Netwave

Системи зберігання даних

Ефективні рішення для конкретних цілей та задач сучасного бізнесу

детальніше

про напрямок

alt text

Динаміка та мобільність сучасного бізнесу формують цілий перелік вимог до ІТ-інфраструктури, в тому числі і до систем зберігання даних. СЗД відповідають за документообіг, внутрішні комунікації та доступ користувачів до важливої інформації. Важливо пам’ятати при цьому, що не існує універсальних рішень. Різні типи даних та різні задачі потребують різних підходів до вирішення та використання спеціалізованого обладнання.

вирішує завдання

Побудова платформ обслуговування баз даних (DB)

Створення на базі СЗД комплексу обробки запитів користувачів до структурованих баз даних (БД). Зберігання результатів цих запитів та їх аналіз.

Організація централізованих файлових сховищ

Розгортання сервісів зберігання файлів (неструктурованої інформації), надання безпечного доступу до них та контроль активності користувачів. Забезпечення надійності зберігання файлів і захист вмісту від користувацьких помилок.

Побудова сервісів спільної роботи та документообігу (Collaboration)

Безпечний сервіс для зберігання електронних документів з урахуванням рівня доступу користувачів. Відмова або мінімізація використання паперових носіїв, скорочення витрат.

Підтримка додатків і термінальних сервісів

Зберігання даних додатків, забезпечення відмовостійкості та резервування. Надання віддаленого доступу користувачам сервісів.

наш підхід

Розробка рішень, що максимально відповідають поставленим задачам

Обов’язковий етап підготовки проєкту – збір первинної інформації. Важливо розуміти, які саме задачі буде виконувати СЗД та які об’єми даних буде обробляти. Це дозволить підібрати оптимальний склад дискового масиву та набір програмного забезпечення. Також враховується можливість масштабування системи з поступовим розвитком мережі.

Забезпечення високого рівня надійності рішень

Надійність та безвідмовність можливі при використанні обладнання з великим прогнозованим часом відмови (так званим параметром MTBF), а також за умови резервування (дублювання) ключових сегментів.

Забезпечення високого рівня безпеки

Наші спеціалісти надають перевагу обладнанню з вбудованими функціями контролю доступу кінцевих пристроїв до мережі, фільтрацією потоків, рольовим доступом адміністраторів до інтерфейсу керування тощо.

Створення супровідної проєктної документації

Під час роботи над проєктом комплексу серверів наші фахівці готують обов’язковий перелік попередньої документації, що включає специфікацію обладнання, загальну функціональну схему та пояснювальну записку з детальним описом принципів роботи. Після впровадження рішення обов’язковий комплект доповнюється важливими експлуатаційними документами, зокрема, детальними функціональними та структурними схемами, кабельними журналами та важливими рекомендаціями щодо експлуатації.

варіанти задіяних рішень

Побудова платформ обслуговування баз даних (DB)

Різні типи завдань потрібують різних фізичних ресурсів, в тому числі і підсистем зберігання даних. В залежності від конкретних задач та побажань замовника підбираються конкретні моделі обладнання зі специфічним наповненням.

Виробники: HPE, Dell

Продуктивні системи зберігання даних

Виділені системи зберігання даних необхідні у випадку, якщо поставлені задачі виходять за рамки можливостей наявного сервера чи відповідно до вимог відмовостійкості. Також – якщо до внутрішніх дисків надається загальний доступ.

Виробники: HPE, Dell

Впровадження віртуалізації

Вимоги програмного забезпечення до ізоляції сервісів один від одного і висока продуктивність серверів потребують віртуалізації певних функцій, що дозволить уникнути простою обладнання.

Виробники: Vmware, Microsoft, XEN, KVM

наші послуги та сервісні продукти

  • Aудит та оптимізація систем зберігання даних (СЗД)

    Детальніше
  • Модернізація впроваджених рішень та масштабування інфраструктури

    Детальніше
Netwave