Netwave

Гіперконвергентні інфраструктури (HCI)

Об’єднання ресурсів ЦОД
для підвищення ефективності
та зниження витрат

детальніше
  • про напрямок
  • вирішує завдання
  • наш підхід
  • варіанти рішень
  • центр знань

про напрямок

alt text

Гіперконвергентна інфраструктура (HCI) – це програмно-визначена ІТ-інфраструктура, яка віртуалізує всі елементи звичайних, «визначених апаратним шляхом» систем. HCI включає віртуалізовані обчислення, програмно-визначене зберігання та віртуалізовані мережі. Це інтегроване рішення має централізоване керування, надає можливість спрощеного масштабування, а також підвищує гнучкість та ефективність інфраструктури ЦОД.

Традиційні архітектури потребують значних фінансових витрат на побудову та подальшу експлуатацію. Впроваджена гіперконвергентна інфраструктура дозволяє в майбутньому оновлювати та масштабувати ЦОД без внесення змін в архітектуру та без простоїв, що підвищує експлуатаційні характеристики.

вирішує завдання

Централізоване керування середовищем через єдиний інтерфейс

Гіперконвергентність передбачає уніфікацію всього програмно-апаратного комплексу ЦОД, в тому числі й інструментів управління. Це дозволяє за допомогою одного інтерфейсу керувати всіма процесами, відстежувати статуси обладнання та перерозподіляти при необхідності ресурси під різні задачі. Спрощене управління інфраструктурою значно підвищує ефективність та розвантажує ІТ-відділ, залишаючи час на розробку інновацій.

Спрощене розгортання, підтримка та управління новими рішеннями

Архітектура HCI пропонує всі необхідні інструменти для спрощеного розгортання інфраструктури та підтримку і управління новими апаратними і програмними рішеннями.

Структурний підхід до побудови інфраструктури з можливістю простого розширення

Репрезентація всіх елементів інфраструктури ЦОД у програмному інтерфейсі дозволяє структурно підходити до організації процесу управління та масштабування інфраструктури. Впровадження нових політик на всіх рівнях та додавання нового обладнання відбувається централізовано та займає значно менше часу.

наш підхід

Аудит готовності існуючої ІТ-інфраструктури замовника

Першим кроком завжди виконується обстеження існуючої ІТ-інфраструктури. Основна ціль обстеження - збір необхідної інформації для вибору оптимального рішення. Крім інформації по існуючому обладнанню ми збираємо вимоги до ресурсів та їх продуктивності с боку сервісів, які вже працюють та будуть працювати в майбутньому. Зібрана інформація допомагає нам в подальшому обрати оптимальне рішення з огляду на конкретні задачі та цілі бізнесу.

Вибір оптимального технічного рішення

При виборі рішення потрібно враховувати не тільки специфіку наявної інфраструктури, але й плани бізнесу по розвитку. Існуючі вимоги до ресурсів будуть зростати з часом, тому важливо заздалегідь підібрати рішення, яке дозволить у майбутньому масштабувати їх при мінімальних затратах та без простоїв.

Детальне планування процесу гіперконвергенції ІТ-інфраструктури з мінімальними простоями для бізнесу

Для бізнесу завжди важлива мінімізація ризиків, пов’язаних з модернізацією ІТ-інфраструктури. Тому компанія Netwave завжди враховує можливі проблеми при проєктуванні та плануванні, що дозволяє скоротити їх до мінімуму. Також, в залежності від складності завдання, ми виконуємо прототипування на нашому обладнанні щоб попередити проблеми при впровадженні.

Складання детальної проєктної документації на кожному етапі

Під час роботи над проєктом наші фахівці готують обов’язковий перелік технічної документації, що включає специфікацію програмного та апаратного забезпечення, загальну функціональну схему та пояснювальну записку з детальним описом принципів роботи рішення. Після впровадження обов’язковий комплект може бути доповнений експлуатаційною документацією.

варіанти задіяних рішень

Платформи для створення гіперконвергентних інфраструктур

Гіперконвергентні інфраструктури можуть бути побудовані на базі різних рішень. Компанія Netwave використовує у своїх проєктах такі продукти:

  • VMware Software Defined Data Center – програмно-визначена інфраструктура ЦОД
  • Cisco HyperFlex
  • Dell/EMC VxRail

Виробники та продукти: Cisco Hyperflex, Dell/EMC VxRail, VMware Software Defined Data Center або сумісне з ПЗ VMware серверне обладнання будь якого виробника

найцікавіші продукти та технології

Netwave