур, дозволяючи сфокусуватися на стратегічних завданнях.

Чому гіперконвергентна інфраструктура актуальна для сучасного IT-середовища

Складність сучасних ІТ-інфраструктур постійно зростає. А гіперконвергентна інфраструктура є ефективним інструментом, який полегшує управління різноманітними компонентами систем, одночасно підвищуючи продуктивність та ефективність.

Об’єднання всіх елементів у єдиний блок гарантує просте управління, ефективне використання ресурсів і гнучку архітектуру. Це заощаджує фізичний простір та енергоспоживання, оптимізує інвестиції в окремі компоненти інфраструктури та автоматизує рутинні процеси.

Ключові компоненти гіперконвергентної інфраструктури

Гіперконвергентна інфраструктура поєднує ключові компоненти обчислювальних технологій, зберігання даних та мережевих пристроїв. Цей симбіоз забезпечує високий рівень уніфікації, полегшуючи управління і розгортання.

Гіперконвергентні системи – це:

 • обчислювальні ресурси (процесори, пам’ять і віртуалізація);
 • сховища даних із високою стійкістю до відмов, масштабованістю та гнучкістю;
 • мережеві технології (віртуалізація мереж і програмно-визначені мережі (SDN) забезпечують гнучкість в управлінні мережевими ресурсами).

Усі компоненти інтегруються у єдиний гіперконвергентний кластер. Централізовані консолі управління дозволяють адміністраторам ефективно моніторити та керувати всією інфраструктурою. Автоматизація процесів спрощує завдання розгортання, налаштування й обслуговування.

Принцип роботи гіперконвергентної інфраструктури

Принцип роботи гіперконвергентної інфраструктури ґрунтується на тісній інтеграції обчислювальних, мережевих ресурсів і сховищ даних у єдину платформу, яка забезпечує ефективність, гнучкість та зручне управління.

Обчислювальні вузли з процесорами, пам’яттю та сховищем об’єднані у кластер, створюючи пул загальних ресурсів. Цей підхід дозволяє більш ефективно використовувати обчислювальну потужність і простір у сховищі, знижуючи витрати на обладнання та спрощуючи масштабування. Інтеграція мережевих функцій забезпечує керування трафіком, безпекою та доступністю. Мережеві служби вбудовані в архітектуру гіперконвергентної системи, що дозволяє автоматизувати налаштування та керування ресурсами мережі, а також знизити складність конфігурації.

Основна ідея гіперконвергентної інфраструктури полягає у створенні єдиного програмно-визначеного середовища, що дозволяє централізовано керувати всіма компонентами та системами IT-інфраструктури. Програмне забезпечення у гіперконвергентному середовищі забезпечує автоматизацію, оркестрацію та управління ресурсами.

Особливості та переваги гіперконвергентної інфраструктури

Гіперконвергентна інфраструктура пропонує єдиний інтерфейс управління обчисленнями, зберіганням і мережею, що робить процеси обслуговування та масштабування IT-середовища в рази простішими.

Це комплексне уніфіковане рішення пропонує кілька важливих переваг:

 • Єдине управління — можливість керування всіма ресурсами через єдину консоль. Адміністратори можуть контролювати обчислювальні вузли, сховища та налаштування мережі, не перемикаючись між різними інтерфейсами. Це значно спрощує процеси моніторингу, налаштування й оновлення.
 • Гнучке масштабування. Гіперконвергентний кластер надає компаніям можливість гнучкого масштабування під нові бізнес-завдання та потреби, що постійно зростають. За потреби можна легко додавати обчислювальні вузли, розширювати обсяг сховища або покращувати пропускну здатність мережі.
 • Віртуалізація. Гіперконвергентні системи тісно інтегровані із технологіями віртуалізації. Це дозволяє створювати віртуальні машини, ефективно використовувати ресурси та забезпечувати високу відмовостійкість усієї інфраструктури.
 • Надійність та відмовостійкість. Гіперконвергентна інфраструктура знижує ризик втрати інформації, забезпечуючи надійність і безперервність бізнес-процесів.

Можливі недоліки гіперконвергентної інфраструктури

Гіперконвергенція — це не тільки плюси для продуктивності, ефективності й управління, а й потенційні недоліки, які важливо враховувати при розгортанні та використанні. Серед ключових аспектів можна виділити:

 • залежність від постачальника. Інтегровані гіперконверговані інфраструктури часто формують залежність від конкретного постачальника, що може обмежувати вибір у майбутньому;
 • проблеми з масштабуванням. Іноді за різкого збільшення обсягів даних та обчислювальних навантажень гіперконвергентні системи можуть зіткнутися з обмеження масштабування. Тому на початкових етапах важливо спланувати зростання та дібрати рішення з гнучкими опціями розширення та інтеграції нових вузлів;
 • складність застосування. Інтеграція гіперконвергентної інфраструктури може бути складною, тому важливо вибирати рішення зі зручним інтерфейсом та докладною документацією.

Попри потенційні ризики гіперконвергентна інфраструктура пропонує суттєві переваги. Правильний підхід до вибору, впровадження та управління цими системами допоможе подолати всі можливі проблеми.

У чому різниця між гіперконвергентною та хмарною інфраструктурою

Гіперконвергентні системи — це абсолютно інший підхід до побудови та управління інформаційними технологіями в порівнянні з хмарною інфраструктурою.

Хмарна модель об’єднує та розподіляє обчислювальні потужності, сховища та мережеві ресурси з допомогою рівня абстракції, забезпечуючи для компаній доступ за запитом. Програмно визначена гіперконвергентна інфраструктура віртуалізує та поєднує обчислювальні, мережеві ресурси та сховища в єдину інтегровану систему, завдяки чому бізнес отримує готову до використання платформу зі спрощеною архітектурою.

Гіперконвергентні системи можуть масштабуватись вертикально (шляхом додавання додаткових блоків ресурсів), але іноді обмежені граничною масштабованістю. Хмарні інфраструктури пропонують горизонтальне масштабування, дозволяючи швидко адаптуватися до вимог, що змінюються.

Гіпер конвергована інфраструктура пропонує більш локалізований контроль за безпекою, що важливо за наявності конкретних вимог щодо безпеки даних. Хмарні інфраструктури надають різні рівні безпеки, але контроль може бути більш розподіленим і вимагати ретельнішого управління.

Крім того, різниця полягає у принципі управління: у гіперконверенції це централізоване управління, яке забезпечує просте обслуговування та масштабування, а в хмарній інфраструктурі — управління через вебінтерфейс із доступом із будь-якої точки світу.

Порівняння гіперконвергентної, конвергентної та традиційної інфраструктур

Гіперконвергентна інфраструктура (HCI), традиційна інфраструктура та конвергентна інфраструктура пропонують різні підходи до побудови та управління IT-системами.

Гіперконвергентна (HCI)КонвергентнаТрадиційна
Архітектурагіперконвергентні вузли, що поєднують сховища, обчислення та мережу в єдине цілеоб’єднання сховищ, обчислення та мережі як окремих компонентів, інтегрованих на рівні обладнаннярозділене зберігання, обчислення та мережа з окремим обладнанням та ресурсами для кожного компонента
Розгортання й управлінняпросте управління та розгортання завдяки інтеграції всіх компонентів у єдину системупростіше в порівнянні з традиційною, але менш зручне в порівнянні з гіперконвергентноюскладніше управління та розгортання, тому що кожен компонент вимагає індивідуального налаштування та підтримки
Масштабуваннягнучке та ефективне управління ресурсами при масштабуваннідосить гнучка, завдяки попередньо налаштованим блокам ресурсів зменшується складність процесу, але масштабування може бути складнішим у порівнянні з HCIвимагає більше часу та зусиль для масштабування
Гнучкістьвисока гнучкість та можливість до розширення шляхом горизонтального масштабуваннязалежить від ступеня інтеграції компонентівможе бути менш гнучкою за потреби зміни конфігурації

Вибір між HCI, традиційною та конвергентною інфраструктурою залежить від конкретних потреб компанії, бюджету та стратегії IT-розвитку. Гіперконвергентна інфраструктура сьогодні стає все більш популярною насамперед через простоту управління, гнучкість і масштабованість у середовищах віртуалізації.

Переваги гіперконвергентної інфраструктури для бізнесу

Впровадження гіперконвергентної інфраструктури в бізнес-середовище забезпечує низку переваг, які роблять функціонування компанії більш гнучким, ефективним і конкурентоспроможним.

Ефективне використання ресурсів

Єдині пули ресурсів автоматично перерозподіляють мережеві й обчислювальні навантаження під потреби компанії в режимі реального часу. Завдяки цьому не перевантажуються окремі компоненти системи, оптимізується продуктивність, а робота сервісів стає більш прогнозованою.

Зниження витрат

Гіперконвергенція — це підхід, який скорочує кількість компонентів обладнання, а також зменшує потребу в кабельній інфраструктурі. Крім того, менша кількість фізичного обладнання — це вищий рівень енергоефективності та зменшення витрат на охолодження. Ви зможете досягти більшої ефективності за менших витрат.

Масштабування під будь-які бізнес-запити

Гіпер конвергентна інфраструктура може масштабуватись вертикально та горизонтально, як збільшуючи обчислювальні потужності на окремих вузлах, так і додаючи нові вузли в систему. Завдяки цьому компанії з гіперконвергентними системами легше адаптуються до вимог застосунків, а також за потреби можуть легко додавати нові компоненти та вузли.

Легке управління та моніторинг

Єдиний центр управління дозволяє контролювати та керувати всіма елементами гіперконвергентної інфраструктури з допомогою простого та інтуїтивно зрозумілого інтерфейсу. Це скорочує час на налаштування, обслуговування та моніторинг систем, щоб ваші фахівці могли займатися важливішими завданнями. Централізований контроль дозволяє проводити оновлення й обслуговування інфраструктури без простоїв.

Висновки

Впровадження гіперконвергентних систем допомагає підвищити ефективність IT-процесів, оперативно реагувати на нові вимоги ринку й успішно адаптуватися до динамічних змін у бізнес-середовищі.

Експерти компанії Netwave спеціалізується на побудові гіперконвергентних інфраструктур, які дозволяють підвищити продуктивність і гнучкість операцій, оптимізують ресурси та бюджет, а також сприяють безперервності бізнес-процесів та сталому розвитку компанії.

Netwave — ваш надійний партнер у побудові гіперконвергентної інфраструктури для управління ресурсами, зниження витрат і підвищення загальної продуктивності IT-систем.

Поділитись:

рішення, які можуть вас зацікавити

Послуги:

Технічна підтримка

Детальніше

Тест на проникнення – Pentest

Детальніше

Супровід обслуговування IT-систем

Детальніше

Модернізація впроваджених рішень та масштабування інфраструктури

Детальніше

Продукти:

Netwave