Netwave

Програмно-конфігуровані мережі (SDN)

Централізоване управління та інтелектуальний контроль

детальніше

про напрямок

alt text

Сьогодні ІТ все менше виконують роль інструменту і все частіше обслуговують клієнтів, орієнтуючись на їх потреби. Це призводить до збільшення навантаження на обладнання та формування нових вимог до мереж. Відтепер більше ціняться гнучкість, швидкість, можливість оптимізації на ходу та централізоване управління великою кількістю сегментів.

Саме для задоволення цих запитів і був розроблений новий принцип побудови – програмно-конфігурована мережа (SDN). За цим принципом всі елементи управління абстрагуються (через спеціалізовані контролери чи віртуалізацію) від обладнання (яке відтепер займається лише потоком даних) у окремий програмний комплекс с централізованим доступом, автоматизацією окремих функцій і можливістю програмування через додатки. Це дозволяє швидко реагувати на зміни, керувати ресурсами мережі і контролювати трафік з одного робочого місця.

вирішує завдання

Абстракція інтелектуальний функцій мережі для підвищення контролю та спрощення процесу імплементації нових сервісів

SDN дозволяє керувати поведінкою мережі через програмне забезпечення, яке абстраговане від обладнання. Програми взаємодіють з мережею через API замість інтерфейсів управління конкретного обладнанням. В результаті адміністратори можуть налаштовувати поведінку своїх мереж для підтримки нових сервісів і навіть окремих клієнтів. Такий підхід дозволяє швидко впроваджувати інноваційні, диференційовані сервіси чи вилучати застарілі на всіх рівнях одночасно.

Логічний, централізований та інтелектуальний контроль над усіма функціями мережі

Архітектури на базі SDN пропонують централізовані мережеві топології, які дозволяють розумно контролювати мережеві ресурси. Традиційні методи управління мережею розосереджені між пристроями, які функціонують автономно, з обмеженою обізнаністю про стан всієї мережі. Інструменти контролю на базі рішень SDN пропонують інтелектуальне та оптимізоване управління пропускною здатністю, безпекою, політиками та іншим. У підприємств, таким чином, з’являється цілісне уявлення про свою мережу.

Збільшення гнучкості мережі і всіх її ресурсів завдяки можливості програмування

Однією з ключових переваг технології SDN є підтримка самописних програм, що використовують API SDN, та контролюють з поведінкою мережі. SDN, таким чином, дозволяє користувачам розробляти програми, орієнтовані на специфіку конкретної інфраструктури, інтелектуально контролювати її стан та автоматично адаптувати конфігурацію за потребою.

Екосистеми на базі SDN дозволяють впроваджувати рішення на базі декількох виробників

Відкриті API для роботи з SDN підтримують широкий спектр програм, включаючи хмарну оркестровку, OSS/BSS, SaaS та критично важливі для бізнес-мережі додатки. Крім того, інтелектуальне програмне забезпечення може керувати комплексом обладнання від багатьох постачальників з відкритими програмними інтерфейсами, такими як OpenFlow. Нарешті, завдяки SDN інтелектуальні мережеві сервіси та програми можуть працювати в загальному програмному середовищі.

наш підхід

Аудит готовності існуючої ІТ-інфраструктури замовника до міграції у віртуальне середовище

Перед початком планування потрібно визначити стан існуючої мережі. На цьому етапі спеціалісти Netwave складають точний перелік компонентів та обладнання, наявний програмний комплекс і ресурс продуктивності. Зібрана інформація допоможе в подальшому обрати оптимальне рішення з огляду на конкретні задачі та цілі бізнесу.

Вибір оптимального технічного рішення для віртуалізації

При виборі обладнання потрібно враховувати не тільки специфіку наявної інфраструктури, але й плани бізнесу по розвитку. Існуюче навантаження на мережу може зростати, тому важливо заздалегідь підібрати рішення, яке дозволить у майбутньому масштабувати її при мінімальних затратах.

Детальне планування міграції ІТ-інфраструктури у віртуальне середовище з мінімальними простоями для бізнесу

Для бізнесових IT-інфраструктур важливо підтримувати безперервність роботи і доступність клієнтських сервісів. При трансформації мережі деякі її сегменти певний час будуть офлайн, що може призвести до збитків та репутаційних втрат. Фахівці Netwave завжди враховують можливі ризики для бізнесу і планують процес впровадження рішень з мінімізацією простоїв.

Впровадження відмовостійкого рішення для забезпечення високої доступності віртуальних машин

Спеціалісти Netwave віддають перевагу відмовостійким рішенням з підсистемами зменшення збоїв та керуванням відмовами для мінімізації простоїв віртуальних машин. Для захисту від повного відключення основної системи фахівці пропонують резервувати вузли кластеру, дискові підсистеми та надлишкові зв’язки між апаратними компонентами
 

Впровадження централізованої автоматизованої системи резервного копіювання і відновлення даних

Існує цілий перелік проблем, які неможливо попередити. При техногенних та природних катастрофах, а також при атаках зловмисників існує ризик зупинки бізнесу і втрати важливих даних. Інженери Netwave рекомендують впроваджувати автоматизовані системи резервного копіювання та відновлення даних з централізованим управлінням. Це забезпечить швидке поновлення роботи сервісів і функціонування бізнесу без значних втрат.

Впровадження системи моніторингу віртуальної інфраструктури та автоматизації типових сценаріїв і операцій

Для бізнеса природньо розвиватися та здобувати конкурентні переваги за рахунок інновацій. Автоматизація цілого набору типових процесів, а також запровадження системи моніторингу інфраструктури дозволять розвантажити IT-відділ і сфокусувати на впровадженні нових рішень.

Складання детальної проєктної документації на кожному етапі проєкту

Під час роботи над проєктом наші фахівці готують обов’язковий перелік попередньої документації, що включає специфікацію програмного забезпечення, загальну функціональну схему та пояснювальну записку з детальним описом принципів роботи мережі. Після впровадження рішення обов’язковий комплект доповнюється важливими експлуатаційними документами, зокрема, детальними функціональними та структурними схемами.

варіанти задіяних рішень

Програмно керовані рішення для мережі центру обробки даних (SDN-DC)

Абстрагування системних ресурсів та функціоналу інфраструктури ЦОД у програмний комплекс для підвищення ефективності за рахунок автоматизації та централізації управління. Зменшує час, необхідний для впровадження нових політик, імплементації додатків. Знижує ймовірність помилок через людський фактор.

Виробники та технології: Cisco ACI, VMware NSX.

Програмно керовані рішення для побудови WAN мережі (SD-WAN)

Програмний комплекс на базі існуючої інфраструктури для вирішення проблем, що виникають через ускладнення інфраструктури при розширені бізнесу. Велика кількість користувачів, різнорідні запити та різні типи пристроїв перевантажують мережу. SD-WAN розпутує цей вузол та спрощує управління окремими елементами без необхідності встановлення додаткового обладнання.

Виробники та технології: Cisco Viptela, Cisco Meraki, VMware VeloCloud, Fortinet.

Програмно керовані рішення для мереж кампусів та мереж доступу (SD Access)

Програмно-конфігуроване уніфіковане середовище для автоматизації політик доступу с централізованим управлінням. Підвищує ефективність мереж доступу на всіх рівнях: від периметру до хмари. Дає можливість збирати дані про роботу мережі та складати звіти.

Виробники та технології: Cisco SD-Access.

найцікавіші продукти та технології