Netwave

Бекапування даних

Захист бізнесу
від зупинки виробничих процесів

детальніше

про напрямок

про напрямок

В епоху всеосяжної діджиталізації більшість бізнес-операцій відбувається онлайн. Документи та важливі дані зберігаються також на комп'ютерах і серверах. Втрата даних загрожує порушенням робочих процесів та збитками, тому резервне копіювання стає для бізнесу обов’язковою частиною безпекової стратегії. Ефективні сучасні рішення з бекапування мають бути комплексними, уніфікованими та включати перспективу масштабування.

вирішує завдання

Спрощене копіювання та зберігання даних гібридних мереж.

Сучасні мережі включають декілька рівнів та різнотипні середовища. Звичний фізичний ЦОД, віртуалізоване та хмарне середовища, кінцеві пристрої клієнтів та віддалених працівників, безліч додатків і сервісів – всі вони продукують дані, від яких залежить надання коректних послуг та розвиток бізнесу. Платформи бекапування пропонують комплексне резервне копіювання даних всіх рівнів, що значно економить час та фінанси компаній.

Запобігає зупинці виробничих процесів та мінімізує фінансові втрати.

Існує багато причин втрати даних: від звичайних збоїв у роботі обладнання, до техногенних чи природніх катастроф та втручання зловмисників. В будь-якому випадку річ йде про втрату контролю над робочими процесами, що призводить до збитків чи зупинки бізнесу. Наявність актуальної резервної копії всіх даних дозволяє за короткий час відновити роботу компанії на всіх рівнях.

Простий, але надійний захист даних.

Мережева безпека для сучасних компаній залишається важливим питанням та набуває нових сенсів у зв’язку зі стрімкою діджиталізацією економіки та ростом засобів, якими оперують зловмисники. Поміж інших способів захисту резервне копіювання даних залишається досить простим, але надійним.

наш підхід

Аудит існуючої ІТ-інфраструктури замовника

Перед початком планування потрібно зрозуміти, які саме сегменти існуючої інфраструктури потребують первинного бекапування, та які будуть постійно оновлювати дані у резервному сховищі. Зібрана інформація допоможе в подальшому обрати оптимальне рішення з огляду на конкретні задачі та цілі бізнесу.

Вибір оптимального рішення.

На етапі вибору потрібно враховувати не тільки специфіку наявної інфраструктури, але й плани бізнесу по розвитку. Існуючі потреби можуть зростати, тому важливо заздалегідь підібрати рішення, яке дозволить у майбутньому розширити систему резервного копіювання при мінімальних затратах.

Детальне планування процесу бекапування з мінімальними простоями для бізнесу.

Для бізнесових IT-інфраструктур важливо підтримувати безперервність роботи і доступність клієнтських сервісів. При резервному копіюванні деякі сегменти певний час можуть знаходитись офлайн, що призведе до певних збитків. Фахівці Netwave завжди враховують можливі ризики для бізнесу і планують процес впровадження рішень з мінімізацією простоїв.

Складання детальної проєктної документації на кожному етапі проєкту.

Під час роботи над проєктом наші фахівці готують обов’язковий перелік попередньої документації, що включає специфікацію програмного забезпечення, загальну функціональну схему та пояснювальну записку з детальним описом принципів роботи мережі. Після впровадження рішення обов’язковий комплект доповнюється важливими експлуатаційними документами, зокрема, детальними функціональними та структурними схемами.

варіанти задіяних рішень

Комплексні рішення для сучасних гібридних мереж.

Платформи для швидкого резервного копіювання даних з фізичних носіїв, віртуальних машин та хмарних середовищ. Такі комплексні рішення пропонують бекапування даних також з кінцевих пристроїв віддалених працівників та від додатків. Враховують актуальні потреби бізнесу та вимоги до безпеки.

Виробники та продукти: Commvault, VEEAM.

Вибіркове бекапування окремих типів даних.

Рішення для резервного копіювання специфічних типів даних. Наприклад, диференційний, синтетичний вибірковий чи поступовий бекапи. Останній пропонує резервне копіювання тільки тих даних, які змінилися з моменту останнього оновлення, що значно економить фізичні ресурси. Такі рішення побудовані на базі сучасних інтелектуальних систем бекапування та значно знижують витрати.

Виробники та продукти: Commvault, VEEAM.