Netwave
 • Дата 19:56, 20 Червня
 • Час для ознайомлення 11 хвилин

Приклади та схеми локальних мереж підприємства: опис, організація та налаштування

Категорія
Поділитись:

Локальна мережа підприємства — це інформаційне середовище, що об’єднує в єдине ціле комп’ютери, сервери, пристрої зберігання даних, мережеве обладнання та програмне забезпечення. У локальній мережі може бути всього кілька комп’ютерів, а можуть бути тисячі робочих станцій у межах однієї організації.

Локальні мережі підприємства забезпечують оптимізацію інформаційних ресурсів, ефективний обмін інформацією між працівниками, спільне розвʼязання завдань, централізований доступ і стабільну роботу IT-систем, розподіл обчислювальних ресурсів, інформаційну безпеку тощо.

Основні компоненти локальної мережі

Локальна мережа на підприємстві зазвичай включає наступні компоненти:

 • Комп’ютери та робочі станції — основа локальної мережі підприємства. Вони дозволяють виконувати робочі завдання, обмінюватися інформацією та взаємодіяти з загальними ресурсами;
 • Мережеве обладнання — комутатори, маршрутизатори, мости. Вони забезпечують передавання даних у мережі, оптимізують трафік і підтримують стабільне з’єднання.
 • Сервери — виконують функцію центральних вузлів, забезпечуючи управління ресурсами, безпеку, зберігання й обробку даних.
 • Програмне забезпечення — програмний і операційний комплекс для роботи в мережевому середовищі тощо.

Всі елементи локальної обчислювальної мережі підприємства постійно взаємодіють один з одним.

Тренд на віртуалізацію сприяв зростанню популярності віртуальних локальних мереж (VLAN, Virtual Local Area Networks) — це технологія, що дозволяє розділити фізичну мережу на кілька логічно ізольованих мереж. Ця сегментація здійснюється на рівні комутаторів та маршрутизаторів, які підтримують VLAN. У кожній такій віртуальній мережі пристрої можуть спілкуватися один з одним так, якби вони знаходилися в окремій фізичній мережі, навіть якщо вони фізично підключені до однієї і тієї ж мережної інфраструктури. Це дає можливість не вносити суттєвих технічних змін до інфраструктури, але водночас розділяти мережі та логічно групувати їхні вузли для оптимальної роботи.

Проєктування локальної мережі: етапи та особливості

Грамотна організація структури та побудова мережі є основою для безперебійної, швидкої та ефективної роботи компанії. Але сьогодні технології змінюються й оновлюються так стрімко, що за кілька років вони можуть стати абсолютно неактуальними. Тому проєктування локальної мережі є важливим етапом, щоб у майбутньому компанія могла змінювати та модернізувати структуру без істотних фінансових витрат.

Проєктування локальної мережі проводиться з урахуванням запитів бізнесу, які дозволяють провести планування мережі та правильно дібрати обладнання для інфраструктури.

Процес проєктування локальної обчислювальної мережі підприємства включає наступні етапи:

 1. Планування
  На цьому етапі потрібно визначити цілі та вимоги мережі (кількість користувачів, типи застосунків, обсяги даних, політики безпеки) з урахуванням поточних і майбутніх потреб компанії, щоб систему можна було легко адаптувати та масштабувати.
 2. Проєктування топології
  На цій стадії визначається найбільш вдала топологія мережі (наприклад, «зірка», «шина», «кільце», «дерево» або гібридна), а також розташування серверів, комутаторів та іншого обладнання, що відповідає потребам бізнесу.
 3. Вибір обладнання
  Купівля мережевих пристроїв, кабелів та з’єднань відповідно до вимог проєкту та запланованих перспектив масштабування.
 4. Встановлення та монтаж локальної обчислювальної мережі підприємства
  Розміщення кабелів з урахуванням організації приміщень, встановлення та налаштування необхідного обладнання та програмного забезпечення, створення стратегії захисту від вторгнень, система керування доступом та правами користувачів.
 5. Моніторинг і управління
  Запуск системи моніторингу для відстеження продуктивності мережі, виявлення збоїв та оперативного реагування на проблеми, а також системи керування ресурсами для оптимізації мережевих процесів.
 6. Тестування й оптимізація
  Тестування мережі для перевірки продуктивності, безпеки та дотримання стандартів, а також подальша оптимізація на основі результатів тестів.

Проєктування локальної мережі потребує системного підходу, уважного аналізу та розуміння потреб бізнесу. Ефективне проєктування мережі — це історія не лише про поточні потреби бізнесу, а й про прогнозування майбутнього розвитку та впровадження нових технологій.

Визначення вимог до мережі: аналіз бізнес-потреб і його вплив на дизайн мережі

Технічні й операційні характеристики мережевої інфраструктури не «народжуються» самі собою. Цей процес тісно пов’язаний із виявленням унікальних потреб бізнесу, які трансформуються у конкретні технічні параметри.

Перш ніж правильно налаштувати локальну мережу на підприємстві, потрібно провести глибокий аналіз запиту компанії. Цей процес включає:

 • аналіз бізнес-процесів, що визначають інформаційні потоки та взаємозв’язки між відділами;
 • виявлення критичних для бізнесу завдань, що потребують надійної та високопродуктивної мережевої інфраструктури;
 • оцінку обсягів і типів трафіку (наприклад, голосовий зв’язок, відеоконференції, файловий обмін);
 • аналіз вимог до безпеки та конфіденційності;
 • встановлення критеріїв продуктивності, наприклад, пропускної спроможності та часу відновлення після збоїв.

Крім того, потрібно ідентифікувати потенційні вразливості у бізнес-процесах, а також спрогнозувати рівень гнучкості, необхідний для адаптації до змін і нових технологій без суттєвого перепроєктування системи.

Під час визначення вимог до локальної обчислювальної мережі на підприємстві важливо передбачити можливість інтеграції поточних і нових технологій у мережеву інфраструктуру, тобто цей процес тісно пов’язаний із загальною бізнес-стратегією підприємства.

Вибір архітектури мережі – стратегічне рішення для бізнесу

Архітектура локальної обчислювальної мережі підприємства — це організація способу взаємодії між різними вузлами. Вибір правильної архітектури впливає на здатність організації адаптуватися до змін, забезпечувати безпеку даних і ефективно взаємодіяти з колегами та клієнтами.

Існують чотири основні типи локальних мереж підприємства: «шина», «зірка», «кільце», «дерево». Далі ми детально розглянемо їхні особливості.

Приклади схем локальних мереж

 1. Схема локальної мережі підприємства «Зірка»
  Кожен вузол локальної обчислювальної мережі підприємства має окремий виділений канал зв’язку з центральним вузлом. У центрі мережі перебуває сервер. До нього підʼєднані всі пристрої, які спілкуються між собою через центральний вузол.
  Підходить для малих і середніх підприємств з обмеженою кількістю пристроїв, забезпечує легкість керування.
 2. Опис локальної мережі підприємства «Кільце»
  Послідовне з’єднання вузлів мережі з обміном даними виключно між вузлами, які розташовані поруч. Тобто, кожен пристрій підʼєднано до двох сусідніх пристроїв, що створює кільцеву структуру. Якщо необхідно обмінюватися інформацією з іншими модулями, дані передаються транзитом.
  Такий приклад локальної мережі підприємства ефективний в умовах, коли необхідна висока відмовостійкість.
 3. Організація локальної мережі підприємства у топології «Шина»
  Всі пристрої під’єднані до одного центрального кабелю або сегмента (шини). Кожен вузол локальної мережі передає інформацію через загальну магістраль. Проста у реалізації схема локальної мережі підприємства, але може викликати проблеми з продуктивністю зі збільшенням кількості пристроїв.
  Використовується у малих мережах або для підʼєднання пристроїв у невеликому приміщенні.
 4. Схема локальної мережі підприємства «Дерево»
  Мережа організована як ієрархія, де вищі рівні з’єднані між собою та забезпечують структурованість і здатність до масштабування.
  Часто використовується у великих компаніях, де потрібна висока продуктивність і гнучкість.

Також існує змішана (гібридна) топологія, коли в компанії комбінується кілька схем, наприклад, поєднання «зірки» та «дерева». Вибір такої топології обумовлений специфічними вимогами організації та її департаментів.

Вибір схеми локальної мережі підприємства залежить від специфіки бізнес-завдань, розмірів компанії, вимог до продуктивності та безпеки. Оптимальна мережева архітектура забезпечує гармонійну взаємодію між пристроями та підтримує ефективні бізнес-процеси.

Управління й обслуговування локальної мережі: ключові аспекти, які потрібно враховувати

Ефективне управління й обслуговування локальної мережі зазвичай включає в себе:

 • регулярні технічні перевірки, зокрема оновлення програмного забезпечення та прошивок мережевого обладнання;
 • відстеження використання ресурсів (пропускної спроможності, CPU, пам’яті);
 • патчі й оновлення безпеки для операційних систем, антивірусних програм і додатків;
 • реалізація систем моніторингу, зокрема інструменти виявлення вторгнень;
 • регулярне резервне копіювання даних для швидкого відновлення після збоїв чи атак;
 • контроль доступу до мережевих ресурсів на основі ролей;
 • моніторинг мережевого трафіку;
 • ретельний аналіз журналів подій;
 • відстеження продуктивності мережі, діагностика помилок та усунення несправностей для забезпечення безперервності бізнес-процесів тощо.

Комплексне управління та обслуговування локальної мережі передбачає фокус на безпеці, продуктивності й оперативній реакції на неполадки.

Висновки

Вам не обов’язково знатися на всіх деталях проєктування, побудови й обслуговування локальних обчислювальних мереж на підприємстві. Це завдання візьмуть на себе фахівці Netwave. Ми можемо побудувати локальні мережі з нуля або провести оптимізацію й обслуговування поточної локальної обчислювальної мережі в компанії.

Команда Netwave створює індивідуальні рішення, що відповідають унікальним потребам вашого бізнесу, гарантуючи найвищий рівень продуктивності, безпеки та масштабування мережевих систем.

Поділитись:

рішення, які можуть вас зацікавити

Послуги:

Технічна підтримка

Детальніше

Тест на проникнення – Pentest

Детальніше

Супровід обслуговування IT-систем

Детальніше

Модернізація впроваджених рішень та масштабування інфраструктури

Детальніше

Продукти:

Netwave