Системи спільної роботи

Системи спільної роботи або уніфіковані комунікації (УК) – це об’єднання різного роду технологій в єдину керовану систему для швидкого і зручного обміну інформацією, такою як голос, відео, миттєві повідомлення, web, e-mail, голосова пошта, факс, а також забезпечення можливості спільної роботи з документами за допомогою всіх сучасних способів зв’язку. Ми розглядаємо УК, як інтегровану систему продуктів і рішень, що постійно розвивається, задовольняючи зростаючі потреби людини завжди і скрізь бути он-лайн в інформаційному просторі. Наразі пристрої та додатки все більше набувають обрисів єдиного продукту, що дає можливість безперешкодно обмінюватися інформацією в будь-який час і  будь-де.

УНІФІКОВАНі КОМУНІКАЦІї вирішують такі задачі:

  • Побудова територіально розподілених систем обміну інформацією. У більшості випадків в системах уніфікованих комунікацій використовується протокол IP, що дає можливість забезпечити сервіс обміну інформацією в будь-якому місці, де є підключення до мережі інтернет.
  • Скорочення витрат на телефонні розмови, можливість економити на відрядженнях, не втрачаючи дорогоцінний час на дорогу і забезпечуючи при цьому таку ж результативність переговорів, як при особистій зустрічі. Мінімізація витрат з експлуатації та обслуговування кабельної інфраструктури, систем передачі даних, а також обчислювальної інфраструктури з метою зниження ТСО.
  • Забезпечення високої доступності інформації керівництву компанії для оперативного прийняття рішень. Прискорення бізнес процесів заснованих на внутрішніх і зовнішніх комунікаціях за допомогою  використання співробітниками особистих пристроїв в корпоративних цілях.
  • Оптимізація витрат на утримання та експлуатацію окремих систем для передачі даних і зв’язку. Утримання  декількох різних систем, як і різних служб підтримки, не виправдано в економічному плані і з точки зору керованості/ефективності бізнесу (збільшується час реакції на вирішення проблеми, погана доступність інформації, «розпорошення» відповідальності технічних служб і т.п., як наслідок – простій сервісу).
  • Побудова захищеного середовища для обміну такою інформацією, як голос, відео, миттєві повідомлення, web-конференції і т.п. Запобігання витоку інформації, забезпечення контролю зловмисних дій при використанні персональних пристроїв в корпоративній мережі.
  • Організація ефективного спілкування з клієнтами та партнерами. Створення автоматизованих систем для надання інформації клієнтам без втрати відчуття «живого» спілкування та систем комунікацій з клієнтом в один клік.
  • Використання єдиного каталогу контактної інформації. Інтеграція служб уніфікованих комунікацій з єдиною системою аутентифікації користувачів на підприємстві, наприклад, Microsoft Active Directory. Використання єдиного номерного плану в умовах територіально рознесеної архітектури корпоративної мережі підприємства.
  • Оптимізація ресурсів та забезпечення відмовостійкості. Сучасна архітектура систем уніфікованих комунікацій передбачає можливість розгортання сервісів у віртуалізованому середовищі, а також в хмарних дата центрах, що додає гнучкості при вирішенні завдань стосовно інсталяції, обслуговування, ефективного використання процесорних ресурсів, економії електроенергії та безпеки.

ПРОДУКТИ І РІШЕННЯ ДЛЯ СТВОРЕННЯ СИСТЕМ УНІФІКОВАНИХ КОМУНІКАЦІЙ:

IP-ТЕЛЕФОНІЯ

Підсистема УК, призначена для передачі голосової інформації по IP-мережам. Забезпечує об’єднання всіх типів голосового зв’язку в єдину мережу з інтелектуальною  маршрутизацією викликів. Впровадження IP-телефонії вносить ряд можливостей для підприємства, які дозволяють заощаджувати на телефонних розмовах, забезпечують співробітників всіма сучасними функціями зв’язку в будь-якому місці і в будь-який час. Рішення передбачає високий рівень конфіденційності переданої інформації, надає єдиний номерний план і найголовніше – дає можливість глибокої інтеграції з бізнес-додатками. Усе це в комплексі робить впровадження рішення IP-телефонії вигідною інвестицією, а часто і необхідністю в сучасних умовах ведення бізнесу.

Виробники: Cisco, Avaya, Unify

ВІДЕОКОНФЕРЕНЦЗВ’ЯЗОК І СПІЛЬНА РОБОТА

Розвиток сучасних систем відеоконференцзв’язку передбачає створення не тільки ефекту реальної присутності, що передає емоції і сприйняття співрозмовника, але і дозволяє підключати учасників через різні канали зв’язку з різних пристроїв за допомогою web, чатів, аудіо-дзвінків, транслювати робочий стіл і документи. Бізнес переваги використання таких технологій складно переоцінити: швидкість, зручність і ефективність проведення зустрічей і переговорів в реальному часі без дорогих відрядженнь; створення спеціальних переговорних кімнат для нарад та спілкування з клієнтами; проведення віддалених навчань, консультацій, співбесід і т.д.

Виробники: Cisco, Radvision, Polycom, LifeSize

ОБМІН МИТТЄВИМИ ПОВІДОМЛЕННЯМИ

Технології, що дозволяють обмінюватися миттєвими повідомленнями в режимі он-лайн. До їх додаткових функцій можна віднести передачу файлів, нагадування та сповіщення, індикація статусу присутності, демонстрація робочого столу.

Виробники: Cisco, Avaya, Unify

ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЯ З КЛІЄНТАМИ

Організація контакт-центрів для якісного ведення вхідних і вихідних кампаній по роботі з клієнтами, створення гарячих ліній підтримки. Обробка будь-яких типів інформації: голосу, відео, email, sms, чат і повідомлень у соціальних мережах, включаючи можливість проведення аналітики в ланцюжках спілкувань. Сучасні контакт-центри забезпечують ефективне обслуговування звернень в режимі живого спілкування і у форматі автоматичних голосових додатків, що дозволяє вивести взаємодію з клієнтами на якісно новий рівень. Модульна архітектура контакт-центрів дозволяє гнучко нарощувати функціонал в залежності від потреб бізнесу. Основні функції і можливості контакт-центрів – це інтерактивна взаємодія (IVR), розпізнавання мови, інтеграція з CRM, аналітика якості обслуговування, інтелектуальна обробка викликів в чергах, інтеграція з соціальними мережами, збереження контексту звернення при зміні засобів комунікацій.

Виробники: Cisco, Avaya, Unify

WEB-КОНФЕРЕНЦІЇ

Проведення для великої кількості учасників конференцій, що дозволяють обмінюватися інформацією будь-якого типу в рамках глобальної мережі інтернет за допомогою персональних комп’ютерів або мобільних пристроїв. Web-конференції найкращим чином підходять для презентацій нових продуктів, віддаленого навчання, спілкування з партнерами і замовниками, проведення вебінарів, а також для вузькоспеціалізованих завдань, таких як віддалена технічна підтримка або створення персональних конференц-кімнат з використанням пристроїв відеоконференцзв’язку.

Виробники: Cisco, Avaya, Unify

ПІДХОДИ КОМПАНІЇ NETWAVE ДО РЕАЛІЗАЦІЇ СИСТЕМ УНІФІКОВАНИХ КОМУНІКАЦІЙ:

РОЗРОБКА РІШЕНЬ, ЩО МАКСИМАЛЬНО ВІДПОВІДАЮТЬ  ПОСТАВЛЕНИМ ЗАДАЧАМ

УК – це сервіси, що працюють поверх мережі, тому найважливішим чинником їх успішного функціонування є надійна робота самої мережі. Ми, як інтегратор, відмінно розуміємо цю просту істину і на практиці використовуємо системний підхід в аналізі та підготовці даної платформи, а потім вже плануємо впровадження сервісів УК. Досліджуючи мережу, організаційну структуру, витрати і потреби замовника в питаннях зв’язку, внутрішніх і зовнішніх комунікацій, а також способи і процеси обміну інформацією всередині компанії, ми спільно виробляємо оптимальний список сервісів і рекомендацій щодо їх впровадження. Такий підхід забезпечує бізнес замовника новими, тільки необхідними можливостями, а нерідко і конкурентними перевагами.

СТВОРЕННЯ ПІДСИСТЕМ, ЯКИМИ ЛЕГКО КЕРУВАТИ

Впроваджуючи нові підсистеми і сервіси УК в мережі, ми передбачаємо їх легку керованість і доступність з погляду кращих практик та рекомендацій виробника, а також адаптуємо під можливості служби експлуатації замовника.

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВИСОКОГО РІВНЯ НАДІЙНОСТІ РІШЕНЬ

Враховуючи жорсткий зв’язок «надійна мережа – стабільний сервіс», ми проектуємо всю інфраструктуру УК, забезпечуючи належний рівень безперервності сервісів і їх пріоритетність. При цьому, запускаючи сервіс в експлуатацію, ми проводимо комплексне тестування всієї системи з документуванням результатів. Надаємо функціональні схеми роботи підсистем в прив’язці до основних вузлів мережевої та обчислювальної інфраструктури.

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВИСОКОГО РІВНЯ БЕЗПЕКИ РІШЕНЬ, ЩО  ПРОПОНУЮТЬСЯ

Плануючи впровадження УК у замовника, ми враховуємо вимоги до безпеки передачі інформації для збереження її цілісності та конфіденційності. Нерідко, займаючись тільки впровадженням УК, ми розробляємо і рекомендуємо системи мережевої та інформаційної безпеки для підприємства в цілому.

СТВОРЕННЯ ГНУЧКИХ І ЛЕГКО МАСШТАБОВАНИХ ПІДСИСТЕМ

При впровадженні будь-яких інших IP рішень, запускаючи підсистеми УК, команда NETWAVE забезпечує замовникові гнучкість і простоту подальшого розвитку мережі без втрати якості та інвестицій. Рекомендовані нами вузли рішень (IP PBX, голосові шлюзи, обчислювальні платформи, абонентські термінали або ПЗ) адаптовані для послідовного запуску сервісів УК, а продуктивність частини з них може бути розподілена для виконання інших завдань в корпоративній мережі.

СТВОРЕННЯ СУПРОВІДНОЇ ДОКУМЕНТАЦІЇ

Наші впровадження УК супроводжуються зрозумілими схемами функціонування сервісів, довідковою інформацією для служб експлуатації з рекомендаціями щодо документування, контролю та моніторингу змін ключових підсистем. Ми також проводимо інструктаж працівників стосовно адміністрування впроваджених рішень, за необхідності готуємо для співробітників інструкції по роботі з новими програмами та системами.

Лишилися запитання? Зв’яжіться з нами: team@netwave.com.ua , або: +38 (044) 359 05 50

<Назад

LinkedIn