Netwave

Віртуалізація сховищ даних

Ефективність управління, підвищення безпеки та зниження інвестицій

детальніше

про напрямок

alt text

Віртуалізація – це об’єднання розрізнених фізичних пристроїв зберігання даних в єдиний пул, з якого програмними засобами можна швидко створювати окремі віртуальні томи. Об’єднання та перерозподіл всього наявного ресурсу підвищує гнучкість та ефективність системи зберігання даних, знижуючи витрати на постійне масштабування. До такого віртуального пулу можна застосовувати інструменти централізованого управління та захисту.

вирішує завдання

Спрощення адміністрування та підвищення ефективності наявного ресурсу.

Консолідація всього фізичного ресурсу зберігання даних у єдине середовище дає можливість застосовувати інструменти централізованого управління. Створення нових томів та операції з ними виконуються через єдиний інтерфейс та займають значного менше часу. Більшу частину адміністративних задач можна автоматизувати, зменшивши можливість помилки через людський фактор.

Спрощений перехід до нових технологій, можливість швидкої гібридизації за допомогою хмари.

Репрезентоване єдиним програмним інтерфейсом віртуалізоване середовище зберігання даних більш відкрите до впровадження нових технологій ніж розрізнені фізичні пристрої. Централізоване управління дозволяє швидко виділяти частину ресурсу для створення особистої хмари.

Зменшення інвестицій при масштабуванні за рахунок оптимізації наявного ресурсу.

Об’єднання всіх фізичних пристроїв логічно призводить до оптимізації всього наявного ресурсу зберігання даних. Віртуалізовані пристрої дозволяють використовувати програмні засоби для підвищення їх ефективності, наприклад контейнери чи гібридні хмари. Це зменшує необхідність у новому обладнані та постійних інвестиціях.

Централізований захист даних програмними засобами.

Централізоване управління дозволяє використовувати одні й ті ж самі засоби шифрування та контролю адміністративного доступу для всіх наявних систем зберігання даних. Це значно спрощує підтримку високого рівня безпеки.

наш підхід

Аудит існуючих системи зберігання даних на готовність до віртуалізації.

Перед початком планування потрібно визначити стан наявного ресурсу. На цьому етапі спеціалісти Netwave складають точний перелік компонентів та обладнання, які планується віртуалізувати, наявний програмний комплекс і ресурс продуктивності. Зібрана інформація допоможе в подальшому вибрати найбільш оптимальне рішення з огляду на задачі конкретного бізнесу.

Вибір оптимального технічного рішення, яке буде враховувати існуюче навантаження і подальше зростання бізнесу.

При виборі рішення потрібно враховувати не тільки специфіку наявної інфраструктури, але й плани бізнесу по розвитку. Існуюче навантаження на системи зберігання даних може зростати, тому важливо заздалегідь підібрати рішення, яке дозволить у майбутньому масштабувати при мінімальних затратах.

Детальне планування міграції у віртуальне середовище з мінімальними простоями бізнесу.

Для бізнесових IT-інфраструктур важливо підтримувати безперервність роботи і вискоку доступність. При віртуалізації сховищ даних деякі сегменти певний час можуть знаходитись офлайн, що може призвести до збитків. Фахівці Netwave завжди враховують можливі ризики для бізнесу і планують процес впровадження рішень з мінімізацією простоїв.

Складання детальної проєктної документації на кожному етапі

Під час роботи над проєктом віртуалізації наші фахівці готують обов’язковий перелік технічної документації, що включає специфікацію програмного забезпечення, загальну функціональну схему та пояснювальну записку з детальним описом принципів роботи мережі. Після впровадження рішення обов’язковий комплект доповнюється важливими експлуатаційними документами, зокрема, детальними функціональними та структурними схемами.

варіанти задіяних рішень

Платформи віртуалізації

Загальні рішення для віртуалізації як всієї IT-інфраструктури, так і окремих мережевих компонентів. Надають адміністраторам широкий набір інструментів для швидкої та зручної віртуалізації сховищ даних.

Виробники та продукти: Cisco, VMware.

Віртуалізацію через хмарні середовища

Віртуалізація сховищ даних за допомогою особистих чи публічних хмарних сервісів. Мають багато інструментів та сервісів для зручного централізованого управління та забезпечення захисту інформації.

Виробники та продукти: Cisco, VMware.

наші послуги та сервісні продукти

  • Aудит та оптимізація систем зберігання даних (СЗД)

    Детальніше
  • Організація міграції ІТ та бізнес сервісів в «хмару»

    Детальніше
  • Розробка архітектури та проєктування IT-інфраструктури

    Детальніше
Netwave