Системи віртуалізації серверної інфраструктури та робочих станцій

Віртуалізація в загальному розумінні – це принцип відділення об’єкта від його подання.

В різних областях  ІТ віртуалізація підвищує ефективність використання устаткування та керованість IT-систем, надає ресурси в деякому уніфікованому і зручному вигляді, забезпечує новий функціонал.

ВІРТУАЛІЗАЦІя СЕРВЕРНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ вирішує такі завдання:

Віртуалізація серверної інфраструктури зводиться до консолідації обчислювальних ресурсів за рахунок розміщення безлічі віртуальних машин на одному фізичному сервері (або відмовостійкому кластері серверів) і вирішує наступні завдання оптимізації ІТ сервісів:

 • утилізація існуючого обладнання;
 • забезпечення доступності корпоративних сервісів при виході з ладу одного з серверів або його компонентів;
 • оптимізація енергоспоживання і тепловиділення в ЦОД;
 • спрощення процесу обслуговування;
 • прискорення процесів розгортання нових серверів, резервного копіювання, відновлення та перенесення на інший вузол;
 • підвищення ефективності за рахунок використання обчислювальних потужностей сучасних серверів.

ВІРТУАЛІЗАЦІя РОБОЧИХ СТАНЦІЙ вирішує такі завдання:

Віртуалізація робочих станцій – це розділення робочого середовища користувача (ОС, додатки, дані) і фізичного пристрою, на якому він працює (ПК, ноутбук), це дає змогу:

 • Забезпечити контроль і захист даних, значно знизивши ризик втрати інформації за рахунок централізації даних користувача, додатків і ресурсів в рамках інфраструктури центру обробки даних. Здыйснювати контроль і аудит у відповідності до корпоративних політик безпеки.
 • Збільшити можливості для неперервної роботи бізнесу: доступність віддаленого робочого столу в будь-який час, з будь-якої точки світу, підвищення надійності робочих місць за рахунок використання тонких клієнтів з мінімумом рухомих частин. У разі виходу з ладу тонкого клієнта всі дані залишаються збереженими, простої в роботі – близькі до нульових.
 • Економити кошти за рахунок зменшення енергоспоживання, зниження витрат на ремонт, обслуговування та модернізацію робочих місць.

РІШЕННЯ І ТЕХНОЛОГІЇ, ЩО  ВИКОРИСТОВУЮТЬСЯ В СИСТЕМАХ ВІРТУАЛІЗАЦІЇ

ІНФРАСТРУКТУРА ВІРТУАЛЬНИХ РОБОЧИХ СТОЛІВ (VDI)

Рішення, що дозволяє запустити ОС користувача (Windows 7 і т.д.) всередині віртуальної машини на сервері в ЦОД і працювати з нею віддалено з будь-якого пристрою.

Виробники та технології: Citrix XenDesktop, VMware View, Microsoft VDI, Quest vWorkspace

СЛУЖБИ ВІДДАЛЕНИХ РОБОЧИХ СТОЛІВ АБО ТЕРМІНАЛЬНІ СЕРВІСИ (REMOTE DESKTOP SERVICES HOST (RDSH)/TERMINAL SERVICES (TS))

Класичний термінальний доступ, що надає серверну операційну систему (зазвичай, Windows Server 2008 R2 або 2012) декільком користувачам в конкурентному режимі. Кожен з віддалених користувачів працює в своїй сесії.

Виробники та технології: Citrix XenApp, Microsoft RDS, Quest vWorkspace

ВІРТУАЛІЗАЦІЯ ДОДАТКІВ (APPLICATION VIRTUALIZATION)

Доставка і виконання додатків на віртуальних машинах, термінальний сервер або ПК без звичної установки програми в ОС.

Виробники та технології: Microsoft App-V, Citrix XenApp, VMware ThinApp

ПІДХОДИ КОМПАНІЇ NETWAVE ДО ВПРОВАДЖЕННЯ СИСТЕМ ВІРТУАЛІЗАЦІЇ

У роботі над віртуалізацією систем замовника NETWAVE використовує комплексний підхід, що включає такі етапи:

 • Аудит готовності до міграції у віртуальне середовище існуючої ІТ-інфраструктури замовника.
 • Вибір оптимального технічного рішення для віртуалізації, яке буде враховувати існуючі навантаження і подальше збільшення потреб зі зростанням бізнесу.
 • Детальне планування міграції ІТ-інфраструктури у віртуальне середовище з мінімальними простоями для бізнесу.
 • Впровадження відмовостійкого рішення для забезпечення високої доступності віртуальних машин.
 • Резервування вузлів кластеру, дискових підсистем та надлишкових зв’язків між апаратними компонентами системи.
 • Впровадження централізованої автоматизованої системи резервного копіювання і відновлення даних, яка забезпечує захист інформації від природних і техногенних катастроф, дій зловмисників.
 • На вимогу замовника впровадження системи моніторингу віртуальної інфраструктури та автоматизації типових сценаріїв і операцій, пов’язаних із створенням та обслуговуванням віртуальних машин і вузлів кластера.
 • Складання детальної проектної документації на кожному етапі проекту.

Лишилися запитання? Зв’яжіться з нами: team@netwave.com.ua , або: +38 (044) 359 05 50

 

<Назад

LinkedIn