Netwave

Бекапування даних

Захист бізнесу
від зупинки виробничих процесів

детальніше

про напрямок

про напрямок

В епоху всеосяжної діджиталізації більшість бізнес-операцій відбувається онлайн. Документи та важливі дані зберігаються, на комп'ютерах, серверах та у хмарах. Втрата даних загрожує порушенням робочих процесів, збитками та навіть втратою бізнесу, тому резервне копіювання стає для бізнесу обов’язковою частиною безпекової стратегії. Ефективні сучасні рішення з бекапування мають бути комплексними, уніфікованими, надійними та включати можливість масштабування.

вирішує завдання

Копіювання та зберігання даних гібридних інфраструктур.

Сучасні інфраструктури включають декілька рівнів та різнотипні середовища. Звичний фізичний ЦОД, віртуалізоване та хмарне середовища, кінцеві пристрої клієнтів та віддалених працівників, безліч додатків і сервісів – всі вони продукують дані, від яких залежить надання коректних послуг та розвиток бізнесу. Платформи бекапування пропонують комплексне резервне копіювання даних всіх рівнів, що значно економить час та фінанси компаній.

Запобігає зупинці виробничих процесів та мінімізує фінансові втрати.

Існує багато причин втрати даних: від звичайних збоїв у роботі обладнання, до техногенних чи природніх катастроф та втручання зловмисників. В будь-якому випадку річ йде про втрату контролю над робочими процесами, що призводить до збитків чи зупинки бізнесу. Наявність актуальної резервної копії всіх даних дозволяє за короткий час відновити роботу компанії на всіх рівнях.

Простий, але надійний захист даних.

Мережева безпека для сучасних компаній залишається важливим питанням та набуває нових сенсів у зв’язку зі стрімкою діджиталізацією економіки та ростом засобів, якими оперують зловмисники. Поміж інших способів захисту резервне копіювання даних залишається досить простим, але надійним.

наш підхід

Аудит існуючої ІТ-інфраструктури замовника

Перед початком планування потрібно зрозуміти, які дані є критичними, та які вимоги висуває бізнес до цих даних. Зібрана інформація допоможе в подальшому обрати оптимальне рішення з огляду на конкретні задачі та цілі бізнесу.

Вибір оптимального рішення.

На етапі вибору потрібно враховувати не тільки специфіку наявної інфраструктури, але й вимоги бізнесу до параметрів доступності даних та сервісів. Існуючі потреби можуть зростати, тому важливо заздалегідь підібрати рішення, яке дозволить у майбутньому розширити систему резервного копіювання при мінімальних затратах.

Детальне планування процесу бекапування з мінімальними простоями для бізнесу.

Для бізнесових IT-інфраструктур важливо підтримувати безперервність роботи і доступність клієнтських сервісів. Планування процесу створення резервних копій враховує наявні вимоги бізнесу і забезпечує повну відповідність їм. В тому числі з урахуванням масштабування. Фахівці Netwave завжди враховують можливі ризики для бізнесу і планують процес впровадження рішень з мінімізацією простоїв.

Складання детальної проєктної документації на кожному етапі проєкту.

Під час роботи над проєктом наші фахівці готують обов’язковий перелік документації, що включає специфікацію апаратного та програмного забезпечення, загальну функціональну схему та пояснювальну записку з детальним описом принципів роботи системи. Також за бажанням замовника може бути розроблена експлуатаційна документація, що спростить подальшу експлуатацію системи резервного копіювання та відновлення даних.

варіанти задіяних рішень

Комплексні рішення для сучасних гібридних інфраструктур.

Платформи для швидкого резервного копіювання та відновлення даних фізичних і віртуальних інфраструктур хмарних середовищ, сервісів та робочих місць співробітників. Враховують актуальні потреби бізнесу та вимоги до безпеки.

Виробники та продукти: Commvault, VEEAM, Dell/EMC, HPE.

Кращий сценарій - резервне копіювання даних

Системи резервного копіювання даних для великого бізнесу, як правило, розгортаються з використанням великої кількості серверів, де кожен сервер виконує строго відведене йому завдання. Такі рішення вимагають більш детального опрацювання архітектури, планування розподілу ролей і вибір адекватного апаратного забезпечення. В результаті це забезпечує можливості горизонтального масштабування з практично лінійним зростанням продуктивності на тлі зростаючих обсягів інформації.

Завдання резервного копіювання даних та відновлення ініціюються з кінцевого вузла, а не з консолі адміністратора, роблячи власника системи повноцінним користувачем.

Різниця між архівним збереженням та резервним копіюванням даних

Важливо відзначити, що продукти для резервного копіювання даних відрізняються від продуктів для архівного зберігання, так як переслідують різні цілі: резервне копіювання призначене для відновлення інформаційних систем; архівне зберігання даних націлене на довгострокове зберігання даних. Рішення, що покривають всі аспекти управління і зберігання даних - називаються «Data Management Software» і як правило складаються з сукупності продуктів одного постачальника.

Netwave