Netwave

Побудова хмарних інфраструктур

Ізольоване хмарне середовище з високим захистом та відмовостійкістю

детальніше

про напрямок

alt text

Хмарні обчислення підвищують ефективність інфраструктури і, як результат, зменшують витрати на експлуатацію, управління та масштабування. Перехід до хмари вимагає ретельного планування, адже передбачає значні зміни у підходах до експлуатації системи. Приватні хмари надають користувачам можливість самостійно замовляти необхідні ресурси. Також хмарна інфраструктура дозволяє вести облік використання цих ресурсів різними підрозділами організації. Будуватися хмари можуть як на базі наявної інфраструктури, так і розгортатися на новому обладнанні.

вирішує завдання

Прискорення процесу отримання необхідних обчислювальних ресурсів

Інструменти автоматизації дозволяють значно пришвидшити виділення ресурсів хмари кінцевим користувачам (власникам ІТ-сервісів, розробникам додатків, тестувальникам).

Зниження навантаження на адміністраторів інфраструктури та додатків

Інструменти автоматизації дозволяють значно скоротити час на розгортання віртуальних машин та складних ландшафтів, що вивільняє час адміністраторів на виконання внутрішніх проєктів з розвитку ІТ-інфраструктури.

Підвищення безпеки

Приватна хмара має централізоване управління в тому числи політиками безпеки. Завдяки централізованості значно простіше контролювати існуючі політики та створювати нові.

наш підхід

Оцінка особливостей існуючої IT-інфраструктури на готовність до міграції у хмарне середовище

Перед початком планування потрібно визначити стан інфраструктури замовника та цілі, які переслідує побудова приватної хмари. На цьому етапі спеціалісти Netwave складають точний перелік сервісів для яких будується приватна хмара, та технічне завдання. Зібрана інформація допоможе в подальшому обрати найбільш оптимальне рішення з огляду на задачі бізнесу.

Вибір хмарної моделі з урахуванням масштабованості, високої доступності та задач бізнесу

При виборі хмарної моделі потрібно враховувати не тільки специфіку наявної інфраструктури, але й плани бізнесу по розвитку та вимоги до безпеки. Існуюче навантаження на інфраструктуру може зростати, тому важливо заздалегідь підібрати рішення, яке дозволить у майбутньому масштабувати її при мінімальних затратах.

Побудова хмари згідно обраного рішення

На цьому етапі проєктується та будується приватна хмара. Фахівці Netwave монтують, налагоджують та тестують програмно-апаратний комплекс. Опціонально може бути розроблений план міграції ІТ-сервісів замовника в нову хмарну інфраструктуру та надаватись допомога у міграції.

Тестова міграція: оцінка доступності та продуктивності ресурсів

Міграція проходить поетапно і краще почати з тесту. Спеціалісти Netwave наголошують, що переносити все і одразу не тільки незручно, але й вкрай ризиковано. Поетапність дозволяє виявити і усунути виникаючі в процесі проблеми.

Складання детальної проєктної документації на кожному етапі

Під час роботи над проєктом наші фахівці готують обов’язковий перелік технічної документації, що включає специфікацію програмного та апаратного забезпечення, загальну функціональну схему та пояснювальну записку з детальним описом принципів роботи приватної хмари. Після впровадження рішення обов’язковий комплект доповнюється важливими експлуатаційними документами, зокрема, детальними функціональними та структурними схемами.

варіанти задіяних рішень

Платформи для управління віртуальними машинами та віртуалізованими серверами

Гібридні хмарні рішення для оркестрування великої кількості віртуальних машин та контейнерів, побудовані за технологією гіперконвергентних інфраструктур. Гібридна архітектура значно підвищує швидкість обробки запитів, мобільність та гнучкість всієї системи.

Виробники та продукти: VMware Cloud Foundation, VMware Cloud Director

Рішення для захисту хмарної інфраструктури, пошти та додатків

Комплексні безпекові рішення, які пропонують набір інструментів для захисту окремих елементів хмарної мережі. Включають захист інфраструктури, пошти, програмних сервісів, а також інструменти для забезпечення прозорості публічного периметру мережі та моніторингу продуктивності додатків.

Виробники та продукти: Cisco Umbrella

Netwave