Netwave

Міграція в хмару

Підвищення ефективності мережі
для зниження витрат та розвитку бізнесу

детальніше
  • про напрямок
  • вирішує завдання
  • наш підхід
  • варіанти рішень
  • центр знань

про напрямок

про напрямок

Хмарні обчислення надають бізнесу важливі конкурентні переваги, підвищуючи ефективність мережі, гнучкість та продуктивність сервісів і додатків. Як результат, знижуються витрати на масштабування та обслуговування IT-інфраструктури. Так як хмарні обчислення значно відрізняються від традиційних, перехід до хмари вимагає ретельного планування. Під переходом може також розумітися зміна одного постачальника послуг на іншого, що теж потребує детального визначення стратегії.

вирішує завдання

Зниження витрат на забезпечення працездатності наявної інфраструктури.

Перенесення обчислювальних потужностей у хмарне середовище означає використання фізичних ресурсів провайдера, централізоване управління та автоматизацію значної кількості адміністративних операцій. Все це призводить до значного зниження витрат на забезпечення працездатності обчислювальної інфраструктури.

Підвищення гнучкості системи та доступ до широкого спектру хмарних сервісів.

Віртуальне середовище дозволяє абстрагувати значну кількість функціоналу та представити його у вигляді зручних інтерфейсів для швидких маніпуляцій. До того ж провайдери пропонують не тільки свої датацентри, але й безліч різних сервісів. Все це спрощує операції всередині мережі та підвищує гнучкість.

Захищеність та мобільність ресурсів.

Високий рівень захисту передбачає, що всі дані фізично розташовані в датацентрах у інших країнах, на інших континентах чи навіть розподілені між кількома географічними точками. Використання криптозахисту практично унеможливлює витік інформації.

наш підхід

Оцінка особливостей існуючої IT-інфраструктури та її готовність до міграції.

Перед початком планування потрібно визначити поточний стан інфраструктури. На цьому етапі спеціалісти Netwave складають точний перелік сервісів, які будуть переведені у хмару. Зібрана інформація допоможе в подальшому обрати найбільш оптимальне рішення з огляду на задачі конкретного бізнесу.

Вибір хмарної моделі з урахуванням задач бізнесу.

При виборі хмарної потрібно враховувати не тільки специфіку наявної інфраструктури, але й плани бізнесу по розвитку та вимоги до безпеки. Існуюче навантаження може зростати, тому важливо заздалегідь підібрати рішення, яке дозволить у майбутньому масштабувати її при мінімальних затратах.

Створення дорожньої карти міграції.

Коректний план дозволить уникнути критичних помилок. Важливо прописати не тільки послідовність дій, але й терміни завершення кожного етапу. Критичні сервіси, наприклад, краще переносити, коли вони найменш завантажені. Фахівці Netwave прагнуть досягати «безшовної» міграції, коли клієнти сервісів компанії її навіть не помічають.

Тестова міграція. Оцінка відповідності, доступності та продуктивності ресурсів.

Міграція проходить поетапно і краще почати з тесту. Спеціалісти Netwave наголошують, що переносити все і одразу не тільки незручно, але й вкрай ризиковано. Поетапність дозволяє виявити і усунути виникаючі в процесі проблеми.

Складання детальної проєктної документації на кожному етапі.

Під час підготовки міграції складається поетапний план робіт та критерії, за якими приймається рішення про успіх міграції. Після погодження складається опис працюючого у хмарі комплексу.

варіанти задіяних рішень

Рішення для міграції обчислювальної інфраструктури у хмару.

Програмні комплекси для швидкої міграції у публічні хмарні середовища. Включають функціонал для масштабування та захисту інфраструктури замовника. Зручні plug&play рішення, інтегровані з хмарними сервісами найбільших провайдерів світу.

Виробники та продукти: VMware Cloud on AWS

Платформи для міграції додатків у хмару.

Рішення для підвищення мобільності додатків та спрощеної їх міграції у хмарні середовища. Дозволяють керувати додатками, перерозподіляти робоче навантаження та підтримувати доступність клієнтських сервісів у датацентрах та хмарі.

Виробники та продукти: VMware HCX.

Платформи для управління віртуальними машинами та віртуалізованими серверами.

Гібридні хмарні рішення для оркестрування великої кількості віртуальних машин та контейнерів, побудовані за технологією гіперконвергентних інфраструктур. Гібридна архітектура значно підвищує швидкість обробки запитів, мобільність та гнучкість всієї системи.

Виробники та продукти: VMware Cloud Foundation.

Рішення для захисту хмарної інфраструктури, пошти та додатків.

Комплексні безпекові рішення, які пропонують набір інструментів для захисту окремих елементів хмарної мережі. Включають захист інфраструктури, пошти, програмних сервісів, а також інструменти для забезпечення прозорості публічного периметру мережі та моніторингу продуктивності додатків.

Виробники та продукти: Cisco Umbrella, AppDynamics, Cisco Tetration.

Netwave