Netwave

Програмно-конфігуровані мережі (SDN)

Централізоване управління та інтелектуальний контроль

детальніше

про напрямок

alt text

Сьогодні ІТ все менше виконують роль базового інструменту і все частіше є ключовим елементом бізнесу та обслуговування клієнтів, орієнтуються на їх потреби. Це призводить до збільшення навантаження на персонал та формування нових вимог до мереж. Відтепер більше ціняться гнучкість, швидкість, можливість оптимізації на ходу та централізоване управління великою кількістю сегментів.

Відповідно до цих запитів почався розвиток нового принципу побудови мереж – програмно-конфігуровані мережі (Software-Defined Networking, SDN). За цим принципом всі елементи керування абстрагуються (через спеціалізовані контролери чи віртуалізацію) від обладнання (яке відтепер займається лише обробкою потоку даних) у окремий програмний комплекс. Це дозволяє централізовано керувати доступом до мережі, її роботою, автоматизувати окремі функцій та програмувати користувацьку логіку через інтеграцію з зовнішніми системами.

вирішує завдання

Абстракція інтелектуальний функцій мережі для підвищення контролю та спрощення процесу імплементації нових сервісів

SDN дозволяє керувати поведінкою мережі через програмне забезпечення, яке абстраговане від обладнання. Програми взаємодіють з мережею через API замість інтерфейсів управління конкретного обладнанням. В результаті адміністратори можуть налаштовувати поведінку своїх мереж для підтримки нових сервісів і навіть окремих клієнтів. Такий підхід дозволяє швидко впроваджувати інноваційні, диференційовані сервіси чи вилучати застарілі на всіх рівнях одночасно.

Логічний, централізований та інтелектуальний контроль над усіма функціями мережі

Архітектури на базі SDN пропонують централізовані мережеві топології, які дозволяють розумно контролювати мережеві ресурси. Традиційні методи управління мережею розосереджені між пристроями, які функціонують автономно, з обмеженою обізнаністю про стан всієї мережі. Інструменти контролю на базі рішень SDN пропонують інтелектуальне та оптимізоване управління пропускною здатністю, безпекою, політиками та іншим. У підприємств, таким чином, з’являється цілісне уявлення про свою мережу.

Збільшення гнучкості мережі і всіх її ресурсів завдяки можливості програмування

Однією з ключових переваг технології SDN є підтримка самописних програм, що використовують API SDN для впливу на поведінку мережі. SDN, таким чином, дозволяє користувачам розробляти програми, орієнтовані на специфіку конкретної інфраструктури, інтелектуально контролювати її стан та автоматично адаптувати конфігурацію за потребою.

наш підхід

Аудит готовності існуючої ІТ-інфраструктури замовника до міграції у віртуальне середовище

Перед початком планування потрібно визначити стан існуючої мережі. На цьому етапі спеціалісти Netwave складають точний перелік компонентів та обладнання, наявний програмний комплекс і ресурс продуктивності. Зібрана інформація допоможе в подальшому обрати оптимальне рішення з огляду на конкретні задачі та цілі бізнесу.

Вибір оптимального технічного рішення для віртуалізації

При виборі обладнання потрібно враховувати не тільки специфіку наявної інфраструктури, але й плани бізнесу по розвитку. Існуюче навантаження на мережу може зростати, тому важливо заздалегідь підібрати рішення, яке дозволить у майбутньому масштабувати її при мінімальних затратах.

Детальне планування міграції ІТ-інфраструктури у віртуальне середовище з мінімальними простоями для бізнесу

Для бізнесових IT-інфраструктур важливо підтримувати безперервність роботи і доступність клієнтських сервісів. При трансформації мережі деякі її сегменти певний час будуть офлайн, що може призвести до збитків та репутаційних втрат. Фахівці Netwave завжди враховують можливі ризики для бізнесу і планують процес впровадження рішень з мінімізацією простоїв.

Впровадження відмовостійкого рішення для забезпечення високої доступності віртуальних машин

Спеціалісти Netwave віддають перевагу відмовостійким рішенням з підсистемами зменшення збоїв та керуванням відмовами для мінімізації простоїв віртуальних машин. Для захисту від повного відключення основної системи фахівці пропонують резервувати вузли кластеру, дискові підсистеми та надлишкові зв’язки між апаратними компонентами
 

Впровадження централізованої автоматизованої системи резервного копіювання і відновлення даних

Існує цілий перелік проблем, які неможливо попередити. При техногенних та природних катастрофах, а також при атаках зловмисників існує ризик зупинки бізнесу і втрати важливих даних. Інженери Netwave рекомендують впроваджувати автоматизовані системи резервного копіювання та відновлення даних з централізованим управлінням. Це забезпечить швидке поновлення роботи сервісів і функціонування бізнесу без значних втрат.

Впровадження системи моніторингу віртуальної інфраструктури та автоматизації типових сценаріїв і операцій

Для бізнеса природньо розвиватися та здобувати конкурентні переваги за рахунок інновацій. Автоматизація цілого набору типових процесів, а також запровадження системи моніторингу інфраструктури дозволять розвантажити IT-відділ і сфокусувати на впровадженні нових рішень.

Складання детальної проєктної документації на кожному етапі проєкту

Під час роботи над проєктом наші фахівці готують обов’язковий перелік попередньої документації, що включає специфікацію програмного забезпечення, загальну функціональну схему та пояснювальну записку з детальним описом принципів роботи мережі. Після впровадження рішення обов’язковий комплект доповнюється важливими експлуатаційними документами, зокрема, детальними функціональними та структурними схемами.

варіанти задіяних рішень

Програмно керовані рішення для мережі центру обробки даних (SDN-DC)

Абстрагування системних ресурсів та функціоналу мережевої інфраструктури ЦОД у окремий апаратно-програмний комплекс для підвищення ефективності за рахунок автоматизації та централізації управління. Зменшує час, необхідний для впровадження нових політик, імплементації додатків, підвищує гнучкість та дозволяє легко впроваджувати та підтримувати складні топології. Знижує ймовірність помилок через людський фактор.

Виробники та технології: Cisco ACI, VMware NSX.

Програмно керовані рішення для мереж кампусів та мереж доступу (SD Access)

Програмно-конфігуроване уніфіковане середовище для автоматизації політик доступу с централізованим управлінням. Дає можливість збирати дані про роботу мережі, автоматично виявляти проблеми та складати звіти.

Виробники та технології: Cisco SD-Access.

найцікавіші продукти та технології

Netwave