Netwave

Управління мережею

Централізоване управління та інтелектуальний контроль мережі

детальніше

про напрямок

alt text

Сучасні корпоративні мережі не просто обслуговують бізнес, але стають його основним драйвером, інструментом доставки клієнтських сервісів та впровадження інновацій. Велика кількість напрямків призводить до сегментації мережі та створює потребу у різнорідних програмно-апаратних комплексах, що виконують свої окремі задачі. Тому для ефективної роботи складних систем та підвищення безпеки краще використовувати централізовані платформи управління всіма підсистемами та інструментами. Найбільш актуальними на сьогодні є платформи, які враховують активний розвиток програмно-конфігурованих мереж, хмарних та гібридних архітектур.

вирішує завдання

Абстракція мережі для підвищення гнучкості та ефективності

Існує ряд програмно-конфігурованих рішень для ефективного управління поведінкою мережі чи окремих її сегментів. Такі рішення пропонують абстраговані від мережевого обладнання функції керування, що значно підвищує гнучкість. Віртуальні елементи тепер концентровані у одному місці і дають адміністраторам можливість швидко маніпулювати окремими параметрами мережі, наглядно бачити її структуру і ефективніше використовувати фізичні ресурси.

Прозорий моніторинг та інтелектуальне управління

Концентрація функціоналу окремого сегменту чи усієї мережі на одній платформі передбачає інтелектуальну автоматизацію значної кількості операцій. Сюди входять адміністративні задачі, імплементація нових політик на всіх рівнях, прозорий моніторинг активності користувачів, управління доступом та інше. Такий підхід продукує дані для аналізу наявних процесів та дозволяє чіткіше планувати подальший розвиток і впровадження інновацій.

Логічний, централізований контроль над усіма функціями мережі

Традиційні методи управління передбачають розосередженість між пристроями, які працюють автономно, з обмеженим баченням стану всієї мережі. Сучасні системи управління мережею орієнтуються на централізовану топологію, яка дозволяє розумно відстежувати та контролювати ресурси, функції і безпекові події. У підприємств, таким чином, з’являється цілісне уявлення про мережу.

наш підхід

Аудит готовності існуючої ІТ-інфраструктури замовника

Перед початком планування потрібно визначити стан існуючої мережі. На цьому етапі спеціалісти Netwave складають точний перелік компонентів та обладнання, наявний програмний комплекс і ресурс продуктивності. Зібрана інформація допоможе в подальшому обрати оптимальне рішення з огляду на конкретні задачі та цілі бізнесу.

Вибір оптимального технічного рішення

При виборі рішення потрібно враховувати не тільки специфіку наявної інфраструктури, але й плани бізнесу по розвитку. Існуюче навантаження на мережу може зростати, тому важливо заздалегідь підібрати програмний чи апаратний комплекс, яке дозволить у майбутньому масштабуватися при мінімальних затратах.

Детальне планування міграції ІТ-інфраструктури у віртуальне середовище з мінімальними простоями для бізнесу

Для бізнесових IT-інфраструктур важливо підтримувати безперервність роботи і доступність клієнтських сервісів. При запровадженні нових рішень деякі її сегменти певний час відключаються, що може призвести до збитків та репутаційних втрат. Фахівці Netwave завжди враховують можливі ризики для бізнесу і планують робочий процес з перспективою мінімізації простоїв.

Складання детальної проєктної документації на кожному етапі проєкту

Під час роботи над проєктом наші фахівці готують обов’язковий перелік попередньої документації, що включає специфікацію програмного забезпечення, загальну функціональну схему та пояснювальну записку з детальним описом принципів роботи. Після впровадження рішення обов’язковий комплект доповнюється важливими експлуатаційними документами, зокрема, детальними функціональними та структурними схемами.

варіанти задіяних рішень

Системи управління мережею

Системи управління мережею, які дають можливість візуалізувати, перевіряти та документувати широкомасштабні мережі всього за декілька хвилин. Plug&play рішення з можливістю запуску локально на віртуальній машині. Автоматизують збір даних про мережеву інфраструктуру та надають попередні звіти з висвітленням невідповідностей та проблем у вашій мережі.

Виробники та продукти: IP Fabric.

 

Програмно-конфігуровані рішення (SD-WAN, SD Access)

Програмно-конфігуровані уніфіковані середовища для автоматизації і централізації управління мережею чи окремими її функціями. Підвищують ефективність на всіх рівнях: від периметру до хмари. Дають можливість збирати дані та складати звіти.

Виробники та технології: Cisco DNA, Cisco Meraki, VMware VeloCloud, Fortinet.

Системи моніторингу продуктивності додатків (APM)

Програмні засоби APM фіксують дані про ефективність додатків, поведінку користувачів, безпеку та інше. Дозволяють не тільки збирати інформацію для підвищення безпеки мережі, але й оптимізувати користувацький досвід та перевірити функціональність програм і додатків.

Виробники та продукти: AppDynamics, Dynatrace.

Системи контролю та обліку мережевого доступу

Централізована система з глибокою інтеграцією в ІТ-інфраструктуру. Являється єдиною точкою впровадження та контролю всіх політик доступу на мережевому обладнанні.

Виробники: Cisco ISE

Рішення для моніторингу у реальному часі всіх метрик мережевого обладнання

Програмне забезпечення, яке у реальному часі здатне відстежувати метрики всіх фізичних і віртуальних машин та всіх мережевих пристроїв. Кількість пристроїв, що входять до списку моніторингу, може сягати десятків тисяч, а кількість метрик – мільйонів.

Виробники та продукти: Zabbix.

найцікавіші продукти та технології

Netwave