Netwave
Клиент
Ласунка
Тип проекта
Security / Network
Кейс

Модернізація ядра мережі промислово підприємства

  • передумови
  • про клієнта
  • що ми зробили
  • нові можливості для бізнесу
  • основа реалізації проєкту
  • інші кейси

передумови проєкту

alt text

Компанія постійно прагне досконалості і відкрита до інновацій, тому з самого початку своєї діяльності дотримується високих стандартів та розробляє власні унікальні технології виробництва. Це призвело до постійного зростання, і в даний момент «Ласунка» нараховує 5 підприємств у складі групи, декілька регіональних представництв та більше 150 дистриб'юторів. Для компанії важливо не тільки налагоджувати довготривалі відносини з клієнтами і партнерами, але й постнійно поглиблювати їх.

В сучасному світі дотримання таких принципів потребує не тільки значних людських, але й технологічних ресурсів. Саме тому «Ласунка» пильно відстежує тренди та постійно модернізує своє устаткування, результатом чого і став даний кейс. Завдання – закласти фундамент побудови сучасної, відмовостійкої, керованої та  безпечної інфраструктури.

про клієнта

Компания

Ласунка

О компании

Производитель мороженого и замороженных продуктов, который с самого начала своей деятельности придерживается высоких стандартов качества и ориентируется на непрерывное совершенствование бизнеса. Компания постоянно тестирует и внедряет передовые технологии производства. Имеет развитую дистрибьюторскую сеть по всей Украине и в странах ближнего зарубежья.

що ми зробили

занурення в задачу

Аудит існуючих систем та наявного навантаження з урахуванням планів компаніїї по розширенню. Замовник бажав закласти високотехнологічний фундамент для побудови сучасної, відмовостійкої, керованої та безпечної інфраструктури.

рішення

Сучасне обладнання на рівнях Core і Access. Підготовлено та впровадженно політики доступу до мережі згідно з вимогами Core-switching на базі Cisco Catayst 9500 та Access-switching – на базі Cisco Catayst 9200.

результат

Модернізація інфраструктури з використанням сучасного обладнання. Впроваджено відмовостійкість на рівні ядра замовника та аутентифікація користувачів на портах.

технологічні результати:

  • нова архітектура комутації підприємства
  • відмовостійка мережа
  • інструменти контролю доступу до мережі

нові можливості для бізнесу

посилення

Посилення ядра мережі підприємства сучасним обладнанням, яке дозволить далі розвивати digital-складову бізнесу, сервіси для клієнтів, партнерів та співробітників.

впровадження

Запроведження відмовостійкості мережі на рівня ядра, що забезпечить безперервність бізнесу та високу доступність всіх сервісів.

забезпечення

Забезпечення високого рівня захисту мережі та корпоративних даних завдяки сучасним системам контролю доступу.

Netwave