Netwave

Віртуалізація сховищ даних

Ефективність управління, підвищення безпеки та зниження інвестицій

детальніше

про напрямок

alt text

Віртуалізація – це об’єднання розрізнених фізичних пристроїв зберігання даних в єдиний пул, з якого програмними засобами можна швидко створювати окремі віртуальні томи. Об’єднання та перерозподіл всього наявного ресурсу підвищує гнучкість та ефективність системи зберігання даних, знижуючи витрати на постійне масштабування. До такого віртуального пулу можна застосовувати інструменти централізованого управління та захисту.

вирішує завдання

Спрощення адміністрування та підвищення ефективності наявного ресурсу

Консолідація всього фізичного ресурсу зберігання даних у єдине середовище дає можливість застосовувати інструменти централізованого управління. Створення нових томів та операції з ними виконуються через єдиний інтерфейс та займають значного менше часу. Більшу частину адміністративних задач можна автоматизувати, зменшивши можливість помилки через людський фактор.

Спрощений перехід до нових технологій, можливість швидкої гібридизації за допомогою хмари

Репрезентоване єдиним програмним інтерфейсом віртуалізоване середовище зберігання даних більш відкрите до впровадження нових технологій ніж розрізнені фізичні пристрої. Централізоване управління дозволяє швидко виділяти частину ресурсу для створення особистої хмари.

Зменшення інвестицій при масштабуванні за рахунок оптимізації наявного ресурсу

Об’єднання всіх фізичних пристроїв логічно призводить до оптимізації всього наявного ресурсу зберігання даних. Віртуалізовані пристрої дозволяють використовувати програмні засоби для підвищення їх ефективності, наприклад контейнери чи гібридні хмари. Це зменшує необхідність у новому обладнані та постійних інвестиціях.

Централізований захист даних програмними засобами

Централізоване управління дозволяє використовувати одні й ті ж самі засоби шифрування та контролю адміністративного доступу для всіх наявних систем зберігання даних. Це значно спрощує підтримку високого рівня безпеки.

варіанти задіяних рішень

Платформи віртуалізації

Загальні рішення для віртуалізації як всієї IT-інфраструктури, так і окремих мережевих компонентів. Надають адміністраторам широкий набір інструментів для швидкої та зручної віртуалізації сховищ даних.

Виробники та продукти: Cisco, VMware.

Віртуалізацію через хмарні середовища

Віртуалізація сховищ даних за допомогою особистих чи публічних хмарних сервісів. Мають багато інструментів та сервісів для зручного централізованого управління та забезпечення захисту інформації.

Виробники та продукти: Cisco, VMware.

наші послуги та сервісні продукти

  • Aудит та оптимізація систем зберігання даних (СЗД)

    Детальніше
  • Організація міграції ІТ та бізнес сервісів в «хмару»

    Детальніше
  • Розробка архітектури та проєктування IT-інфраструктури

    Детальніше