Netwave

Захист баз даних
та веб-додатків

Всебічний захист мережі на рівні клієнтських додатків та баз даних

детальніше

про напрямок

alt text

Важливою характеристикою баз даних та клієнтських додатків є їх доступність. Але чим вони доступніші, тим більш вразливі і тим складніших засобів захисту вони потребують, які, в свою чергу, знижують їх доступність. Це замкнене коло ставить перед бізнесом цілий ряд задач, нехтування якими може призвести до втрати конкурентних переваг та зупинки бізнесу. Найефективнішим рішенням буде комплексний підхід з централізованим управлінням.

вирішує завдання

Захист від вторгнень у корпоративну мережу

Небезпеку для баз даних та додатків можуть нести події у будь-якій точці корпоративної мережі, яка щоденно опрацьовує величезну кількість вхідного трафіку. Це дає можливість зловмисниками непомітно використовувати шкідливе ПО. Спеціалізовані апаратно-програмні комплекси допомагають швидко ідентифікувати та ізолювати шкідливі програми.

Попередження витоку даних та репутаційних і фінансових збитків

Програми-шпигуни широко використовуються зловмисниками для збору конфіденційної клієнтської інформації та корпоративних даних, що може призвести до втрати конкурентних переваг та зупинки бізнесу. Комплексний захист від шкідливого ПЗ дозволить запобігти подібним наслідкам.

Підтримка працездатності мережі і доступності внутрішніх та клієнтських сервісів

Шкідливе програмне забезпечення може використовуватися не тільки для отримання доступу та збору даних, але й для нанесення прямої шкоди фізичним ресурсам мережі та виводу їх з ладу. Підтримка працездатності додатків та сервісів повинна бути одним з пріоритетних безпекових напрямків.

наш підхід

Побудова мережевої безпеки з урахуванням специфіки інформаційних потоків замовника

Для забезпечення належного рівня захисту корпоративних мереж та сервісів важливо проєктування рішення під конкретні потреби замовника, підбирати та впроваджувати програмне забезпечення і обладнання відповідного типу, для найбільш ефективного виконання поставлених задач.

Надійне функціонування та відмовостійкість систем безпеки

Для забезпечення надійності та відмовостійкості систем захисту фахівці Netwave наголошують на необхідності резервування окремих компонентів. Доступ до інтерфейсів керування повинен бути обмежений, контрольований та проводитися з використанням безпечних протоколів.

Централізовані системи управління мережевим захистом

Ефективна робота з декількома системами мережевої безпеки вимагає використання спеціалізованих програм централізованого управління. Такі комплекси забезпечують значно вищий рівень керованості ніж при управлінні кожною системою окремо в ручному режимі та полегшують збір даних для складання звітів.

Повний перелік документації для запровадженого рішення

Будь-які мережеві системи потребують супровідної документації, адже без повного розуміння існуючих інформаційних потоків, політик доступу та механізмів захисту важко забезпечити належний рівень безпеки і контролю ресурсів. Команда Netwave завжди ретельно документує і описує впроваджені рішення.

варіанти задіяних рішень

Системи оцінки вразливостей (VA)

Автоматизовані рішення для безперервного моніторингу мережі та оцінки вразливостей. Дають повне уявлення про динаміку змін в мережі і допомагають виявляти нові вразливі місця.

Виробники та продукти: Tenable, GFI.

Системи аналітики поведінки користувачів (UEBA)

Рішення на базі машинного навчання для виявлення безпекових аномалій. Використовують розширені способи аналізу всіх типів даних в мережі, а також активності користувачів для виявлення типових і нетипових сценаріїв поведінки.

Виробники та продукти: Microsoft, Exabeam.

Системи виявлення загроз на рівні кінцевих пристроїв (EDR)

Рішення для моніторингу активності користувачів на рівні ендпоїнт та пропорційної відповіді у разі виявлення аномальної активності чи прямої загрози. Можуть самостійно ізолювати підозрілий ендпоїнт пристрій та сповіщати команду мережевої безпеки про подію.

Виробники та продукти: McAfee, ESET, Defender, Carbon black, Panda.

Системи захисту баз даних (DB Security)

Набори програмних та апаратних інструментів для встановлення та підтримки цілісності, доступності і конфіденційності баз даних.

Виробники та продукти: IBM, Imperva, TrustWave.

Системи моніторингу продуктивності додатків (APM)

Програмні засоби APM фіксують дані про ефективність додатків, поведінку користувачів, дані про безпеку та іншу інформацію. Дозволяють не тільки збирати дані для підвищення безпеки мережі, але й оптимізувати користувацький досвід та перевірити функціональність програми додатків.

Виробники та продукти: AppDynamics, Dynatrace.

Брандмауери вебдодатків (WAF)

Рішення для HTTP-додатків, які захищають від найбільш поширених атак типу XSS (міжсайтовий скриптинг) та SQL-ін'єкцій. WAF орієнтовані на захист серверів та баз даних.

Виробники та продукти: F5, Fortinet.

наші послуги та сервісні продукти

  • Оптимізація витрат на підтримку інформаційної безпеки

    Детальніше
  • Модернізація впроваджених рішень та масштабування інфраструктури

    Детальніше
Netwave