Netwave

Цифрова трансформація

Інноваційні підходи до розвитку бізнесу

детальніше
  • про напрямок
  • вирішує завдання

про напрямок

про напрямок

Сьогодні ІТ – не просто інструмент, а рушійна сила бізнесу. Рівень розвитку цифрових технологій досягнув тієї точки, коли вміле їх використання може вивести вас в лідери ринку, а нехтування – залишити далеко позаду. Великі компанії в будь-якому секторі економіки все частіше створюю свої окремі ІТ-підрозділи. Не тільки для підтримки існуючої інфраструктури, але й для розробки та впровадження інноваційних рішень. Адже бізнес розуміє, що сьогодні саме цифрові технологій надають йому можливість розуміти свого клієнта, задовольняти його потреби та нарощувати переваги над конкурентами.

Існує ціла низка складних комплексних рішень для цифровізації бізнесу, кожне з яких охоплює той чи інший сегмент ІТ-інфраструктури і вирішує ті чи інші завдання. Але жодне не працює «з коробки» і потребує професійного підходу до інтеграції з урахуванням задач та потреб конкретного бізнесу.

Вирішує завдання

Централізований інтелектуальний контроль над усіма функціями мережі та розвантаження ІТ-відділів

Актуальні архітектурні рішення пропонують централізовані програмне управління, яке дозволяє розумно контролювати ресурси. Традиційні методи управління мережею розосереджені між пристроями, які функціонують автономно, з обмеженою обізнаністю про стан всієї мережі. Програмно-конфігуровані інструменти пропонують інтелектуальне та оптимізоване управління пропускною здатністю, безпекою, політиками та іншим з можливістю автоматизувати більшу частину адміністративних задач. У підприємств, таким чином, з’являється цілісне уявлення про свою мережу, а у ІТ-відділів – вільний час для аналізу даних та розробки інновацій.

Підвищення ефективності наявних ресурсів та зменшення витрат на масштабування

Всі сучасні рішення з цифрової трансформації базуються на ідеї підвищення ефективності мережі при зменшені витрат на її обслуговування та розширення. Більшість таких рішень пропонують використовувати для цього віртуалізацію – технологію абстрагування характеристик та функцій обладнання у єдиний керований ресурс. Такий підхід дозволяє при мінімальних затратах створювати сучасну конкурентоспроможну мережу на базі вже існуючої та значно підвищувати її ефективність. Масштабування таких мереж відбувається на програмному рівні і рідко потребує купівлі додаткового обладнання.

Підвищення безпеки та відмовостійкості

Актуальні безпекові інструменти пропонують ефективне централізований моніторинг всіх рівнів мережі з можливістю швидко реагувати на зареєстровані події. Контроль адміністративного доступом, моніторинг периметру мережі, аналіз мільйонів метрик від усіх сегментів та інтелектуальне управління дають можливість значно підвищити захист мережі.

Збір даних про користувачів мережі для аналізу та впровадження інновацій

Програмні рішення для бездротових мереж дозволяють збирати велику кількість статистичних даних з точок доступу та систем відеоспостереження. Масиви таких даних дають можливість краще розуміти потреби клієнтів та надавати ще якісніші послуги.

наш підхід

Аудит готовності існуючої ІТ-інфраструктури замовника до цифрової трансформації

Перед початком планування потрібно визначити стан існуючої мережі. На цьому етапі спеціалісти Netwave складають точний перелік компонентів та обладнання, наявний програмний комплекс і ресурс продуктивності. Зібрана інформація допоможе в подальшому обрати оптимальне рішення з огляду на конкретні задачі та цілі бізнесу.

Вибір оптимального технічного рішення

При виборі обладнання потрібно враховувати не тільки специфіку наявної інфраструктури, але й плани бізнесу по розвитку. Існуюче навантаження на мережу може зростати, тому важливо заздалегідь підібрати рішення, яке дозволить у майбутньому масштабувати її при мінімальних затратах.

Детальне планування трансформації ІТ-інфраструктури з мінімальними простоями для бізнесу

Для бізнесових IT-інфраструктур важливо підтримувати безперервність роботи і доступність клієнтських сервісів. При трансформації мережі деякі її сегменти певний час будуть офлайн, що може призвести до збитків та репутаційних втрат. Фахівці Netwave завжди враховують можливі ризики для бізнесу і планують процес впровадження рішень з мінімізацією простоїв.

Впровадження відмовостійкого рішення для забезпечення високої доступності віртуальних машин

Спеціалісти Netwave віддають перевагу відмовостійким рішенням з підсистемами зменшення збоїв та керуванням відмовами для мінімізації простоїв. Для захисту від повного відключення основної системи фахівці пропонують резервувати вузли кластеру, дискові підсистеми та надлишкові зв’язки між апаратними компонентами.

Впровадження централізованої автоматизованої системи резервного копіювання і відновлення даних

Існує цілий перелік проблем, які неможливо попередити. При техногенних та природних катастрофах, а також при атаках зловмисників існує ризик зупинки бізнесу і втрати важливих даних. Інженери Netwave рекомендують впроваджувати автоматизовані системи резервного копіювання та відновлення даних. Це забезпечить швидке поновлення роботи сервісів і функціонування бізнесу без значних втрат.

Впровадження системи моніторингу інфраструктури та автоматизації типових сценаріїв і операцій

Для бізнесу природньо розвиватися та здобувати конкурентні переваги за рахунок інновацій. Автоматизація цілого набору типових процесів, а також запровадження системи моніторингу інфраструктури дозволять розвантажити IT-відділ і сфокусувати на впровадженні нових рішень.

Складання детальної проєктної документації на кожному етапі проєкту

Під час роботи над проєктом наші фахівці готують обов’язковий перелік попередньої документації, що включає специфікацію програмного забезпечення, загальну функціональну схему та пояснювальну записку з детальним описом принципів роботи мережі. Після впровадження рішення обов’язковий комплект доповнюється важливими експлуатаційними документами, зокрема, детальними функціональними та структурними схемами.

варіанти задіяних рішень

Програмно керовані рішення для мережі центру обробки даних (SDN-DC)

Абстрагування системних ресурсів та функціоналу інфраструктури ЦОД у програмний комплекс для підвищення ефективності бізнесу за рахунок автоматизації та централізації управління. Зменшує час, необхідний для впровадження нових політик, імплементації додатків. Знижує ймовірність помилок через людський фактор.

 

Виробники та технології: Cisco ACI, VMware NSX.

Програмно керовані рішення для побудови WAN мережі (SD-WAN)

Програмний комплекс на базі існуючої інфраструктури для вирішення проблем, що виникають через ускладнення інфраструктури при розширені бізнесу. Велика кількість користувачів, різнорідні запити та різні типи пристроїв перевантажують мережу. SD-WAN розпутує цей вузол та спрощує управління окремими елементами без необхідності встановлення додаткового обладнання.

 

Виробники та технології: Cisco Viptela, Cisco Meraki, VMware VeloCloud, Fortinet.

Системи контролю та обліку мережевого доступу

Впровадження централізованої системи з глибокою інтеграцією в ІТ-інфраструктуру. Являється єдиною точкою впровадження та контролю всіх політик доступу на мережевому обладнанні.

 

Виробники та технології: Cisco ISE

Системи моніторингу продуктивності додатків (APM)

Програмні засоби APM фіксують дані про ефективність додатків, поведінку користувачів, дані про безпеку та іншу інформацію. Дозволяють не тільки збирати дані для підвищення безпеки мережі, але й оптимізувати користувацький досвід та перевірити функціональність програми додатків.

 

Виробники та технології: AppDynamics, Dynatrace.

Віртуалізація мережевих ресурсів (VM network)

Платформи віртуалізації для абстрагування всіх ресурсів мережі (безпека, вузли, маршрутизатори тощо) у програмний комплекс, який дозволяє централізовано керувати окремими підмережами чи сегментами.

 

Виробники та технології: Microsoft Hyper-V, VMware NSX.

Netwave