Netwave

Криптозахист та запобігання витоку даних

Захист конфіденційної інформації та запобігання проникненням у мережу

детальніше

про напрямок

alt text

Криптозахист – життєво необхідний елемент інформаційної безпеки компаній, які працюють з особистими даними користувачів та конфіденційною інформацією. Втрата контролю над цим аспектом мережевої безпеки може призвести не тільки до втрати довіри зі сторони клієнтів, але й до фінансових збитків та зупинки бізнесу. Сучасні системи криптографічного захисту достатньо самостійні, але не зможуть у достатній мірі забезпечити захист від вторгнень та викрадення інформації, тому системний підхід являється більш ефективним.

вирішує завдання

Захист від вторгнень у корпоративну мережу

Корпоративні мережі щоденно опрацьовують велику кількість вхідного трафіку, що дає зловмисниками безліч можливостей для непомітного використовувати шкідливого програмного забезпечення. Спеціалізовані апаратно-програмні комплекси допомагають швидко ідентифікувати та ізолювати таке ПЗ.

Попередження витоку даних та репутаційних і фінансових збитків

Програми-шпигуни широко використовуються зловмисниками для збору конфіденційної клієнтської інформації та корпоративних даних, що може призвести до втрати конкурентних переваг та зупинки бізнесу. Комплексний захист від шкідливого ПЗ дозволить запобігти подібним наслідкам.

Підтримка працездатності мережі і доступності внутрішніх та клієнтських сервісів

Шкідливе програмне забезпечення може використовуватися не тільки для отримання доступу та збору даних, але й для нанесення прямої шкоди фізичним ресурсам мережі та виводу їх з ладу. Підтримка працездатності додатків та сервісів повинна бути одним з пріоритетних безпекових напрямків.

наш підхід

Побудова мережевої безпеки з урахуванням специфіки інформаційних потоків замовника

Забезпечення належного рівня захисту корпоративних мереж та сервісів потребує проєктування рішень під конкретні потреби замовника, підбору та впровадження обладнання і програмного забезпечення, яке найбільш ефективно виконає поставлені задачі.

Надійне функціонування та відмовостійкість систем безпеки

Для забезпечення надійності та відмовостійкості систем захисту фахівці Netwave наголошують на необхідності резервування окремих компонентів. Доступ до інтерфейсів керування повинен бути обмежений, контрольований та проводитися з використанням безпечних протоколів.

Централізовані системи управління мережевим захистом

Ефективна робота з декількома системами мережевої безпеки вимагає використання спеціалізованих програм централізованого управління. Такі комплекси забезпечують значно вищий рівень керованості ніж при управлінні кожною системою окремо в ручному режимі та полегшує збір даних для складання звітів.

Повний перелік документації для запровадженого рішення

Будь-які мережеві системи потребують супровідної документації, адже без повного розуміння існуючих інформаційних потоків, політик доступу та механізмів захисту важко забезпечити належний рівень безпеки і контролю ресурсів. Команда Netwave завжди ретельно документує і описує впроваджені рішення.

варіанти задіяних рішень

Системи оцінки вразливостей (VA)

Автоматизовані рішення для безперервного моніторингу мережі та оцінки вразливостей. Дають повне уявлення про динаміку змін в мережі і допомагають виявляти нові вразливі місця.

Виробники та продукти: Tenable, GFI.

Системи аналітики поведінки користувачів (UEBA)

Рішення на базі машинного навчання для виявлення безпекових аномалій. Використовують розширені способи аналізу всіх типів даних в мережі, а також активності користувачів для виявлення типових і нетипових сценаріїв поведінки.

Виробники та продукти: Microsoft, Exabeam.

Системи виявлення загроз на рівні кінцевих пристроїв (EDR)

Рішення для моніторингу активності користувачів на рівні ендпоїнт та пропорційної відповіді у разі виявлення аномальної активності чи прямої загрози. Можуть самостійно ізолювати підозрілий ендпоїнт пристрій та сповіщати команду мережевої безпеки про подію.

Виробники та продукти: McAfee, ESET, Defender, Carbon black, Panda.

Платформи багатофакторної аутентифікації (MFA)

Платформа захисту доступу, яка забезпечує спрощену і зручну процедуру багатофакторної аутентифікації як для адміністраторів, так і для користувачів. Також розширює видимість кінцевих пристроїв у мережі для підвищення безпеки.

Виробники та продукти: Cisco DUO.

наші послуги та сервісні продукти

  • Оптимізація витрат на підтримку інформаційної безпеки

    Детальніше

Навіщо потрібні системи DLP?

У компаніях частіше бояться зовнішніх загроз, але внутрішні можуть бути куди більше наслідків. Будь-який співробітник - потенційний зловмисник, навіть якщо не бажає цього. Ніхто не застрахований не тільки від злого умислу, а й від банальної помилки. DLP системи - один з оптимальних спосіб позбутися від загроз інформаційної безпеки компанії в таких випадках.

Як системи DLP працюють?

Принцип роботи системи DLP - це постійний аналіз потокових даних, які перетинають периметр захищеної інформаційної мережі. DLP-системи можуть відслідковувати не тільки листування, введення даних і пересилаються файли, але також безліч інших параметрів - час роботи пристроїв, запущені програми і т. П. При виявленні в цьому потоці конфіденційної інформації, спрацьовує активний елемент системи і передача блокується.

Але щоб аналізувати дані, система повинна спочатку отримати до них доступ. Для цього існують два способи: серверний - система контролює трафік на рівні сервера, через який комп'ютери «спілкуються» із зовнішнім світом; агентський - спеціальні програми-агенти встановлюються на комп'ютери і передають дані для аналізу.

Netwave