Netwave

Мережева віртуалізація

Оптимізовані мережеві ресурси, автоматизація та безперервність роботи бізнесу

детальніше

про напрямик

alt text

Нарощування темпів цифровізації бізнесу, постійний ріст різноманіття клієнтських пристроїв і відповідна потреба у безперервному, автоматизованому наданні послуг та сервісів кидають нові виклики сучасним IT-інфраструктурам компаній. Просте нарощування фізичного обладнання не вирішує цієї проблеми, адже при значних витратах призводить лише до ускладнення мережі і, відповідно, зниження її ефективності і погіршення керованості.

Віртуалізація окремих серверів чи сховищ даних вже давно зарекомендувала себе в якості дієвого способу швидкої оптимізації наявних ресурсів і централізації управління ними. Мережева віртуалізація працює за тим же принципом, але в цьому випадку від фізичного обладнання абстрагуються цілі мережі. Такий підхід дозволяє зекономити ресурси компанії, забезпечує безперервність бізнесу і виводить на новий рівень роботу клієнтських сервісів.

вирішує завдання

Висока доступність та відмовостійкість віртуальних мереж забезпечують безперервність надання послуг.

Абстрагування всіх функцій обладнання в програмний комплекс, який консолідує в собі всі фізичні ресурси мережі, дозволяє перерозподіляти їх в декілька кліків мишкою. Для бізнесу це означає відмовостійкість та безперервну роботу сервісів, адже при виході зі строю окремого фізичного обладнання, додатки продовжують працювати, опираючись на віртуалізований (узагальнений) ресурс, без втручання адміністраторів.

Прозорий моніторинг та інтелектуальне управління для впровадження інновацій.

Віртуалізація означає централізоване інтелектуальне управління. Сюди входить автоматизація адміністративних задач, швидка імплементація нових політик на всіх рівнях, прозорий моніторинг всіх процесів та інше. Такий підхід продукує дані для аналізу наявних процесів та дозволяє чітко планувати подальший розвиток і впровадження інновацій.

Спрощення процесу міграції інфраструктури і окремих елементів у хмару.

Через те, що при віртуалізації IP-адреси та конфігурація віртуальних машин залишаються незмінними, значно спрощується процес їх міграції у новий ЦОД чи сторонню хмару. Процес не потребує додаткової переконфігурації, тому і клієнти додатків, і ІТ-адміністратори продовжують взаємодіяти з ресурсами без затримок.

Підвищена безпека інфраструктури.

Ізольованість віртуальних мереж одна від одної означає їх незалежність, що значно підвищує не тільки ефективність, але й безпеку всіх даних та процесів всередині такої мережі.

наш підхід

Аудит готовності існуючої ІТ-інфраструктури замовника до міграції у віртуальне середовище

Перед початком планування потрібно визначити стан мережі. На цьому етапі спеціалісти Netwave складають точний перелік компонентів та обладнання, які будуть віртуалізовані, наявний програмний комплекс і ресурс продуктивності. Зібрана інформація допоможе в подальшому обрати найбільш оптимальне рішення з огляду на задачі конкретного бізнесу.

Вибір оптимального технічного рішення для віртуалізації

При виборі обладнання потрібно враховувати не тільки специфіку наявної інфраструктури, але й плани бізнесу по розвитку. Існуюче навантаження на мережу може зростати, тому важливо заздалегідь підібрати рішення, яке дозволить у майбутньому масштабувати мережу при мінімальних затратах.

Детальне планування міграції ІТ-інфраструктури у віртуальне середовище з мінімальними простоями для бізнесу.

Важливими характеристиками бізнесових IT-інфраструктур сьогодні є безперервність їх роботи і постійна доступність клієнтських сервісів. При міграції мережі у віртуальне середовище деякі її сегменти припинятимуть роботу на певний час, що може призвести до збитків та репутаційних втрат. Фахівці Netwave завжди враховують можливі ризики для бізнесу і планують процес впровадження рішень з мінімізацією простоїв.

Впровадження відмовостійкого рішення для забезпечення високої доступності віртуальних машин

Бізнес сьогодні потребує безперервної роботи мережі для забезпечення постійної доступності як внутрішніх, так і орієнтованих назовні сервісів. Орієнтуючись на потреби замовника, спеціалісти Netwave віддають перевагу відмовостійким рішенням з підсистемами зменшення збоїв та керуванням відмовами для мінімізації простоїв віртуальних машин. Також для захисту від повного відключення основної системи фахівці пропонують резервувати вузли кластеру, дискові підсистеми та надлишкові зв’язки між апаратними компонентами.

Впровадження централізованої автоматизованої системи резервного копіювання і відновлення даних

Існує цілий перелік проблем, які неможливо попередити та заздалегідь підготуватися. При техногенних та природних катастрофах, а також при атаках зловмисників є ризик не тільки зупинки роботи мережі, але й втрати життєво важливих даних. Інженери Netwave рекомендують впроваджувати автоматизовані системи резервного копіювання та відновлення даних з централізованим управлінням. Це забезпечить швидке поновлення роботи сервісів, а також продовження функціонування бізнесу в цілому без значних втрат.

Впровадження системи моніторингу віртуальної інфраструктури та автоматизації типових сценаріїв і операцій на вимогу замовник

Важливою частиною бізнесу є можливість розвиватися та здобувати конкурентні переваги за рахунок впровадження інновацій. Але ресурси ІТ-відділів не безмежні. Автоматизація цілого набору типових процесів (наприклад, створення та обслуговуванням віртуальних машин і вузлів), а також запровадження системи моніторингу інфраструктури дозволять розвантажити команду, і IT-відділ зможе зосередитися на потребах бізнесу, а не повному обслуговуванні мережевої інфраструктури.

Складання детальної проєктної документації на кожному етапі

Під час роботи над проєктом віртуалізації мережі наші фахівці готують обов’язковий перелік попередньої документації, що включає специфікацію програмного забезпечення, загальну функціональну схему та пояснювальну записку з детальним описом принципів роботи мережі. Після впровадження рішення обов’язковий комплект доповнюється важливими експлуатаційними документами, зокрема, детальними функціональними та структурними схемами.

варіанти задіяних рішень

Інфраструктура віртуальних робочих столів (VDI)

Рішення, яке дозволяє запустити ОС користувача всередині віртуальної машини на сервері у ЦОД і працювати з нею віддалено з будь-якого пристрою.

Виробники та технології: Citrix XenDesktop, VMware View, Microsoft VDI, Quest vWorkspace

Служби віддалених робочих столів або термінальні сервіси (RDSH/TS)

Класичний термінальний доступ, що надає доступ до серверної операційної системи декільком користувачам в конкурентному режимі. Кожен з віддалених користувачів працює у своїй окремій сесії.

Виробники та технології: Citrix XenApp, Microsoft RDS, Quest vWorkspace

Віртуалізація додатків (AV)

Відокремлення додатків від операційної системи персонального комп’ютера для подальшого виконання на віртуальних машинах, термінальних серверах або інших ПК без звичної процедури установки програми в ОС. Дозволяє зменшити конфлікти між додатками та централізовано керувати процесом їх використання.

Виробники та технології: Microsoft App-V, Citrix XenApp, VMware ThinApp

Віртуалізація мережевих ресурсів (VM network)

Платформи віртуалізації для абстрагування всіх ресурсів мережі (безпека, вузли, маршрутизатори тощо) у програмний комплекс, який дозволяє централізовано керувати окремими підмережами чи сегментами.

Виробники та технології: Microsoft Hyper-V, VMware NSX.

найцікавіші продукти та технології

Netwave