Netwave

Імплементація інфраструктурних
IT-систем та рішень

Професійна інтеграція та налаштування

детальніше
alt text

Імплементація та запуск рішення – це фінальний крок процесу будь-якого впровадження. Від успішності інсталяції залежить швидке отримання бізнесом необхідних сервісів з мінімальним простоєм існуючої інфраструктури.

Коректна інтеграція дуже впливатиме на те, наскільки система, що створюється буде легка в управлінні, обслуговуванні, наскільки просто буде її модернізувати в майбутньому.

Вдале впровадження відрізняється продуманим плануванням, чіткою організацією роботи, мінімальними простоями інфраструктури. А бізнес в результаті має отримати необхідний йому результат.

методологія процесу інтеграції

Процес інтеграції при роботі нашої команди складається з наступних кроків:

Підготовчий етап

На даному етапі інсталяції обговорюються терміни виконання робіт, вимоги до готовності об’єкту для початку впровадження та відповідальні співробітники з боку замовника та команди Netwave. Розробляється перелік робіт і календарний графік їх виконання. Також обговорюються необхідні дії по суміжним системам, які зачіпаються в процесі впровадження, призначаються відповідальні за них і терміни виконання змін.

Проведення робіт

Коли об’єкт готовий до впровадження згідно визначених на підготовчому етапі вимог, проводяться роботи за розробленим графіком. У разі складної і довгої інсталяції можливе надання замовнику звітів з проміжними результатами і подальшими планами.

Тестова експлуатація рішення

Для впровадженої системи проводиться тестова експлуатація, в рамках якої перевіряється функціонал рішення, проходять навантажувальні випробування, розробляються робочі сценарії і поведінка системи у випадку відмов у зарезервованих вузлах. За результатами випробувань складається акт тестування. За необхідності в рішення вносяться правки.

Промислова експлуатація рішення

Успішно протестоване рішення запускається в промислову експлуатацію.

Документування впровадження

Після завершення інтеграції складається пакет документів по впровадженому рішенню з описом та рекомендаціями щодо його експлуатації.

де послуга буде актуальною

Security

Подходы к обмену информацией в корпоративной сети влияют на политику безопасности и защиту инфраструктуры, делают их приоритетами для IT-команды. Сетевые атаки постоянно развиваются и становятся все более сложными и комбинированными. Это позволяет достигать быстрого распространения и поражения большого количества систем и сервисов. К счастью, современные технологические решения помогают выявлять или даже предупреждать почти все известные угрозы. Сочетая их с рациональным подходом к построению архитектуры безопасности, мы достигаем надежности систем хранения и передачи данных без риска для будущего вашего бизнеса.Computing

Данные уже давно стали ядром любого бизнеса. Они могут быть ценным активом: уникальной, накопленной за годы базой данных тысяч клиентов. Или платформой для аналитики и принятия решений, кардинально влиять на эффективность бизнеса.

Мы проектирует вычислительные инфраструктуры, благодаря которым клиенты получают максимум пользы от данных, живущих внутри компании. Достаточно мощная техника, соответствие требованиям безопасности, непрерывность обмена информацией и легкая масштабируемость и возможность быстрой модернизации.Network

Сетевая инфраструктура - это основа функционирования бизнеса, среда передачи данных. Она очетает бизнес-приложения, сервисы и людей, которые их используют. Имея высокую инженерную квалификацию, команда Netwave предлагает экспертизу и современные технологические решения ведущих вендоров для создания надежных и гибких сетей, которые позволяют раскрыть потенциал и эффективно реализовать самые амбициозные бизнес-идеи!Організація тестування технологій та проведення Пілотних проєктів

Детальніше

Якщо у вашій компанії є пул задач які треба вирішити інфраструктурними рішеннями, але ви не можете обрати обладнання що якнайкраще впорається з ними, пропонуємо послугу тестування технологій! Перевірте, чи відповідає обране рішення вашим очікування та особливостям вже існуючої інфраструктури.

Вдале впровадження відрізняється хорошим плануванням, чіткою організацією роботи, мінімальними простоями інфраструктури, а бізнес отримує необхідний йому результат.Команда Netwave надає послуги з інтеграції та запуску різних систем під будь-які потреби бізнесу наших клієнтів. Ми маємо штат кваліфікованих інженерів, багаторічний та великий досвід за результатами сотень впроваджених проєктів, часто навіть вперше в нашій країні!

найцікавіші продукти та технології

Netwave