Netwave
 • Дата 17:21, 10 Квітня
 • Час для ознайомлення 13 хвилин

Помилки резервного копіювання та збереження даних: як використовувати можливості Commvault

Категорія
Поділитись:

Професійна платформа бекапування забезпечує створення резервних копій, захист даних і надійне відновлення після інцидентів.

Дані є одним з найцінніших активів сучасного підприємства, а їх захист — одним з головних бізнес-процесів незалежно від галузі, в якій працює компанія. Втрата даних може коштувати організаціям мільйонів доларів щороку. За підрахунками міжнародної компанії Statista, середня вартість інциденту з витоком даних у компаніях у всьому світі становить $4,45 млн. До цього додаються репутаційні ризики, зменшення продуктивності та інші непрямі збитки.

До втрати даних може призвести багато чинників: від хакерської атаки та ракетного обстрілу до технічного збою або недбалості співробітника. Що повинна робити IT-команда, аби зберегти корпоративні дані, яких типових помилок вона припускається та як збереження й відновлення даних спрощує платформа Commvault, розповідаємо в цій публікації.

Типові помилки бекапування

Є непоодинокі випадки, коли систему резервного копіювання та відновлення добре продумано і спроєктовано, але частина правил і відповідних дій так і залишаються виключно на папері.

Незважаючи на всі ризики, основні правила щодо резервного копіювання та відновлення часто порушуються навіть у великих компаніях. Ось декілька типових помилок бізнесу, які ми спостерігаємо.

1. Порушення принципу регулярності

Платформа Commvault, як система Enterprise-класу, надає широкий набір можливостей з налаштування автоматичного створення резервних копій у відповідності до вимог бізнесу. Також налаштовується надсилання сповіщень, зокрема у разі виникнення нештатних ситуацій.

Але, незважаючи на автоматизацію, адміністратор повинен контролювати виконання щоденних завдань бекапування. Інакше кажучи, кожного ранку разом з філіжанкою кави йому потрібно впевнитись, що вночі за розкладом було створено резервну копію і всі дані за минулий день збереглися. Для цього система надає повний і зручний інструментарій.

Поєднання продуманої процесної частини, функціональності платформи Enterprise-класу і регулярного контролю з боку адміністратора дозволяє забезпечити безперервність бізнесу шляхом збереження даних і відновлення з мінімальними втратами в разі настання критичних ситуацій.

2. Відсутність системного тестування аварійного відновлення

Платформа Commvault має функціональність з автоматичної перевірки цілісності даних в резервних копіях. Але тестування відновлення даних з бекапів проводиться вручну. Між тим лише тести можуть гарантувати, що резервні копії після аварійного відновлення працюватимуть коректно. Графік зале-жить від типів даних, що копіюються, їхньої критичності для бізнес-сервісів та політик організації щодо роботи з дани-ми. Стандартною рекомендацією є проведення тестування аварійного відновлення не рідше ніж раз на півроку, а для критичних сервісів — раз на квартал.

Платформа надає можливість зручного запуску процесів тестування через власний інтерфейс. Також Commvault дозволяє документувати й аналізувати процес тестування та робити доналаштування системи після тестів, якщо виникає така необхідність.

3. Недотримання архітектурних стандартів бекапування

«Золоте» правило «3–2-1» зі створення інфраструктури резервного копіювання говорить: необхідно мати щонайменше три копії даних, зберігати їх принаймні на двох типах носіїв, один з яких має бути відокремленим від основного технічного майданчика. Наприклад, оригінальні дані і одна копія зберігаються в обчислювальній інфраструктурі замовника в Києві, а друга копія — в хмарі AWS, Azure чи іншого хмарного провайдера. Якщо припустити, що в київському ЦОД станеться надзвичайна ситуація, залишиться неушкоджений бекап в хмарі, і аварія не матиме критичних наслідків для бізнесу.

Зі збільшенням кількості кібератак вимоги до зберігання даних посилюються, і тому «золотий стандарт» еволюціонував до «3–2-1–1». Остання одиниця означає ще одну резерв-ну копію даних, яка є незалежним ізольованим сегментом підсистеми резервного копіювання. Така інфраструктура повинна бути побудована за принципом Air Gap, тобто не мати зв’язку з основною.

Commvault забезпечує реалізацію топології Air Gap за допомогою сервісу Commvault Cloud Air Gap Protect. У поєднанні з елементами керування безпекою, такими як незмінність резервних копій, багатофакторна та багатокористувацька автентифікація, Commvault Cloud Air Gap Protect забезпечує найвищий рівень захисту даних. У разі зараження корпоративної мережі ізольовані резервні копії залишаються нескомпрометованими та доступними для відновлення.

Ключові аспекти бекапування та відновлення даних для надійної роботи

Щоб система бекапування та відновлення не давала збоїв, відповідальна команда повинна:

 • розуміти мету бекапування та відновлення даних, чітко знати всі правила та політики цих процесів;
 • правильно сформувати вимоги щодо точки та середнього часу відновлення (RPO/RTO);
 • вміти ефективно використовувати IT-інструменти, які забезпечують бекапування та відновлення даних;
 • контролювати, чи виконуються щоденні завдання бекапування, які задані в інтерфейсі IT-інструментів;
 • проводити тестування аварійного відновлення;
 • вчасно вирішувати проблеми, усувати помилки, пов’язані з бекапами.

Головним принципом тут є регулярність: регулярні бека-пи, регулярний контроль, регулярні відпрацювання в команді, регулярні тестування аварійного відновлення. Не менш важливим є використання професійної платформи бекапування та відновлення, що автоматизує ці процеси з урахуванням завдань бізнесу.

Commvault захищає бізнес з неперевершеною ефективністю

Платформа Commvault є комплексним рішенням, яке забезпечує резервне копіювання, відновлення і захист даних. Платформа працює з IT-інфраструктурою будь-якого розміру і конфігурації. Наприклад, іспанська телекомунікаційна компанія Telefónica з 369 млн абонентів у 12 країнах за допомогою Commvault захищає 650 терабайт даних — зокрема дані Microsoft Exchange, Windows, Active Directory, Oracle, Solaris, SAP HANA, MySQL, PostgreSQL і 1200 віртуальних машин Hyper-V.

У щорічному звіті Gartner Magic Quadrant впродовж останніх 12 років Commvault визнається лідером у номінації «Корпоративні програмні рішення для резервного копіювання та відновлення даних». Рішення Commvault має конкретні переваги.

Платформа сумісна з максимальною кількістю обчислювального обладнання, ОС, платформ віртуалізації, застосунків і хмарних сервісів. Це актуально, насамперед, для тих корпоративних замовників, інфраструктура яких еволюціонувала протягом десятиліть і, безумовно, не може характеризуватись моноплатформністю та/або навіть моновендорністю. Також це може бути важливо для компаній, які зберігають критичні дані в одній чи декількох хмарах і бажають мати їх резервні копії на фізичних носіях. Якщо бізнес працює в Microsoft Office 365, дані якого зберігаються в Azure, Commvault може автоматично робити бекапи цих даних на сховище резервних копій в наземному ЦОД.

Функція архівації, що допомагає заощадити об’єм на основному сховищі. Будь-який бізнес має великий обсяг накопичених даних, з якими тривалий час ніхто не працює, але з тих чи інших причин їх потрібно зберігати, і вони періодично бувають потрібні. Commvault може робити архів «незатребуваних» файлів. Наприклад, якщо до файлу ніхто не звертався протягом шести місяців, платформа переміщує його в сховище резервних копій, а на попередньому місці залишає активне посилання, яке дозволить користувачу отримати доступ до нього з невеликою затримкою.

Функції cтискання та дедублювання, що допомагають заощадити на об’ємах сховища й каналах зв’язку. Відповідна функціональність притаманна багатьом платформам Enterprise-класу, але в одних альтернативних рішень нижча ефективність, в інших потрібна додаткова ліцензія, а в третіх — спеціалізовані системи зберігання. Commvault надає такі можливості в базовій конфігурації, без додаткових ліцензій та витрат. Платформа не має жорсткої прив’язки до обладнання, на якому вона буде реалізована: тип, вендор, сервісний контракт. Її можна розгортати за принципом reuse (розумне споживання ресурсів) з використанням існуючого обладнання попередніх поколінь, яке знято з продуктивних навантажень.

Які рішення пропонує Commvault

Foundational Protection. Забезпечує надійне резервне копіювання та відновлення даних. За допомогою інструментів AI знижує ризики зараження шкідливим ПО та виявляє аномалії під час бекапування.

Autonomous Recovery. Пакет пропонує всі можливості

Foundational Protection, а також безперервну реплікацію даних, криміналістичний аналіз підозрілих файлів і автоматичне відновлення після збоїв, яке відбувається швидше завдяки інструментам AI.

Cyber Resilience. До можливостей Foundational Protection і Autonomous Recovery додаються функції, що забезпечують кіберстійкість. Серед них — сканування резервних копій для пошуку загроз, прогнозування загроз на основі AI, автоматичне усунення ризиків і виявлення кібер-обману для раннього попередження аномалії.

Як підійти до вибору рішення і реалізації проєкту

Необхідність впровадження систем резервного копіювання для бізнесу, що працює з даними, скоріше за все, не викликає сумнівів. А от питання вибору рішення та подальшої реалізації — як до них підійти? Як впровадити рішення так, щоб інвестиція була оптимальною і потреби бізнесу були задоволені?

Компанія Netwave пропонує своїм замовникам повний спектр професійних послуг, які покривають весь життєвий цикл інфраструктури резервного копіювання та відновлення, від планування до технічної підтримки.

Потенційним клієнтам, крім розробки архітектури бекапування, ми надаємо супровід, який може включати в себе навчальні семінари, онлайн-консультації з інженерами, порівняння Commvault з платформами-конкурентами. Наша компанія має досвід реалізації проєктів та надає можливість проведення пілотів, які дозволяють замовнику переконатися на практиці, що рішення Commvault повністю відповідає його вимогам. Пілотування відбувається з використанням тимчасових ліцензій без обмеження функціональності.

Серед основних етапів реалізації затвердженого проєкту можна виділити наступні.

 1. Проєктування інфраструктури резервного копіювання та відновлення даних. Вона залежить від завдань, правил і політик бекапування та відновлення, затверджених бізнесом, а також від існуючої ІТ-інфраструктури замовника. Фахівці Netwave здійснюють проєктування згідно з технічним завданням замовника.
 2. Розгортання всіх компонентів інфраструктури, зокрема Commvault. Фахівці Netwave допомагають інтегрувати інфраструктуру бекапування в IT-інфраструктуру замовника.
 3. Налаштування завдань бекапування та відновлення даних в інтерфейсі платформи Commvault, а також розподілення прав для користувачів.

Наші фахівці надають рекомендації, як розподілити права для забезпечення максимального захисту даних, не ускладнюючи роботу користувачів.

Команда Netwave може долучитися на будь-якому етапі проєкту в залежності від складності інфраструктури, а також досвіду роботи з аналогічними платформами та завантаженості спеціалістів замовника.

Проєкт зі створення інфраструктури резервного копіювання і відновлення може виконуватись окремо або як частина комплексного проєкту з побудови чи модернізації інфраструктури збереження даних.

В будь-якому з варіантів технічна команда Netwave може надати додаткову цінність як за рахунок глибоких знань рішення Commvault, так і використовуючи свою мультивендорну експертизу по різних технологічних напрямках, що базується на практичному досвіді впровадження комплексних проєктів з побудови інфраструктури для наших замовників.

Пропонуємо скористатись перевагами, що їх надає синергетичне поєднання продукту, який дійсно є №1 на ринку, та інтегратора Netwave, що надає професійні послуги та першим в Україні став партнером Commvault.

Поділитись:

рішення, які можуть вас зацікавити

Послуги:

Технічна підтримка

Детальніше

Тест на проникнення – Pentest

Детальніше

Супровід обслуговування IT-систем

Детальніше

Модернізація впроваджених рішень та масштабування інфраструктури

Детальніше

Продукти:

Netwave