Netwave

Серверні комплекси

Сучасні обчислювальні системи для потреб вашого бізнесу і мереж
будь-якого масштабу

детальніше

про напрямок

alt text

Масштаби IT-інфраструктур збільшуються пропорційно до зростання темпів діджиталізації. Мережі компаній все частіше потребують значної обчислювальної потужності для обслуговування запитів клієнтів, зберігання даних, забезпечення документообігу, підтримки коректної роботи самої інфраструктури. Серверні комплекси не тільки вирішують ці та інші задачі бізнесу, але й надають йому певну незалежність від підрядників, забезпечують високий рівень безпеки та створюють основу для масштабування мережі відповідно до потреб компанії.

вирішує завдання

Побудова платформ обслуговування баз даних (DB)

Створення на базі серверів комплексу обробки запитів користувачів до структурованих баз даних (БД). Зберігання результатів цих запитів та їх аналіз.

Організація централізованих файлових сховищ

Розгортання сервісів зберігання файлів (неструктурованої інформації), надання безпечного доступу до них та контроль активності користувачів. Забезпечення надійності зберігання файлів і захист вмісту від користувацьких помилок.

Забезпечення поштових сервісів

Розгортання сервісу з обслуговування поштового трафіку за протоколами POP, IMAP, MAPI. Організація фільтрації небажаних листів (ANTISPAM), моніторинг конфіденційності вмісту листів (DLP), забезпечення пошуку інформації в листах і вкладених об’єктах, обслуговування архівів кореспонденції минулих періодів.

Побудова сервісів спільної роботи та документообігу (Collaboration)

Безпечний сервіс для створення, обробки та зберігання електронних документів з урахуванням рівня доступу користувачів. Відмова або мінімізація використання паперових носіїв, скорочення витрат.

Створення інфраструктурних сервісів

Розгортання сервісів, що забезпечують працездатність інфраструктури та моніторинг її компонентів. Розгортання каталогів контролю доступу та ідентифікації користувачів (Active Directory, LDAP, NIS тощо).

Створення сервісів високопродуктивних обчислень (HPC).

Впровадження в інфраструктуру масивів спеціалізованих засобів обробки великих даних, об’єднання окремих вузлів в обчислювальні кластери. Надання користувачам інтерфейсів постановки завдань обчислювальному кластеру.

Сервіси додатків, термінальні сервіси

Розгортання додатків, забезпечення відмовостійкості та резервування. Надання користувачам сервісів віддалених робочих столів – терміналів, контролю безпеки і доступу до розгорнутих в терміналах додатків.

наш підхід

Розробка рішень, що максимально відповідають поставленим задачам

Обов’язковий етап підготовки проєкту – збір первинної інформації. Важливо розуміти, які саме задачі буде виконувати комплекс серверів та які об’єми даних буде обробляти. Це дозволить підібрати оптимальний склад комплексу серверів, СЗД, мережі. Також враховується можливість масштабування системи з поступовим розвитком мережі.

Створення керованих підсистем

У випадку побудови великих за масштабом комплексів бажано мати інструменти централізованого керування окремими підсистемами. Такі інструменти можуть також допомагати керувати та моніторити суміжні підсистеми (віртуалізації, обчислювальної чи інженерної інфраструктури).

Забезпечення високого рівня надійності рішень

Надійність та безвідмовність можливі при використанні обладнання з великим прогнозованим часом відмови (так званим параметром MTBF), а також за умови резервування (дублювання) ключових сегментів.

Забезпечення високого рівня безпеки

Наші спеціалісти надають перевагу обладнанню з вбудованими функціями контролю доступу кінцевих пристроїв до мережі, фільтрацією потоків, рольовим доступом адміністраторів до інтерфейсу керування тощо.

Створення супровідної проєктної документації

Під час роботи над проєктом наші фахівці готують обов’язковий перелік попередньої документації, що включає специфікацію обладнання, загальну функціональну схему та пояснювальну записку з детальним описом принципів роботи. Після впровадження рішення обов’язковий комплект доповнюється важливими експлуатаційними документами, зокрема, детальними функціональними та структурними схемами, кабельними журналами та важливими рекомендаціями щодо експлуатації.

варіанти задіяних рішень

Побудова платформ обслуговування баз даних (DB)

Різні типи завдань потребують різних серверних ресурсів: процесорів, оперативної пам’яті, підсистем зберігання даних. В залежності від конкретних задач та побажань замовника підбираються конкретні моделі серверного обладнання зі специфічним наповненням.

Виробники: HP, Cisco, IBM, Supermicro, Dell

Розширення серверів за допомогою продуктивних систем зберігання даних

Виділені системи зберігання даних необхідні у випадку, якщо поставлені задачі виходять за рамки можливостей наявного сервера чи відповідно до вимог відмовостійкість. Також – якщо до внутрішніх дисків надається загальний доступ.

Виробники: EMC, HP, NetApp, IBM

наші послуги та сервісні продукти

  • Модернізація впроваджених рішень та масштабування інфраструктури

    Детальніше
Netwave