Локальні мережі передачі даних (LAN)

Мережа передачі даних є невід’ємною частиною інфраструктури будь-якого сучасного підприємства. Залежно від масштабів компанії (малий, середній чи великий бізнес) або сфери діяльності (виробництво, логістика, торгівля, фінанси, тощо) комп’ютерні мережі можуть відрізнятися одна від одної, наприклад, за архітектурою та масштабом, за рівнем керованості та надійності, за кількістю інтегрованих функцій. Кожна географічно ізольована частина підприємства (окремий офіс, будівля або навіть комплекс споруд) має власну локальну мережу, основною якої (у більшості випадків) є провідна локальна мережа передачі даних (LAN).

ЛОКАЛЬНі МЕРЕЖі ПЕРЕДАЧІ ДАНИХ вирішують такі завдання:

  • Обмін даними між стаціонарними або портативними робочими станціями (комп’ютерами) співробітників, розміщеними в одному офісі, чи будівлі. Джерелом даних можуть бути різноманітні однорангові сервіси, наприклад, сервіс обміну миттєвими повідомленнями, широкомовна трансляція мультимедійних даних або передача файлів за допомогою протоколів SMB/CIFS чи навіть BitTorrent.
  • Доступ до корпоративних серверів, застосунків чи додатків, розташованих в географічно ізольованій частині підприємства («локальні сервери»). Це завдання є одним з найпоширеніших під час проектування IT-інфраструктури підприємства. До прикладів належать: сервер електронної пошти, сервер корпоративного каталогу, термінальний сервер, окремий сервер централізованого збереження файлів, тощо.
  • Організація розподіленої інфраструктури мережевих сервісів, яка не виходить за межі географічно ізольованої частини підприємства. Наприклад, сервіс IP-телефонії та відео-конференцій, IP-відеоспостереження, контролю та управління фізичним доступом, інфраструктура бездротового доступу до мережі (Wi-Fi), сенсорів з оцінки якості каналів зв’язку чи будь-яких інших мережевих сенсорів. Визначною особливістю цього класу задач є вимога надання живлення кінцевим пристроям через сигнальний інтерфейс, за допомогою якого вони підключаються до мережі (технологія Power-over-Ethernet).
  • Об’єднання кількох локальних серверів в єдиний обчислювальний кластер. Кластеризація – найпоширеніший метод створення надійного та стійкого до відмов корпоративного сервісу (незалежно від його типу чи призначення). Прикладами можуть бути кластер серверів корпоративного каталогу, IP-АТС чи підсистеми віртуалізації.
  • Створення транспортної інфраструктури для систем автоматизації та контролю промислового виробництва. Особливістю цього класу задач є жорсткі умови промислової експлуатації мережевого обладнання та підвищені вимоги до його надійності. Також для уникнення впливу електромагнітного випромінювання промислового обладнання на передачу критичних даних бажано використовувати оптичні лінії зв’язку замість мідних.
  • Організація доступу користувачів багатоквартирних будинків до публічної мережі Internet. Транспортна інфраструктура «домашніх мереж» за своєю структурою подібна до звичайних провідних локальних мереж. Але й вони мають свої особливі вимоги, що стосуються, зокрема, формфактору пристроїв.

ПРОДУКТИ І РІШЕННЯ ДЛЯ СТВОРЕННЯ ЛОКАЛЬНИХ МЕРЕЖ ПЕРЕДАЧІ ДАНИХ

ETHERNET-КОМУТАТОРИ ФІКСОВАНОЇ КОНФІГУРАЦІЇ ІНТЕРФЕЙСІВ

Комутатори цього класу найпоширеніші завдяки великому діапазону їх функціональності і, як наслідок, їх різноманітного застосування. Зазвичай вони мають від 8 до 48 фіксованих Ethernet-інтерфейсів з максимальною швидкістю передачі даних 100 або 1000 Мбіт/сек, а також невелику кількість (1-4 шт.) магістральних портів. Фіксовані комутатори можуть бути некерованими, керованими за допомогою лише web-інтерфейсу або ж вони можуть мати повнофункціональний інтерфейс віддаленого адміністрування (що включатиме, в тому числі, інтерфейс командного рядка CLI). Серед додаткових функцій таких пристроїв можна назвати можливість створення стеку з кількох окремих комутаторів, підтримку технології живлення Power-over-Ethernet, підтримку протоколів третього рівня моделі OSI (напр., маршрутизації IP-пакетів) або навіть наявність вбудованого контролера бездротових мереж.

Зазвичай цей клас комутаторів використовують для створення так званого «рівня доступу» мережі, тобто до них підключаються кінцеві пристрої. Для створення відносно невеликих за масштабом мереж комутатори фіксованої конфігурації можуть бути використані також  і на «рівні ядра» або «рівні розподілення/агрегації».

Виробники: Cisco, HP, Extreme Networks, Juniper Networks, Alcatel-Lucent, Allied Telesis, TP-Link, D-Link, ZyXEL та багато інших.

МОДУЛЬНІ ETHERNET-КОМУТАТОРИ З ВИСОКОЮ ЩІЛЬНІСТЮ ІНТЕРФЕЙСІВ

Ці модульні пристрої можуть складатися з таких основних компонент: шасі (з вмонтованими або дискретними модулями керування), блоків живлення, блоків вентиляторів та інтерфейсних модулів з широким спектром конфігурацій портів (мідні або оптичні, зі швидкістю передачі даних 1, 10, 40 або 100 Гбіт/сек). Деякі реалізації можуть мати дискретні плати міжмодульної комутації та/або сервісні модулі, що виконують певні додаткові функції (наприклад, функції міжмережевого екрану). Майже завжди модульні комутатори мають надзвичайно високу продуктивність та апаратно підтримують протоколи третього рівня моделі OSI.

Зазвичай цей клас комутаторів використовується на рівні ядра або рівні розподілення/агрегації. У випадку створення локальної мережі з єдиним комутаційним центром модульні комутатори можуть виконувати функції комутаторів рівня доступу.

ВиробникиCisco, HP, Extreme Networks, Juniper Networks, Alcatel-Lucent та інші.

СПЕЦІАЛІЗОВАНІ ПРОМИСЛОВІ ETHERNET-КОМУТАТОРИ

Цей окремий клас комутаторів відрізняється від інших наявністю захищеного (від пилу, вологи та вібрацій) корпусу, широким діапазоном робочих температур, можливістю живлення від джерела постійного струму та підтримкою протоколів «Industrial Ethernet». Серед основних додаткових характеристик можна виділити невеликі розміри, модульність, можливість встановлення на DIN-рейку, наявність контрольного інтерфейсу типу «сухий контакт». Також обов’язково серед модельного ряду комутаторів цього класу повинні бути моделі з великою кількістю різноманітних оптичних інтерфейсів.

Виробники: Cisco, Hirschmann, Siemens, Honeywell, Moxa та інші.

СПЕЦІАЛІЗОВАНІ МЕРЕЖЕВІ КОМУТАТОРИ

При створенні розподіленої корпоративної мережі цей окремий клас пристроїв використовується операторами зв’язку, а не кінцевими підприємствами. Такі комутатори мають багато спільного з комутаторами, призначеними для побудови локальних провідних мереж. Їх особливістю є підтримка спеціалізованих для операторів зв’язку протоколів, наприклад, SONET, SDH, QinQ, MPLS тощо.

Виробники: Cisco, HP, Extreme Networks, Juniper Networks, Alcatel-Lucent та інші.

ПІДХОДИ КОМПАНІЇ NETWAVE ДО ВПРОВАДЖЕННЯ ЛОКАЛЬНИХ МЕРЕЖ

 РОЗРОБКА РІШЕНЬ, ЩО МАКСИМАЛЬНО ВІДПОВІДАЮТЬ ПОСТАВЛЕНИМ ЗАДАЧАМ

Обов’язковим етапом у підготовці будь-якого проекту рішення зі створення чи модернізації провідної мережі є збір первинної інформації, наприклад, кількість та тип необхідних мережевих інтерфейсів (відповідно до параметрів кінцевих пристроїв), їх розподілення по території підприємства, необхідність підтримки додаткових функцій (IP-маршрутизація, Power-over-Ethernet, тощо) та ін.

Під час підготовки пропозицій наші спеціалісти аналізують особливості експлуатації мережі, наприклад, стан існуючої кабельної інфраструктури, наявність вільного місця в комунікаційних шафах або наявність вільних розеток живлення, тощо. У деяких випадках проведення модернізації необхідно додатково проводити аудит існуючої мережі. В результаті роботи наших спеціалістів замовник обов’язково отримає оптимальну специфікацію обладнання, а також рекомендації щодо його ефективного використання.

 СТВОРЕННЯ КЕРОВАНИХ ПІДСИСТЕМ

Спеціалісти NETWAVE завжди пропонують замовникам кращі комутатори, що мають вбудовані інтерфейси для віддаленого керування та моніторингу. Додатково, у випадку створення великих за масштабом локальних мереж бажано мати інструменти централізованого управління багатьма пристроями.

 ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВИСОКОГО РІВНЯ НАДІЙНОСТІ РІШЕНЬ

Надійність та безвідмовність роботи локальної мережі можливо отримати за рахунок використання обладнання з великим прогнозованим часом між відмовами (так званим MTBF), а також за умови апаратного резервування (дублювання) ключових вузлів інфраструктури (комутаторів рівня ядра чи розподілення мережі, серверних комутаторів, тощо).

 Огранізація ВИСОКОГО РІВНЯ БЕЗПЕКИ РІШЕНЬ

При проектуванні провідної локальної мережі наші спеціалісти надають перевагу комутаторам, що мають вбудовані функції контролю доступу кінцевих пристроїв до мережі, фільтрації мережевих потоків, рольового доступу адміністраторів до інтерфейсу керування та інших методів гарантування високого рівня інформаційної безпеки.

СТВОРЕННЯ ГНУЧКИХ ТА ЛЕГКО МАСШТАБОВАНИХ ПІДСИСТЕМ

Під час створення архітектури LAN інженери компанії NETWAVE використовують ієрархічний принцип побудови локальних мереж. Він полягає у використанні деревоподібних або зіркоподібних схем взаємного підключення вузлів мережі. Такі схеми дуже просто масштабуються шляхом додавання нового комутатора рівня доступу та підключення його до комутатора рівня ядра мережі. За великої кількості комутаторів можна використовувати проміжний рівень агрегації підключень – рівень розподілення.

Підготовка супровідної проектної документації

Для роботи над створенням локальної провідної мережі наші фахівці готують обов’язковий перелік документів, що включають специфікацію обладнання, загальну функціональну схему мережі та пояснювальну записку з детальним описом принципів функціонування підсистеми.

Після впровадження обов’язковий комплект доповнюється важливою експлуатаційною документацією, котра включає детальні функціональні та структурні схеми, логічні схеми роботи окремих функцій мережі (наприклад, розподіл віртуальних мереж), кабельні журнали та важливі рекомендації щодо експлуатації.

 

Лишилися запитання? Зв’яжіться з нами: team@netwave.com.ua, або: +38 (044) 359 05 50

 

<Назад

LinkedIn