Netwave

Спеціалізовані сервери баз даних

Безпечні та відмовостійкі рішення для обробки великих масивів даних

детальніше

про напрямок

alt text

Діяльність та розвиток багатьох компаній сьогодні залежать від здатності оперувати великою кількістю даних, належним чином зберігати їх та надавати швидкий і захищений доступ користувачам. Найефективніше з цими задачами справляються спеціалізовані сервери для баз даних, розроблені саме для того, щоб задовольняти потреби бізнесу у обробці великих масивів інформації.

вирішує завдання

Створення, систематизація та постійне оновлення баз даних

Системи управління базами даних дозволяють структурувати великі масиви інформації, а також правильно зберігати їх, оновлювати та здійснювати пошук по запиту. Також ці системи відповідають за контроль доступу для забезпечення захисту від несанкціонованих зловмисних дій.

Побудова платформ обслуговування запитів користувачів

Створення на базі серверів комплексу обробки запитів користувачів до структурованих баз даних (БД). Зберігання результатів цих запитів та їх аналіз.

Побудова сервісів спільної роботи в 1С та документообігу

Безпечний сервіс для створення, обробки та зберігання електронних документів з урахуванням рівня доступу користувачів. Відмова або мінімізація використання паперових носіїв, скорочення витрат.

Створення та обслуговування вебсерверів

Побудова вебсерверів на базі спеціалізованого обладнання для БД з використанням відповідних переваг – швидкості реагування на запити, великого об’єму кешу та здатності структурувати значні масиви даних.

наш підхід

Розробка рішень, що максимально відповідають поставленим задачам

Обов’язковий етап підготовки проєкту – збір первинної інформації. Важливо розуміти, які саме задачі буде виконувати сервер для БД та які об’єми даних буде обробляти. Це дозволить підібрати оптимальний склад дискового масиву та набір програмного забезпечення. Також враховується можливість масштабування системи з поступовим розвитком мережі.

Забезпечення високого рівня надійності рішень

Надійність та безвідмовність можливі при використанні обладнання з великим прогнозованим часом відмови (так званим параметром MTBF), а також за умови резервування (дублювання) ключових сегментів.

Забезпечення високого рівня безпеки

Наші спеціалісти надають перевагу обладнанню з вбудованими функціями контролю доступу кінцевих пристроїв до мережі, фільтрацією потоків, рольовим доступом адміністраторів до інтерфейсу керування тощо.

Створення супровідної проєктної документації

Під час роботи над проєктом комплексу серверів наші фахівці готують обов’язковий перелік попередньої документації, що включає специфікацію обладнання, загальну функціональну схему та пояснювальну записку з детальним описом принципів роботи. Після впровадження рішення обов’язковий комплект доповнюється важливими експлуатаційними документами, зокрема, детальними функціональними та структурними схемами, кабельними журналами та важливими рекомендаціями щодо експлуатації.

варіанти задіяних рішень

Побудова платформ обслуговування баз даних (DB)

Різні типи завдань потребують різних серверних ресурсів: процесорів, оперативної пам’яті, підсистем зберігання даних. В залежності від конкретних задач та побажань замовника підбираються конкретні моделі серверного обладнання зі специфічним наповненням.

Виробники та продукти: HP, Cisco, IBM, Supermicro, Dell

Розширення серверів за допомогою продуктивних систем зберігання даних

Виділені системи зберігання даних необхідні у випадку, якщо поставлені задачі виходять за рамки можливостей наявного сервера чи відповідно до вимог відмовостійкість. Також – якщо до внутрішніх дисків надається загальний доступ.

Виробники та продукти: EMC, HP, NetApp, IBM

Впровадження віртуалізації

Вимоги програмного забезпечення до ізоляції сервісів один від одного і висока продуктивність серверів потребують віртуалізації певних функцій, що дозволить уникнути простою обладнання.

Виробники: Vmware, Microsoft, XEN, KVM

Рішення для комплексного захисту баз даних

Цілий спектр інструментів, засобів управління та заходів, призначених для встановлення та збереження конфіденційності, цілісності та доступності баз даних.

Виробники та продукти: IBM, Imperva, TrustWave

наші послуги та сервісні продукти

  • Модернізація впроваджених рішень та масштабування інфраструктури

    Детальніше
Netwave