Netwave

Розробка архітектури
та проєктування

Створимо надійний фундамент
вашої IT-інфраструктури

детальніше

актуальність послуги

alt text

Для того щоб IT-інфраструктура була здатна довгі роки вирішувати бізнес-задачі вашої компанії, масштабуючись та модернізуючись при зміні потреб бізнесу та ринкових реалій, вкрай важливо ще на етапі її побудови вірно спланувати архітектуру всіх потрібних IT-систем та спроектувати їх подальшу взаємодію.

Особливо важливо це стало сьогодні, коли перед IT-директором є широкій вибір шляхів. Починаючи з  класичної фізичної інфраструктури і закінчуючи широким колом варіацій гібридних інфраструктур із віртуалізацією окремих компонент чи цілих IT-cсистем.

При цьому, дуже швидкі цикли оновлення технологій та підходів сьогодні змушують нас пробувати передбачити майбутнє, та ще на етапі проєктування передбачити (а при впровадженні – врахувати) кілька варіантів розвитку інфраструктури, які можна буде використовувати в майбутньому доповнюючи новими компонентами без необхідності робити фундаментальні зміни.

значення

Проєктування – дуже важливий етап для ефективного впровадження нових ІТ-систем та розширення функціоналу існуючих. Без нього є велика ймовірність отримати неоптимальне, складне в експлуатації та управлінні рішення.

У свою чергу, правильно розроблений проєкт дозволить максимально швидко впровадити систему, що повністю відповідає вимогам та очікуванням вашої компанії. Ми маємо багатий досвід з проектування інфраструктури та ІТ-систем, забезпечуючи гнучкість, масштабування і безпеку кожного рішення, що розробляємо.

методологія

Процес проектування іт-систем та інфраструктури включає такі етапи:

Визначення завдання

Найважливішим етапом планування та проєктування будь якої системи є правильне розуміння кінцевих потреб – як IT-команди, так і всього бізнесу.

Адже розуміння сьогоденних потреб та майбутніх планів може значно скорегувати наші пропозиції щодо вибору тих чи інших рішень. Та спроєктувати систему, яка служитиме довгі роки з можливістю легко масштабуватись та розвиватись.

Аналіз завдання і створення концепції майбутньої системи

Робота з отриманою інформацією, розгляд можливих варіантів систем і комплексів, вибір оптимального рішення, яке максимально ефективно виконуватиме поставлені завдання.

Можливе моделювання та демонстрація роботи пропонованого рішення за допомогою послуги Організація тестування технологій та проведення Пілотних проектів, яка дозволяє на практиці побачити як працює обране рішення, вирішуючи завдання саме вашої інфраструктури.

Створення детального технічного завдання

У документі фіксуються мета, призначення, функції, особливості впровадження всіх рішень та їх інтеграція одна із одною та із суміжними ІТ-системами організації.

Також обговорюються побажання з відмовостійкості, безпеки та зростання майбутньої системи. Наступні кроки у процесі проектування ґрунтуються на інформації з технічного завдання.

Розробка високорівневого дизайну рішення

Формується перелік необхідних компонент, їх функціональне призначення, визначаються способи і сценарії взаємодії між ними та уже існуючими інформаційними системами.

Приклад визначення способу взаємодії – вибір протоколу для отримання інформації користувача з корпоративного каталогу, приклад сценарію – рекомендація переналаштування маршрутизації даних при виході з ладу одного з опорних маршрутизаторів.

За потреби в додатковій інформації про існуючу інфраструктуру замовника можливе проведення аудиту IT систем.

Підбір обладнання

На базі результатів, отриманих на попередніх стадіях, підбирається необхідне обладнання та програмне забезпечення, складається та затверджується специфікація.

Запуск пілотної системи

У деяких випадках для перевірки працездатності запропонованого рішення, а також навантажувального і функціонального тестування в інфраструктурі можливий запуск пілотної системи.

Для її розгортання використовується пропоноване в проекті або аналогічне обладнання. Після тестування, проєкт, якщо необхідно, коригується.

 

 

Розробка низькорівневого дизайну рішення

На завершальній стадії розробляється низькорівневий дизайн рішення, що складається зі схем розміщення, установки, підключення обладнання і програмних модулів, режимів роботи компонент системи.

Прикладом низькорівневого дизайну для створення локальної мережі служить структурна схема рішення з розміщенням обладнання в телекомунікаційних стійках і журналом комутації.

 

напрямки, в яких послуга актуальна

WLAN мережа

Детальніше

WAN та SD-WAN мережа

Детальніше

Програмно-конфігурована мережа (SDN)

Детальніше

Управління мережею

Детальніше

Мережа для ЦОД

Детальніше

Серверні комплекси

Детальніше

Системи зберігання даних

Детальніше

Управління безпекою

Детальніше

До будь-якого завдання наша команда підходить індивідуально. Тому залежно від величини і складності розроблюваної системи, окремі стадії проектування можуть бути об’єднані або розділені на декілька складових частин.
Для простих рішень після узгодження технічного завдання відразу можливе складання специфікації обладнання та схеми впровадження.

У великих і складних системах кожна стадія проєктування повинна бути підсумована відповідним документом, який узгоджується із замовником. Але, не дивлячись на складність системи, правильний і послідовний підхід до проектування необхідний для отримання бажаного результату.

Ми переконані, що для успішного запуску рішень необхідний структурований підхід. Проєктування в ньому займає важливе місце, адже від результатів його виконання безпосередньо залежить якість роботи кожного рішення.

найцікавіші продукти та технології