Netwave

Віртуалізація серверної інфраструктури

Ефективне використання серверів
при значній економії фінансових ресурсів

детальніше
 • про напрямок
 • вирішує завдання
 • наш підхід
 • варіанти рішень
 • центр знань

про напрямок

alt text

Віртуалізація підвищує ефективність використання устаткування та керованість систем, розширює функціонал. Віртуалізація серверної інфраструктури зводиться до консолідації обчислювальних ресурсів за рахунок розміщення десятків віртуальних машин на одному фізичному сервері (або відмовостійкому кластері серверів).

вирішує завдання

Утилізація існуючого обладнання

Віртуалізація дозволяє значно оптимізувати використання обчислювального простору та розгорнути на базі одного фізичного сервера декілька віртуальних. На сучасному серверному обладнанні можна розгорнути десятки віртуальних машин на один сервер.

Забезпечення доступності корпоративних сервісів при виході з ладу одного з серверів або його компонентів

Віртуальне середовище спирається на сукупний ресурс фізичних серверів. Це можливо тільки в разі побудови відмовойстійкого кластеру.

Оптимізація енергоспоживання і тепловиділення в ЦОД та спрощення процесу обслуговування

При віртуалізації програмне забезпечення, сервіси та додатки запускаються на віртуальних серверах, масив яких може бути розгорнутий на одному фізичному сервері. Такий підхід спрощує цикл обслуговування ЦОД: менше серверів потребують менше електроенергії та охолодження.

Прискорення процесів розгортання нових серверів, резервного копіювання, відновлення та перенесення на інший вузол

Централізоване управління віртуальним середовищем значно спрощує процес управління серверною інфраструктурою та її основними функціями. Більшість адміністративних задач можна автоматизувати чи виконувати у декілька простих кліків з однієї консолі керування.

наш підхід

Аудит існуючої ІТ-інфраструктури на готовність до міграції у віртуальне середовище

Перед початком планування визначається стан вашої інфраструктури. На цьому етапі спеціалісти Netwave складають точний перелік сервісів та додатків, які будуть віртуалізовані, проводиться оцінка необхідних обчислювальних ресурсів та їх характеристики. Для збору необхідної інформації може використовуватись спеціалізований інструмент VMware Capacity Planner. Зібрана інформація допоможе вибрати найбільш оптимальне рішення з огляду на задачі конкретного бізнесу.

Вибір оптимального технічного рішення, яке буде враховувати існуючі навантаження і подальше зростання бізнесу

При виборі обладнання потрібно враховувати не тільки специфіку наявної інфраструктури, але й плани бізнесу по розвитку. Існуюче навантаження на інфраструктуру може зростати, тому важливо заздалегідь підібрати рішення, яке у майбутньому може забезпечити просте масштабування без простою бізнес сервісів.

Детальне планування міграції ІТ-інфраструктури у віртуальне середовище з мінімальними простоями бізнесу

Для бізнес сервісів важливо підтримувати безперервність роботи і вискоку доступність. Фахівці Netwave завжди враховують можливі ризики для бізнесу і планують процес впровадження рішень з мінімізацією простоїв.

Впровадження стійкого до катастроф рішення для забезпечення високої доступності ІТ-сервісів

Бізнес сьогодні потребує безперервної роботи інфраструктури для забезпечення постійної доступності як внутрішніх, так і орієнтованих назовні сервісів. Спеціалісти Netwave розробляють катастрофостійкі рішення для віртуальних інфраструктур, які дозволяють досягти високих показників доступності ІТ-сервісів при виході з ладу частини або всього основного ЦОД.

Впровадження централізованої автоматизованої системи резервного копіювання і відновлення даних

Існує цілий перелік проблем, які неможливо попередити. При техногенних та природних катастрофах, а також при атаках зловмисників є ризик не тільки зупинки роботи інфраструктури, але й втрати важливих даних. Інженери Netwave рекомендують впроваджувати автоматизовані системи резервного копіювання та відновлення даних з централізованим управлінням. Це забезпечить швидке поновлення роботи сервісів, а також продовження функціонування бізнесу без значних втрат.

Впровадження системи моніторингу віртуальної інфраструктури та автоматизації типових сценаріїв і операцій

Важливою частиною бізнесу є можливість розвиватися та здобувати конкурентні переваги за рахунок впровадження інновацій. Але ресурси ІТ-відділів не безмежні. Автоматизація цілого набору типових процесів (наприклад, створення та обслуговуванням віртуальних машин і вузлів), а також запровадження системи моніторингу інфраструктури дозволять розвантажити команду, і IT-відділ зможе зосередитися на потребах бізнесу.

Складання детальної проєктної документації на кожному етапі проєкту

Під час роботи над проєктом наші фахівці готують обов’язковий перелік технічної документації, що включає специфікацію програмного забезпечення, загальну функціональну схему та пояснювальну записку з детальним описом принципів роботи інфраструктури. Після впровадження рішення обов’язковий комплект доповнюється важливими експлуатаційними документами, зокрема, детальними функціональними та структурними схемами. Перелік та наповнення документації завжди узгоджується з замовником.

варіанти задіяних рішень

Cтворення віртуальних машини під керуванням гіпервізора

Віртуальна машина має свою операційну систему, тому у системі відображається в якості окремого сервера. Такий підхід дозволяє на базі одного сервера запускати десятки ізольованих операційних систем, кожна з яких може виконувати специфічну задачу, обслуговувати певну кількість сервісів, додатків чи баз даних. ОС віртуальних машин відокремлюються від ОС фізичного сервера за допомогою гіпервізора – програмного забезпеченням, яке також виконує функції управління віртуальним середовищем. Повна ізоляція віртуальних машин одна від одної значно підвищує безпеку системи.

Виробники та технології: VMware vSphere, Microsoft Hyper-V Server, Citrix Hypervisor.

Віртуалізація на рівні ядра операційної системи (контейнери)

Архітектура контейнерів не передбачає можливість запуску окремих ОС. Всі контейнери запускаються поверх ядра операційної системи фізичного або віртуального сервера. Кожен контейнер має свою власну файлову систему, процесор, пам'ять, простір процесу і багато іншого. Оскільки вони не пов'язані з базовою інфраструктурою, вони переносяться між хмарами і збірками ОС. Така структура дозволяє запускати цілі масиви контейнерів на базі серверної ОС, які обслуговують конкретні додатки. Відсутність власних операційних систем, ядер та емуляторів обладнання значно економить системні ресурси та зменшує час відгуку на запити клієнтів.

Виробники та технології: VMware Tanzu, Kubernetes.

наші послуги та сервісні продукти

 • Організація міграції ІТ та бізнес сервісів в «хмару»

  Детальніше
 • Модернізація впроваджених рішень та масштабування інфраструктури

  Детальніше
Netwave