Проектування інфраструктури та ІТ-систем

Сім раз відміряй, один раз відріж

(народне прислів’я)

Проектування – дуже важливий етап для ефективного впровадження нових ІТ-систем та розширення функціоналу існуючих. Без нього є велика ймовірність отримати неоптимальне, складне в експлуатації та управлінні рішення. У свою чергу, правильно розроблений проект дозволить максимально швидко впровадити систему, що повністю відповідає вимогам та очікуванням замовника.Фахівці NETWAVE мають багатий досвід з проектування інфраструктури та ІТ-систем, забезпечуючи гнучкість, масштабування і безпеку рішення, що розробляється.Процес проектування іт-систем та інфраструктури включає такі етапи:

  1. Визначення завдання на основі потреб і побажань замовника.
  2. Аналіз завдання і створення концепції майбутньої системи. Робота з отриманою інформацією, розгляд можливих варіантів систем і комплексів, вибір оптимального рішення, яке максимально ефективно виконуватиме поставлені завдання. Можливе моделювання та демонстрація роботи пропонованого рішення за допомогою засобів демо-лабораторії NETWAVE, яка включає набір мережевого, серверного устаткування і різного програмного забезпечення. За результатами цього етапу затверджується концепція майбутньої системи.
  3. Створення детального технічного завдання. У документі фіксуються мета, призначення, функції, особливості впроваджуваного рішення та його інтеграція із суміжними ІТ-системами організації. Також обговорюються побажання з відмовостійкості, безпеки та зростання майбутньої системи. Наступні кроки у процесі проектування ґрунтуються на інформації з технічного завдання.
  4. Розробка високорівневого дизайну рішення. Формується перелік необхідних компонентів, їх функціональне призначення, визначаються способи і сценарії взаємодії між ними та уже існуючими інформаційними системами замовника. Приклад визначення способу взаємодії – вибір протоколу для отримання інформації користувача з корпоративного каталогу, приклад сценарію – рекомендація переналаштування маршрутизації даних при виході з ладу одного з опорних маршрутизаторів. За потреби в додатковій інформації про існуючу інфраструктуру замовника можливе проведення аудиту інформаційних систем. Наприклад, для впровадження IP телефонії знадобиться аудит мережевої інфраструктури, а при модернізації бездротової мережі буде потрібна радіорозвідка. Наприкінці цього етапу створюється документ з описом і повною функціональною схемою рішення.
  5. Вибір обладнання. На базі результатів, отриманих на попередніх стадіях, підбирається необхідне обладнання, складається та затверджується специфікація.
  6. Запуск пілотної системи. У деяких випадках для перевірки працездатності запропонованого рішення, а також навантажувального і функціонального тестування в інфраструктурі замовника можливий запуск пілотної системи. Для її розгортання використовується пропоноване в проекті або аналогічне обладнання. Після тестування проект, якщо необхідно, коригується.
  7. Розробка низькорівневого дизайну рішення. На завершальній стадії розробляється низькорівневий дизайн рішення, що складається зі схем розміщення, установки, підключення обладнання і програмних модулів, режимів роботи компонентів системи. Прикладом низькорівневого дизайну для створення локальної мережі служить структурна схема рішення з розміщенням обладнання в телекомунікаційних стійках і журналом комутації.

Команда NETWAVE до будь-якого завдання підходить індивідуально. Тому залежно від величини і складності розроблюваної системи, окремі стадії проектування можуть бути об’єднані або розділені на декілька складових частин. Для простих рішень після узгодження технічного завдання відразу можливе складання специфікації обладнання та схеми впровадження. У великих і складних системах кожна стадія проектування повинна бути підсумована відповідним документом, який узгоджується із замовником. Але, не дивлячись на складність системи, правильний і послідовний підхід до проектування необхідний для отримання бажаного результату.

Ми переконані, що для успішного запуску рішень необхідний структурований підхід. Проектування в ньому займає важливе місце, адже від результатів його виконання безпосередньо залежить якість роботи рішення.

Є питання? Зв’яжіться з нами:

Тел./факс: +38 (044) 359 05 50

e-mail: 

<Назад до інших послуг

LinkedIn