Netwave

Мережева інфраструктура ЦОД

Консолідація ресурсів обчислення та збереження даних для стабільності бізнес-процесів

детальніше

про напрямок

alt text

Центр обробки даних – це спеціалізована споруда для розміщення підсистем обчислення та збереження даних. Найважливішою метою створення ЦОД є консолідація різноманітних ресурсів (живлення, охолодження, місце в монтажних шафах, пожежогасіння, канали зв’язку, адміністративні ресурси тощо), внаслідок чого знижується сукупна вартість володіння інфраструктурою.

За способом володіння розрізняють комерційні та корпоративні центри обробки даних. Останні можуть бути розміщені не в окремій споруді, а у спеціалізованому приміщенні безпосередньо на територій підприємства. Обов’язковими та невід’ємними компонентами ЦОД є інженерна та телекомунікаційна інфраструктури. Основою останньої є провідна мережа передачі даних, або мережева інфраструктура ЦОД (DC LAN).

Зараз активно поширюється новий принцип побудови мережі ЦОД на основі інноваційної технології SDN. Незважаючи на суттєві відмінності у принципах роботи та керування, використовується те ж саме обладнання, та основні підходи до побудови залишаються незмінними.

вирішує завдання

Створення надійної транспортної мережі з високою пропускною здатністю та наднизькими затримками.

Надійність та висока пропускна здатність – найважливіші характеристики мережі, без яких неможливо гарантувати безперервну роботу та високу продуктивність сервісів, розміщених у ЦОД. Крім того, існують типи задач (наприклад, біржові торги), для яких критичним параметром при передачі даних є затримка (задовільна значення – менше 1 мікросекунди).

Об’єднання багатьох серверів в єдиний обчислювальний кластер

Кластеризація – найпоширеніший метод створення надійного та стійкого корпоративного сервісу (незалежно від його типу чи призначення). Розміри серверних кластерів, розміщених у ЦОД, можуть досягати десятків, чи навіть сотень фізичних серверів. Тому відповідна мережева інфраструктура повинна вільно масштабуватись без створення вузьких місць (перевантажених внутрішніх каналів зв’язку).

Консолідація ресурсів та створення конвергентної мережі з об’єднанням функцій традиційної мережі передачі даних (LAN) та мережі збереження даних (SAN).

Для зменшення сукупної вартості, а також для забезпечення максимальної гнучкості експлуатації, транспортна інфраструктура ЦОД повинна підтримувати не лише технології для передачі даних (Ethernet, IP тощо), але й для збереження (FibreChannel, FCoE, iSCSI, FCIP тощо). Тобто мережева інфраструктура ЦОД повинна бути конвергентною.

Віртуалізація ресурсів транспортної мережі для логічної ізоляції її користувачів чи адміністраторів один від одного.

При створенні комерційного ЦОД ресурси телекомунікаційної інфраструктури розділятимуться між різними кінцевими користувачами. Для уникнення їх взаємного впливу необхідно мати можливість створення окремих віртуальних ЦОД на базі фізичного.

Балансування та розподілення запитів користувачів між багатьма серверами

Для оптимізації використання ресурсів, для їх гнучкого масштабування, а також для забезпечення безвідмовної роботи розміщених у ЦОД сервісів мережева інфраструктура повинна підтримувати технології балансування навантаження. Прикладами ресурсів, навантаження на які необхідно балансувати, є Web-, DNS- чи Proxy-сервери, СУБД, мережеві екрани тощо.

наш підхід

Розробка рішень, що максимально відповідають поставленим задачам

Обов’язковий етап підготовки проєкту локальної мережі ЦОД – збір первинної інформації. Наприклад, важливо знати кількість та тип необхідних мережевих інтерфейсів, план їх розподілення між зонами ЦОД, та розуміти можливу підтримку додаткових функцій (конвергентних мереж, протоколів віртуалізації тощо).

Наші спеціалісти аналізують особливості експлуатації майбутньої мережі, в тому числі стан існуючої кабельної інфраструктури, наявність вільного місця в комунікаційних шафах, наявність доступних шин живлення та заземлення, особливості кондиціювання приміщення тощо. В результаті замовник обов’язково отримає оптимальну комплектацію обладнання і рекомендації щодо ефективного використання.

Створення керованих підсистем

Наші спеціалісти завжди пропонують замовникам Ethernet-комутатори з вбудованими інтерфейсами для віддаленого керування та моніторингу. У випадку створення великих за масштабом локальних мереж бажано мати інструменти централізованого керування багатьма пристроями одночасно. В рамках ЦОД такі інструменти, як правило, підтримують керування та моніторинг інших суміжних підсистем (віртуалізації, обчислювальної чи інженерної інфраструктури тощо).

Забезпечення високого рівня надійності рішень

Надійність та безвідмовність провідної мережі ЦОД можливі при використанні модульного обладнання з великим прогнозованим часом відмови (так званим параметром MTBF), а також за умови апаратного резервування (дублювання) ключових вузлів інфраструктури (комутаторів рівня ядра чи розподілення мережі, комутаторів доступу тощо).

Забезпечення високого рівня безпеки

Наші спеціалісти надають перевагу обладнанню з вбудованими функціями контролю доступу кінцевих пристроїв до мережі, фільтрацією потоків, рольовим доступом адміністраторів до інтерфейсу керування тощо.

Створення гнучких та легко масштабованих підсистем

При проєктувані архітектури мережі ЦОД інженери компанії Netwave використовують ієрархічний принцип побудови LAN. Він полягає у використанні деревоподібних (зіркоподібних) схем взаємного підключення вузлів. Якщо кількість комутаторів завелика, можливе використання проміжного рівня агрегації підключень – рівня розподілення. У випадку ЦОД ця схема досить часто включає два і більше центральних комутатори, які формують високошвидкісну магістраль ЦОД – spine, а комутатори рівня агрегації та/або доступу (leaf) підключаються одночасно до всіх spine-пристроїв. Такі схеми дуже просто масштабуються шляхом додавання нового обладнання на відповідному рівні та підключення його до комутатора рівня ядра мережі.

Створення супровідної проєктної документації

Під час роботи над проєктом провідної мережі ЦОД наші фахівці готують обов’язковий перелік попередньої документації, що включає специфікацію обладнання, загальну функціональну схему мережі та пояснювальну записку з детальним описом принципів її роботи. Після впровадження рішення обов’язковий комплект доповнюється важливими експлуатаційними документами, зокрема, детальними функціональними та структурними схемами, кабельними журналами та важливими рекомендаціями щодо експлуатації.

варіанти задіяних рішень

Модульні Ethernet-комутатори з можливістю резервування всіх ключових компонентів

Складаються з шасі, резервованих модулів керування та плат міжмодульної комутації, резервних блоків живлення та охолодження, а також інтерфейсних модулів з широким спектром конфігурацій портів (мідні або оптичні, зі швидкістю передачі даних 1, 10, 25, 40, 100 Гбіт/сек). Деякі моделі можуть мати сервісні модулі з додатковим функціоналом (міжмережевого екрану тощо). Модульні комутатори для ЦОД вирізняються надзвичайно високою продуктивністю та підтримують протоколи третього рівня моделі OSI. Зазвичай цей клас обладнання використовується на рівні ядра чи розподілення/агрегації.

Виробники: Cisco, HP, Extreme Networks, Juniper Networks, Dell, та інші.

Комутатори з великою кількістю надшвидкісних інтерфейсів (40 Гбіт/сек, 100 Гбіт/сек)

Ці пристрої можуть мати як фіксовану, так і модульну конфігурацію. Підтримка протоколів третього рівня моделі OSI для них не обов’язкова. Через велику кількість надшвидкісних інтерфейсів цей клас комутаторів зазвичай використовують на рівні розподілення/агрегації або доступу ЦОД.

Виробники: Ciscо, HP, Extreme Networks, Juniper Networks, Dell, Arista та інші.

Спеціалізовані конвергентні комутатори

Пристрої цього класу мають уніфіковані інтерфейси (зазвичай, 10-гігабітні слоти SFP+), режим роботи яких програмно обирається або як «Ethernet», або як «FibreChannel». Для підключення такого комутатора до мережі передачі даних (LAN) чи збереження даних (SAN) необхідно лише обрати відповідний інтерфейсний модуль (трансивер).

Виробники: Cisco, Brocade, Huawei та інші.

Спеціалізовані мережеві пристрої балансування навантаження

Цей клас продуктів представлений як програмними, так і програмно-апаратними комплексами і призначений для розподілення запитів користувачів на доступ до ресурсів ЦОД. Окрім базової функції балансування ці пристрої можуть мати додаткові. Наприклад, функції розвантаження серверів за допомогою термінування SSL-сесій чи буферизації статичних даних, захисту від мережевих атак (в тому числі DDoS) тощо.

Виробники: Citrix Systems, F5 Networks, Fortinet, Radware та інші.

найцікавіші продукти та технології

Netwave