Netwave

ПОЛІТИКА КОНФІДЕНЦІЙНОСТІ ТА ОБРОБКИ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ ТОВ «НЕТВЕЙВ»

детальніше

Ми, Товариство з обмеженою відповідальністю “Нетвейв”, надалі – Netwave, “Ми”, “Нас”, “Наше”, цінуємо Ваші персональні дані, тому ми робимо все, що Нам під силу, щоб забезпечити цілісність і схоронність Ваших персональних даних, а також інформації про Вас.

Ця Політика конфіденційності, надалі – Політика, діє відносно обробки персональних даних, які Netwave може отримати від фізичних осіб (суб’єктів персональних даних) на підставі Конституції України, Закону України “Про захист персональних даних” від 01.06.2010 року №2297-VI (надалі – Закон), а також Генерального регламенту про захист даних ЄС 2016/679 (EU General Data Protection Regulation, далі “GDPR”) та іншого застосовного Європейського законодавства про захист даних, разом іменоване надалі – Законодавство, і є невід’ємною частиною угоди між Вами і Netwave щодо використання цього Веб-сайту.

Посилання на Закон: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2297-17#Text

Посилання на GDPR: https://gdpr-info.eu/

Ця Політика конфіденційності розроблена для того, щоб розповісти Вам:

 • що таке персональні дані;
 • які Ваші персональні дані Ми збираємо;
 • як і чому Ми використовуємо їх;
 • кому Ми передаємо Ваші персональні дані;
 • як Ми захищаємо конфіденційність Ваших персональних даних;
 • як з Нами зв’язатися і до кого звернутися, якщо у Вас виникнуть питання щодо обробки Ваших персональних даних.

Ми обробляємо Ваші персональні дані лише в тому разі, якщо виконано одну з умов, зазначених у статті 6 GDPR, в тому числі, але не виключно:

 • Ви дали згоду на обробку персональних даних;
 • обробка необхідна для укладення або виконання договору з Вами;
 • така обробка вимагається законодавством країни, в якій Ви перебуваєте.

1. Терміни та визначення

Персональні дані – відомості чи сукупність відомостей про фізичну особу, яка ідентифікована або може бути конкретно ідентифікована (Користувач);

Товариство з обмеженою відповідальністю “Нетвейв” – компанія, створена відповідно до законодавства України, юридична та поштова адреса: Україна, 04112, м. Київ, вулиця Авіаконструктора Ігоря Сікорського, 8.

Обробка персональних даних – будь-яка дія або сукупність дій, таких як збір, реєстрація, накопичення, зберігання, адаптування, зміна, відновлення, використання і поширення (розповсюдження, реалізація, передача), знеособлення, знищення персональних даних, у тому числі з використанням інформаційних (автоматизованих) систем;

Поширення персональних даних – дії з передачі відомостей про фізичну особу за згодою суб’єкта персональних даних;

Використання персональних даних – будь-які дії Netwave з обробки цих даних, дії щодо їх захисту, а також дії щодо надання часткового або повного права обробки персональних даних іншим суб’єктам відносин, пов’язаних із персональними даними, що здійснюються за згодою суб’єктів персональних даних, відповідно до законодавства України і відповідно до законодавства Європейського союзу;

Знеособлення персональних даних – вилучення відомостей, які дозволяють прямо або побічно ідентифікувати особу;

Користувач – суб’єкт персональних даних, будь-яка дієздатна фізична особа, яка приєдналася до цієї Політиці у власних інтересах, переглядала або зареєструвалася на Веб-сайті https://netwave.ua  за допомогою мережі Інтернет;

Веб-сайт – електронний інформаційний ресурс, який належить Netwave, доступ до якого здійснюється з використанням доменного імені (адреси) https://netwave.ua;

Реєстрація – дії Користувача щодо заповнення та відправки Netwave реєстраційної форми, розміщеної на Веб-сайті, які мають наслідком надання консультацій за зверненнями/запитам Користувача, оформлення замовлення на поставку продукції або здійснення будь-яких інших дій;

Політика – ця політика конфіденційності, розроблена відповідно до вимог Законодавства і розташована на Веб-сайті;

Контролер персональних даних – це фізична або юридична особа, яка визначає цілі та засоби для обробки персональних даних та несе головну відповідальність за їх обробку. Netwave є контролером Ваших персональних даних, коли Ви використовуєте Веб-сайт, надаєте зворотний зв’язок або зв’язуєтеся з Netwave, в порядку, передбаченому цією політикою. Контролер персональних даних є “власником персональних даних” в термінології українського законодавства;

Процесор персональних даних – це фізична або юридична особа, яка на підставі інструкцій (вказівок, розпоряджень) контролера обробляє персональні дані для контролера. Використовуючи Веб-сайт, Ви можете вирішити передати Netwave персональні дані ваших клієнтів, у цьому випадку, Ви є контролером даних, а Netwave є процесором даних для цілей Законодавства. Процесор персональних даних є “розпорядником персональних даних” в термінології українського законодавства.

2. Загальні положення

2.1. Політика застосовується щодо всіх Ваших персональних даних, які можуть бути отримані Нами в процесі використання Вами Веб-сайту.

Дана Політика поширюється на персональні дані, отримані як до, так і після набуття чинності цією Політики.

2.2. Мета Політики полягає в наданні Вам необхідної інформації, що дозволяє оцінити, які персональні дані і з якими цілями обробляються Нами, методи їх обробки і забезпечення безпеки.

2.3. При використанні Веб-сайту, Ви, повідомивши Netwave свої персональні дані, в тому числі за допомогою третіх осіб, визнаєте свою згоду на обробку своїх персональних даних відповідно до цієї Політики.

2.4. У разі незгоди з умовами цієї Політики, Ви зобов’язані припинити використовувати Веб-сайт.

2.5. Згода на обробку персональних даних може бути відкликана суб’єктом персональних даних. У разі відкликання суб’єктом персональних даних згоди на обробку персональних даних, Netwave має право продовжити обробку персональних даних без згоди суб’єкта персональних даних при наявності підстав, зазначених у Законодавстві.

2.6. Netwave не перевіряє достовірність персональних даних, наданих Користувачем, не має можливості оцінювати його дієздатність. Однак Netwave виходить з того, що Користувач діє сумлінно, обачно, надає достовірні і достатні персональні дані і докладає всіх необхідних зусиль до підтримки таких даних в актуальному стані, і не порушує права третіх осіб.

2.7. Погоджуючись з умовами цієї Політики, Ви підтверджуєте, що в момент збору персональних даних Ви повідомлені про осіб, яким передаються персональні дані, зміст і цілі збору персональних даних. Ви підтверджуєте (гарантуєте), що персональні дані, які передані Нам на обробку, передані за згодою власників персональних даних і в рамках Законодавства.

2.8. Netwave, отримавши персональні дані від Користувача, не приймає на себе зобов’язання по інформуванню суб’єктів (їх представників), персональні дані яких йому передані, про початок обробки персональних даних, оскільки обов’язок здійснити відповідне інформування, при укладанні договору з суб’єктом персональних даних та/або при отриманні згоди на таку передачу, несе Користувач, який передав персональні дані.

2.9. Обробка Ваших персональних даних здійснюється відповідно до вимог Закону. Обробка персональних даних осіб, які перебувають на території ЄС або є громадянами ЄС, регулюється, зокрема, Генеральним регламентом про захист даних – GDPR. Також законодавство інших країн може встановлювати додаткові вимоги.

2.10. Дана Політика діє відносно усієї інформації, яку Netwave може отримати про Користувача при використанні ним Сайту, а також під час виконання Netwave будь-яких угод і договорів з Користувачем.

2.11.Дана Політика є внутрішнім документом Netwave.

3. Склад персональних даних

3.1. Netwave, для здійснення своєї діяльності і для виконання своїх зобов’язань, обробляє персональні дані Користувача, надані ним при використанні Веб-сайту https://netwave.ua/.

3.2. До персональних даних Користувача відносяться: прізвище, ім’я, по батькові, адреса електронної пошти, номер мобільного/стаціонарного телефону, країна проживання, місце роботи, посада, дата народження, а також будь-які інші дані, одержувані від суб’єкта персональних даних в процесі використання функціоналу Веб-сайту.

Ми просимо Вас повідомляти тільки ті персональні дані, які необхідні для здійснення замовлення, надання обраної Вами послуги, отримання інформаційної розсилки або відповіді на Ваш спеціальний запит/претензію. У той же час, якщо Ви вирішите повідомити нам додаткові персональні дані, ми також зможемо обробити їх з необхідним рівнем захисту.

3.3. Netwave може встановлювати вимоги до складу персональних даних, які повинні обов’язково надаватися при використанні Веб-сайту. Якщо певна інформація не відзначена Netwave як обов’язкова, її надання або розкриття здійснюється Користувачем на свій розсуд.

3.4. Дані, які автоматично передаються Netwave при використанні Веб-сайту Користувачем за допомогою встановленого на пристрої програмного забезпечення: IP-адреса, інформація про браузер і вид операційної системи пристрою, технічні характеристики обладнання і програмного забезпечення, дата і час доступу до Веб-сайту, файли Cookie.

3.5. Ми спеціально не вимагаємо персональні дані від дітей, віком до 16 років, а також не пропонуємо їм товари і/або послуги. Якщо Ми дізнаємося, що дитина до 16 років залишить свої персональні дані без батьківської згоди, ми зробимо усі необхідні дії для видалення такої інформації.

4. Підстави і мета обробки персональних даних

4.1. Підставами для обробки персональних даних є:

 • Згода Користувача на обробку Netwave його персональних даних;
 • Висновки і виконання договору, однією зі сторін якої є Користувач як суб’єкт персональних даних або який укладено на користь такого суб’єкта персональних даних, або для здійснення заходів, що передують укладанню договору на вимогу суб’єкта персональних даних;
 • Необхідність виконання Netwave вимог передбачених Законодавством.

4.2. Метою обробки персональних даних є:

 • здійснення покладених на Netwave функцій відповідно до законодавства України і GDPR;
 • збір, зберігання і обробка персональних даних, отриманих з Веб-сайту в рамках Закону і GDPR;
 • надання Користувачеві інформації про послуги, актуальні акції та спеціальні пропозиції, що стосуються послуг, які надає Netwave за допомогою Веб-сайту.
 • ідентифікація суб’єкта персональних даних при використанні Веб-сайту;
 • зв’язок з суб’єктом персональних даних у разі необхідності, в тому числі, напрямок пропозицій, інформаційних матеріалів, повідомлень, інформації та запитів, реклами, а також обробка запитів суб’єкта персональних даних;
 • поліпшення якості Веб-сайту, зручності його використання, розробка нових функціональних можливостей і поліпшення якості обслуговування;
 • підвищення професійних навичок і кваліфікації Користувача;
 • проведення статистичних та інших досліджень на основі знеособлених даних;
 • виконання Netwave договірних і інших зобов’язань перед Користувачем за угодами, укладеними між Netwave і Користувачем або третіми особами в інтересах Користувача;
 • для виконання юридичних зобов’язань Netwave, таких як попередження, виявлення, або розслідування злочину; запобігання втрат або шахрайства.

5. Основні принципи обробки персональних даних

5.1. Обробка персональних даних Netwave здійснюється на основі принципів:

5.1.1. Законності цілей і способів обробки персональних даних;

5.1.2. Сумлінності Netwave, як власника персональних даних, досягається шляхом виконання вимог Законодавства щодо обробки персональних даних;

5.1.3. Досягнення конкретних, заздалегідь визначених цілей обробки персональних даних;

5.1.4. Відповідності цілей обробки персональних даних цілям, заздалегідь визначеним і заявленим при зборі персональних даних;

5.1.5. Відповідності переліку і обсягу оброблюваних персональних даних, а також способів обробки персональних даних заявленим цілям обробки;

5.1.6. Достовірності персональних даних, їх достатності для цілей обробки, неприпустимість обробки персональних даних, надлишкових в стосунку до цілей обробки персональних даних;

5.1.7. Забезпечення при обробці персональних даних точності персональних даних, їх достатності, а в необхідних випадках і актуальність в стосунку до цілей обробки персональних даних.

5.1.8. Неприпустимість об’єднання баз даних, що містять персональні дані, обробка яких здійснюється з цілями несумісними між собою;

5.1.9. Зберігання персональних даних у формі, що дозволяє визначити суб’єкта персональних даних не довше, ніж цього вимагають цілі їх обробки.

5.2. Оброблювані персональні дані підлягають знищенню або знеособленню після досягненню цілей обробки або в разі втрати необхідності в досягненні цих цілей, якщо інше не передбачено законодавством України та GDPR.

5.3. Обробка персональних даних здійснюється Netwave в статистичних чи інших дослідницьких цілях за умови обов’язкового знеособлення персональних даних.

5.4. Netwave не здійснює обробку персональних даних, які стосуються расового чи етнічного походження, політичних, релігійних або світоглядних переконань, членства в політичних партіях та професійних спілках, засудження до кримінального покарання, а також даних, що стосуються здоров’я, статевого життя, біометричних і генетичних даних.

5.5. Обробка персональних даних здійснюється з дотриманням умов, визначених законодавством України та GDPR.

6. Терміни обробки персональних даних

6.1. Терміни обробки персональних даних визначаються із врахуванням цілей обробки, але не довше ніж це визначено Законом і GDPR.

6.2. Персональні дані, термін обробки (зберігання) яких закінчився, повинні бути знищені або знеособлені, якщо інше не передбачено Законодавством. Зберігання персональних даних здійснюється у формі, що дозволяє визначити суб’єкта персональних даних не довше, ніж цього вимагають цілі обробки персональних даних, якщо термін зберігання персональних даних не встановлено Законодавством. Оброблювані персональні дані підлягають знищенню або знеособлення після досягнення цілей обробки або в разі втрати необхідності в досягненні цих цілей, якщо інше не передбачено Законодавством. Netwave видалить Ваші персональні дані протягом 30 календарних днів з моменту отримання запиту від Вас на їх видалення.

6.3. При цьому, Netwave залишає за собою право зберегти частину персональних даних, які необхідні в цілях дотримання Законодавства і на термін, який необхідний для виконання вимог Законодавства (наприклад, застосовні правові норми можуть вимагати зберігання даних для податкової звітності, або деякі дані можуть бути необхідні для цілей виставлення рахунків за непогашені суми).

6.4. Ми можемо з часом мінімізувати Ваші персональні дані, які ми використовуємо, або навіть можемо зробити Ваші дані анонімними, щоб вони більше не могли бути пов’язані з Вами особисто. В цьому випадку ми зможемо використовувати цю інформацію без подальшого інформування Вас.

7. Особи, допущені до обробки персональних даних з боку Netwave

7.1. Для досягнення цілей цієї Політики до обробки персональних даних допущені тільки ті співробітники Netwave, на яких покладено такий обов’язок відповідно до їх службових (трудових) обов’язків. Доступ інших співробітників може бути надано виключно в передбачених Законодавством випадках. Netwave гарантує від своїх співробітників дотримання конфіденційності і забезпечення безпеки персональних даних при їх обробці.

7.2. Netwave має право передати персональні дані третім особам в наступних випадках:

 • Суб’єкт персональних даних письмово висловив свою згоду на такі дії;
 • Постачальникам послуг: Іноді ми можемо передавати ваші дані постачальникам послуг, які допомагають нам забезпечувати і підтримувати наші сервіси. Наприклад, коли необхідно надати функцію, яку ви запросили (наприклад, функцію профілів соцмережі). Так само, як усі треті сторони, з якими ми співпрацюємо, постачальники послуг укладають з нами договір, який зобов’язує їх використовувати ваші дані виключно для надання тієї чи іншої послуги сервісу і передбачає їх використання відповідно до цієї Політики конфіденційності;
 • Партнерам по рекламі; Ми можемо співпрацювати з третіми сторонами, які надають рекламні послуги й організовують управління і обслуговування дисплейної реклами на нашому або їхніх сайтах. З метою співпраці з цими організаціями ми можемо передавати їм персональні дані. Всі треті сторони, з якими ми обмінюємося цією інформацією, зобов’язані використовувати ваші персональні дані відповідно до цієї Політики конфіденційності. Ми та наші партнери можемо використовувати файли cookie та інші технології відстеження, такі як пікселі і веб-маяки, для збору інформації про вашу активність на наших та інших сайтах з метою розробки персоналізованих рекламних кампаній, заснованих на ваших вподобаннях та діях. Ознайомтеся з Політикою використання файлів cookie .
 • Платформи соціальних мереж. Ми можемо передавати ваші дані платформам соціальних мереж відповідно до положень, описаних вище;
 • Системи СMS, CRM та інші сайти;
 • Ми можемо передавати ваші дані системам і сайтам, інтегрованим із нашим сервісом на ваш запит, відповідно до положень, описаних вище.
 • Передача передбачена Законодавством, в рамках встановленої ним процедури. При цьому доступ до персональних даних третій особі не надається, якщо зазначена особа відмовляється взяти на себе зобов’язання щодо забезпечення виконання вимог Закону або не може їх забезпечити.

8. Реалізація захисту персональних даних

8.1. Діяльність Netwave з обробки персональних даних в інформаційних системах нерозривно пов’язана із захистом Netwave конфіденційності отриманої інформації, якщо це не суперечить чинному законодавству.

8.2. Система захисту персональних даних включає в себе організаційні та (або) технічні заходи, визначені з урахуванням актуальних загроз безпеки персональних даних і інформаційних технологій, що використовуються в інформаційних системах. Netwave здійснює оновлення цих заходів з появою нових технологій в разі потреби.

8.3. Обмін персональними даними при їх обробці в інформаційних системах здійснюється по каналах зв’язку, захищених технічними засобами захисту інформації.

8.4. При обробці персональних даних в інформаційних системах Netwave забезпечуються:

 • проведення заходів, спрямованих на запобігання несанкціонованому доступу до персональних даних та (або) передача їх особам, які не мають права доступу до такої інформації;
 • своєчасне виявлення фактів несанкціонованого доступу до персональних даних;
 • недопущення впливу на технічні засоби автоматизованої обробки персональних даних, в результаті якої може бути порушено їх функціонування;
 • можливість негайного відновлення персональних даних, модифікованих і знищених внаслідок несанкціонованого доступу до них;
 • постійний контроль рівня захищеності персональних даних.

8.5. Щодо персональної інформації зберігається конфіденційність, за винятком випадків, коли технологія Веб-сайту або настройки використовуваного Користувачем програмного забезпечення передбачають відкритий обмін інформацією з іншими Користувачами Сайту або з будь-якими користувачами мережі Інтернет.

8.6. Netwave реалізує наступні вимоги Законодавства в області персональних даних:

 • вимоги конфіденційності персональних даних;
 • вимоги про забезпечення реалізації суб’єктом персональних даних своїх прав;
 • вимоги про забезпечення точності персональних даних, а в необхідних випадках і актуальність у стосунку до цілей обробки персональних даних (з прийняттям (забезпеченням прийняття) заходів з видалення або уточнення неповних або неточних даних);
 • вимоги до захисту персональних даних від неправомірного або випадкового доступу до них, знищення, перекручення, блокування, копіювання, надання, поширення персональних даних, а також від інших неправомірних дій у відношенні персональних даних;
 • інші вимоги Законодавства.

8.7. Відповідно до Законодавства Netwave самостійно визначає склад і перелік заходів, необхідних і достатніх для забезпечення виконання обов’язків, передбачених Законодавством в сфері персональних даних від несанкціонованого доступу або незаконної обробки та від ненавмисної втрати, знищення або пошкодження.

Netwave дотримується принципу мінімізації персональних даних. Ми обробляємо тільки ту інформацію про Вас, яка нам необхідна, або інформацію, яку Ви за своєю згодою надасте більше меж необхідної обробки. Крім цього, ми налаштували всі інтерфейси Веб-сайту так, щоб дотримувалася максимально можлива конфіденційність. Її налаштування можна відкоригувати на свій розсуд. При передачі персональних даних державним органам ми завжди використовуємо найбільш безпечні і перевірені шляхи передачі таких даних.

9. Cookies та інші технології відстеження

Cookies – це невеликі текстові файли, які зберігають сайти на комп’ютері або на мобільних пристроях тоді, коли Ви починаєте їх використовувати. Таким чином, Веб-сайт на певний час пам’ятатиме Ваші переваги і дії, які Ви виконали, в тому числі для того, щоб Вам не потрібно було повторно вводити ці дані. Наші файли Cookies самі по собі не ідентифікують окремого користувача, а ідентифікують тільки комп’ютер або мобільний пристрій, яким Ви користуєтесь.

Cookies та інші технології відстеження на Нашому Веб-сайті можуть використовуватися різними способами, наприклад, з метою експлуатації Веб-сайту, аналізу відвідуваності або в рекламних цілях. Cookies та інші технології відстеження ми використовуємо, зокрема, для підвищення якості та ефективності наших послуг.

Ми також використовуємо аналітичні та інші сервіси, які збирають сторонні файли Cookies:

Для отримання додаткової інформації про те, що таке Cookies, як вони працюють, як ними управляти або як їх видалити, перейдіть на www.allaboutcookies.org

Повідомляємо Вам, що в налаштуваннях деяких інтернет-браузерів можна налаштувати заборону Cookies та інших технологій відстеження. При цьому Ви повинні розуміти, що якщо Ви вимкнете деякі файли Cookies, функціональність Веб-сайту може бути обмежена і Ви не зможете використовувати всі його переваги, а також можлива некоректна робота деяких сторінок.

10. Права суб’єкта персональних даних

10.1. Знати про джерела збору, місцезнаходження своїх персональних даних, мету їх обробки, місцезнаходження розпорядника персональних даних або дати відповідне доручення щодо отримання цієї інформації уповноваженим особам, крім випадків, встановлених Законодавством.

10.2. Отримувати інформацію про умови надання доступу до персональних даних, зокрема інформацію про третіх осіб, яким передаються його персональні дані.

10.3. На доступ до своїх персональних даних.

10.4. Отримувати не пізніше ніж за тридцять календарних днів з дня надходження запиту, крім випадків передбачених Законом, відповідь про те, обробляються чи зберігаються його персональні дані, і які саме.

10.5. Висловлювати вмотивовану вимогу Netwave про заперечення щодо обробки своїх персональних даних.

10.6. Висловлювати вмотивовану вимогу щодо зміни або знищення своїх персональних даних, якщо дані обробляються незаконно чи є недостовірними.

10.7. На захист своїх персональних даних від незаконної обробки та випадкової втрати, знищення, пошкодження у зв’язку з умисним приховуванням, ненаданням чи несвоєчасним їх наданням, а також на захист від надання відомостей, що є недостовірними чи такими, що принижують честь, гідність та ділову репутацію фізичної особи.

10.8. Звертатися зі скаргами на обробку своїх персональних даних до Netwave або в суд.

10.9. Застосовувати засоби правового захисту в разі порушення законодавства про захист персональних даних.

10.10. Вносити застереження про обмеження права на обробку своїх персональних даних при наданні згоди.

10.11. Відкликати згоду на обробку персональних даних.

10.12. Ознайомитися з механізмом автоматичної обробки персональних даних.

10.13. На захист від автоматизованого рішення, яке має для нього правові наслідки.

10.14. Ви можете реалізувати свої права щодо Ваших персональних даних, зв’язавшись з нами будь-яким із каналів зв’язку, зазначених у цій Політиці. Ми відповімо на Ваш запит якомога швидше, але в будь-якому випадку не пізніше 30 календарних днів з моменту отримання запиту.

10.15. Netwave може доручити обробку персональних даних третій особі за згодою суб’єкта персональних даних, якщо інше не передбачено законодавством України та GDPR, на підставі укладеного з третьою особою договору, умовою якого є дотримання конфіденційності й нерозголошення персональних даних.

10.16. Представники органів державної влади (в тому числі, контролюючих, наглядових, правоохоронних та інших органів), отримують доступ до персональних даних, оброблюваних Netwave, в обсязі та порядку, визначеному законодавством України.

Інші права суб’єктів персональних даних відповідно до GDPR:

Крім українського законодавства щодо захисту персональних даних, Netwave уважно ставиться до забезпечення Ваших прав, встановлених GDPR.

11. Право на інформацію

Ми готові надавати суб’єктам даних інформацію про те, які з їхніх персональних даних ми обробляємо.

Якщо у Вас буде бажання дізнатися, які Ваші персональні дані Ми обробляємо, Ви зможете зробити запит на цю інформацію в будь-який час, в тому числі, шляхом звернення до Netwave. Перелік даних, які Ми повинні Вам надати, Ви можете знайти в статтях 13 і 14 GDPR. При цьому, при зверненні Ви повинні повідомити Нам свої конкретні вимоги, щоб Ми могли на законних підставах розглянути Ваш запит і дати відповідь.

Зверніть увагу, що в разі, якщо Ми не зможемо засвідчити Вашу особу шляхом обміну електронними повідомленнями або під час Вашого звернення по телефону, або в разі обґрунтованих сумнівів щодо Вашої особистості, Ми можемо попросити Вас надати документ, що засвідчує особу, в тому числі шляхом особистого прибуття за адресою місця знаходження адміністрації Netwave. Тільки таким чином ми зможемо уникнути розголосу Ваших персональних даних особи, яка може видавати себе за Вас.

Ми опрацюємо запити в найкоротші терміни, але в той же час просимо пам’ятати, що надання повної і законної відповіді щодо персональних даних – це складний процес, який може тривати до місяця.

Право на виправлення даних про Вас

Якщо Ви виявили, що деякі персональні дані, які Ми обробляємо про Вас, є неправильним або застарілими, будь ласка, повідомте Нам про це. В цьому випадку Ми можемо попросити Вас надати документ, що засвідчує особу, в тому числі шляхом особистого прибуття за адресою місця знаходження адміністрації Netwave.

Якщо Ви хочете виправити персональні дані, які обробляються Нами, Ви можете провести коригування самостійно, ввійшовши в свій особистий кабінет на Веб-сайті або зв’язавшись з Нами.

У Деяких випадках Ми НЕ зможемо змінити Ваші персональні дані. Зокрема, таким випадком може бути ситуація, коли Ваші персональні дані вже були використані в процесі виконання договору і/або вони містяться в податковому документі, який був оформлений відповідно до податкового законодавства.

Відкликання згоди на обробку персональних даних та право на забуття

У разі, якщо Netwave обробляє Ваші персональні дані на підставі згоди на обробку персональних даних (зокрема, з метою здійснення маркетингових/рекламних розсилок), подальшу обробку можна в будь-який час припинити. Достатньо відкликати згоду на таку обробку.

Ви також можете використовувати своє право на забуття. У випадках, передбачених в ст.17 GDPR, Netwave знищить Ваші персональні дані, які обробляє, за винятком персональних даних, які Ми зобов’язані будемо зберегти відповідно до вимог Законодавства.

Так само і в цьому випадку, задля безпеки, Ми можемо попросити Вас надати документ, що засвідчує Вашу особу, в тому числі, безпосередньо за адресою місця знаходження адміністрації Netwave.

12. Місце зберігання персональних даних

12.1. Для забезпечення безпеки персональних даних Ми використовуємо керовані Нами захищені ресурси зберігання і обробки даних.

13. Зміна політики конфіденційності

13.1. Ця Політика може бути змінена або припинена Netwave в односторонньому порядку без попереднього повідомлення користувачів, в тому числі, якщо цього вимагає застосовується Законодавство. Нова редакція Політики вступає в силу з моменту її розміщення на Веб-сайті, якщо інше не передбачено новою редакцією Політики. Тому ми просимо Вас відвідувати Веб-сайт https://netwave.ua, щоб переконатися в тому, що Ви володієте актуальною інформацією. Дата останнього оновлення Політики буде вказана на останній сторінці Політики в рядку «Останнє оновлення».

14. Контактна інформація

14.1. З питань захисту персональних даних, дотримання конфіденційності або, якщо у Вас є будь-які питання, зауваження або пропозиції щодо цієї Політики, зв’яжіться з Нами за адресою  teams@netwave.ua

Контактний телефон: +38 (044) 3590550

Netwave