Netwave

Розробка архітектури
та проєктування

Створимо надійний фундамент
вашої IT-інфраструктури

детальніше

актуальність послуги

alt text

Для того щоб IT-інфраструктура могла довгі роки вирішувати бізнес-задачі компанії, масштабуючись та модернізуючись при зміні потреб бізнесу та ринкових реалій, вкрай важливо ще на етапі її побудови вірно спланувати архітектуру всіх потрібних IT-систем та спроектувати їх подальшу взаємодію.

Особливо важливо це стало сьогодні, коли IT-директори мають обирати середе багатьох шляхів розвитку. Починаючи з  класичної фізичної інфраструктури і закінчуючи широким колом варіацій гібридних інфраструктур з повною або частковою віртуалізацією окремих компонент чи цілих IT-cистем.

Дуже швидкі цикли оновлення технологій та рішень сьогодні змушують нас намагатися передбачити майбутнє, та ще на етапі проєктування передбачити (а при впровадженні – врахувати) оптимальні варіанти розвитку інфраструктури, які можна буде використовувати в майбутньому доповнюючи новими компонентами без необхідності робити фундаментальні зміни.

значення

Проєктування – важливий етап ефективного впровадження нових ІТ-систем та розширення функціоналу існуючих. Без нього неможливо отримати оптимальне для подальшої експлуатації рішення.

Правильно розроблений проєкт дозволить максимально швидко впровадити систему, яка повністю відповідатиме вимогам та очікуванням користувачів. Ми маємо багатий досвід з проектування інфраструктури та ІТ-систем, які забезпечують необхідну гнучкість, масштабування сервісів та безпеку даних.

методологія

Процес проектування іт-систем та інфраструктури включає такі етапи:

Визначення технічного завдання

Найважливішим етапом планування та проєктування будь якої системи є чітке розуміння кінцевих потреб як IT-команди, так і всього бізнесу.

Це значно скорегує наші пропозиції щодо вибору тих чи інших рішень. Та спроєктувати систему, яка служитиме довгі роки з можливістю легко масштабуватись та розвиватись.

Аналіз технічного завдання і створення концептуальної схеми майбутньої системи

Робота з отриманою інформацією, розгляд можливих варіантів систем і комплексів, вибір оптимального рішення, яке відповідатиме вимогам користувачів та бізнесу.

Можливе моделювання та демонстрація роботи пропонованого рішення за допомогою послуги "Організація тестування технологій та проведення пілотних проєктів", яка дозволяє провести повноцінне випробування та на практиці побачити, як працює обране рішення, вирішуючи завдання саме вашої інфраструктури.

Створення детального технічного завдання

У документі фіксуються мета, призначення, функції, особливості впровадження всіх рішень, їх інтеграція одна з одною та суміжними ІТ-системами.

Також обговорюються побажання з відмовостійкості, безпеки та масштабування або розвиток майбутньої системи. Наступні кроки у процесі проектування ґрунтуються на інформації з технічного завдання.

Розробка високорівневого дизайну рішення

Формується перелік необхідних компонент, їх функціональне призначення, визначаються способи і сценарії взаємодії між ними та уже існуючими інформаційними системами.

Приклад визначення способу взаємодії – вибір протоколу для отримання інформації користувача з корпоративного каталогу, приклад сценарію – рекомендація переналаштування маршрутизації даних при виході з ладу одного з опорних маршрутизаторів.

За потреби в додатковій інформації про існуючу інфраструктуру замовника можливе проведення аудиту IT систем.

Підбір обладнання

На базі результатів, отриманих на попередніх стадіях, підбирається необхідне обладнання та програмне забезпечення, складається та затверджується специфікація.

Запуск пілотної системи

У деяких випадках для перевірки працездатності запропонованого рішення, а також навантажувального і функціонального тестування в інфраструктурі можливий запуск пілотної системи.

Для її розгортання використовується пропоноване в проекті або аналогічне обладнання. Після тестування, проєкт, якщо необхідно, коригується.

Розробка низькорівневого дизайну рішення

На завершальній стадії розробляється низькорівневий дизайн рішення, що складається зі схем розміщення, установки, підключення обладнання і програмних модулів, режимів роботи компонент системи.

Прикладом низькорівневого дизайну для створення локальної мережі служить структурна схема рішення з розміщенням обладнання у телекомунікаційних стійках, журналом комутації, планом IP-адрес.

напрямки, в яких послуга актуальна

WLAN мережа

Детальніше

WAN та SD-WAN мережа

Детальніше

Програмно-конфігурована мережа (SDN)

Детальніше

Управління мережею

Детальніше

Мережа для ЦОД

Детальніше

Системи зберігання даних

Детальніше

Управління безпекою

Детальніше

Серверні комплекси

Детальніше

До будь-якого завдання наша команда підходить індивідуально. Тому окремі стадії проектування можуть бути об’єднані або розділені на декілька складових частин.
Для простих рішень після узгодження технічного завдання відразу можливе складання специфікації обладнання та схеми впровадження.

У великих і складних системах кожна стадія проєктування повинна бути підсумована відповідним документом, який узгоджується із замовником. Але, не дивлячись на складність системи, чіткий та послідовний підхід до проектування необхідний для отримання бажаного результату.

найцікавіші продукти та технології

Netwave