Netwave
 • Дата 15:23, 03 Квітня
 • Час для ознайомлення 11 хвилин

IT-інфраструктура підприємства: що це таке, і які компоненти включає

Категорія
Поділитись:

В умовах Industrie 4.0, яка продовжує набирати оберти у всьому світі, ІТ-інфраструктура компаній відіграє вирішальну роль у забезпеченні роботи цифрових сервісів, ефективності та надійності бізнес-процесів. Сьогодні така система стає одним із найважливіших активів сучасного бізнесу будь-якої галузі.

ІТ-інфраструктура підприємства – це інтегрована система, що включає багатокомпонентний комплекс оптимально підібраного програмного забезпечення та ІТ-обладнання. Для створення такого рішення проводиться детальний аналіз потреб підприємства, послуг, які надаються клієнтам і партнерам, корпоративних сервісів для внутрішніх користувачів, а також цілей і стратегії розвитку компанії. У цій статті ми детально розберемо поняття ІТ-інфраструктура: що це таке, з яких компонентів складається, і як впливає на сучасний бізнес.

Основні цілі ІТ-інфраструктури підприємства

Надійна та безперебійна ІТ-система – необхідна основа діяльності сучасних компаній. Підприємства інвестують у створення, підтримання, модернізацію IT-інфраструктури як в один з основних інструментів для забезпечення ефективної роботи цифрових сервісів, високого рівня клієнтських послуг, реалізації конкурентних переваг, і, в результаті, отримання прибутку і розвитку бізнесу.

Така система допомагає компаніям вирішувати низку завдань:

 • забезпечити доступність корпоративних сервісів підприємства для необхідних категорій користувачів (замовників, партнерів, персоналу);
 • підтримувати високий рівень безпеки, захисту даних і надійності;
 • забезпечити безперервність бізнес-процесів і зведений до мінімуму час відновлення після збоїв;
 • реалізувати гнучкість і масштабованість для швидкого реагування на зміни зовнішніх умов і адаптації підприємств до актуальних викликів;
 • забезпечити просте управління і повну видимість всіх вузлів;
 • підтримувати високу ефективність роботи компанії та оптимізацію витрат.

Компоненти ІТ-інфраструктури: з чого складається

Для управління внутрішніми IT-системами компанії та надання цифрових послуг внутрішнім і зовнішнім користувачам використовуються різні складові елементи. Виділяють три основні компоненти, з яких складається IT-інфраструктура будь-якого підприємства: фізичне обладнання (або апаратне забезпечення), програмні рішення та мережеві технології.

Апаратне забезпечення

До таких компонентів належить обладнання, за допомогою якого будується інфраструктура ІТ. Це сервери, СЗД, ДБЖ, комп’ютери та мобільні пристрої, техніка для забезпечення кібербезпеки, системи вентиляції та кондиціонування, електроживлення, кабельні системи та інші рішення.

Програмне забезпечення

До цієї категорії відносяться технології, додатки та програмні рішення, які компанія використовує для управління обладнанням та ІТ-ресурсами, забезпечення роботи персоналу та надання клієнтських сервісів. До них належать:

 • операційні системи;
 • драйвери;
 • рішення для забезпечення кібербезпеки;
 • бази та бібліотеки даних;
 • CRM-системи;
 • рішення для планування ресурсів підприємства – ERP;
 • поштові клієнти;
 • системи управління контентом;
 • сервери додатків;
 • ПЗ для віртуалізації та інші технології.

Мережева інфраструктура

Мережі відповідають за передачу даних і з’єднання всіх пристроїв, користувачів, баз даних та інших компонентів у єдину систему. Для побудови корпоративних мереж використовуються як програмні рішення, протоколи і технології передачі даних, так і мережеве обладнання: маршрутизатори, брандмауери, комутатори.

Різновиди IT-інфраструктури підприємства

Залежно від того, чи використовує компанія лише власне обладнання, яке розташоване в локальних ЦОДах, офісах та інших об’єктах, чи обирає хмарне розгортання (зокрема, модель IaaS, що передбачає постачання інфраструктури як послуги), чи комбінацію обох варіантів, ІТ-інфраструктура підприємства може бути on-premises (або традиційною), хмарною чи гібридною (або комбінованою).

Традиційна ІТ-інфраструктура

При такому варіанті компанія закуповує всі необхідні компоненти ІТ-систем і розміщує їх локально, у наземних дата-центрах, офісах, філіях, виробничих або інших приміщеннях. Традиційна ІТ-інфраструктура передбачає повний контроль і простоту забезпечення високого рівня безпеки та захисту даних, водночас пов’язана з великими інвестиціями. Бізнесу необхідно враховувати витрати на придбання обладнання та технологій, постійну підтримку, обслуговування і моніторинг, а також на регулярні оновлення та модернізацію ІТ-систем.

Хмарна ІТ-інфраструктура

Ця модель передбачає оренду необхідної кількості обчислювальних ресурсів у хмарі. Підприємство отримує доступ до ІТ-ресурсів за допомогою віртуалізації, при цьому за всі витрати на підтримку ІТ-систем відповідає провайдер. Постачальник також відповідає за доступність сервісів і дотримання вимог безпеки, які обумовлені в угодах про рівень обслуговування.

Хмарна інфраструктура IT дає можливість багатьом компаніям зменшити витрати на володіння та обслуговування ІТ-систем, при цьому для отримання економічно вигідного рішення необхідний ретельний аудит. Також забезпечується висока гнучкість і масштабованість шляхом швидкого і легкого виділення потрібного обсягу ІТ-ресурсів під нові завдання і потреби бізнесу. Ще одна перевага хмарної інфраструктури – можливість автоматизації управління, виділення ресурсів та інших операцій для підвищення ефективності та швидкості роботи.

Комбінована ІТ-інфраструктура

Бізнес може об’єднати переваги обох типів у гібридній моделі. Комбінована IT-інфраструктура передбачає наявність у компанії власних on-premises ресурсів і паралельне використання хмарних сервісів. Це дає можливість поєднувати контроль, повну видимість і захищеність локальних ІТ-систем з економічними перевагами й відмінною гнучкістю хмари.

Етапи побудови IT-інфраструктури підприємства

Створення такого рішення вимагає ретельного планування та аналізу потреб компанії, її бізнес-цілей, процесів й стратегії розвитку. Для цього команда Netwave реалізує проєкти побудови ІТ-інфраструктури в кілька етапів:

Визначення та аналіз ТЗ

На цьому етапі збирають та аналізують інформацію про конкретні ІТ-потреби бізнесу. Враховуючи отримані дані, формується концептуальна схема майбутньої IT-інфраструктури компанії-замовника. Команда системного інтегратора підбирає оптимальні варіанти рішень відповідно до бізнес-цілей клієнта, проводить демонстрацію їхньої роботи.

Розробка детального технічного завдання

До ТЗ додають всі важливі деталі проєкту, серед них:

 • функції та цілі розробленого рішення;
 • особливості реалізації та інтеграції всіх ІТ-систем між собою, а також з наявними ІТ-компонентами замовника;
 • календарний графік виконання робіт;
 • способи забезпечення та рівень відмовостійкості;
 • можливості для гнучкого масштабування рішення в міру розвитку бізнесу;
 • рішення кібербезпеки тощо.

Підбір продуктів

Формується повний перелік обладнання та технологій, які будуть використані при створенні ІТ-систем.

Впровадження ІТ-інфраструктури

Часто першим етапом реалізації проєкту стає запуск пілотного рішення, яке дає змогу перевірити функціонування ІТ-інфраструктури, провести її тестування. Залежно від результатів пілотного запуску можуть бути внесені зміни в проєкт.

Узгоджене рішення інсталюється, проводиться інтеграція всіх компонентів, за необхідності налаштовується взаємодія ІТ-системами замовника, що функціонують.

Тестування ІТ-інфраструктури

Експлуатація проєкту в тестовому режимі дає можливість оцінити ефективність і безвідмовність роботи систем, створити сценарії дій у разі збоїв. Результати тестування фіксуються в акті. Якщо проєкт проходить тестування, ІТ-інфраструктуру запускають для використання, а якщо за результатами перевірок були виявлені можливості для оптимізації та підвищення ефективності рішення, спочатку вносять необхідні коригування.

Фінальний етап – підготовка повного пакета документів, які містять опис IT-інфраструктури та детальні інструкції з її експлуатації.

Критерії оцінювання якості ІТ-інфраструктури

Рішення, яке відповідає потребам та бізнес-цілям компанії, забезпечує:

 • надійність;
 • доступність;
 • ефективність;
 • безпеку;
 • гнучкість й швидку адаптацію до мінливих умов.

Переваги добре спроектованої IT-інфраструктури

ІТ-інфраструктура, що створена з урахуванням таких критеріїв – це основа ефективної діяльності сучасного бізнесу. Правильно розроблена та впроваджена ІТ-система відкриває компаніям доступ до таких переваг:

 • підвищення продуктивності та ефективності бізнес-процесів;
 • поліпшення конкурентоспроможності підприємства;
 • зростання прибутку;
 • оптимізація витрат;
 • надійна безпека.

Висновок

Грамотно спроектована та імплементована ІТ-інфраструктура – це найважливіший компонент забезпечення ефективності сучасного бізнесу, безперебійного надання послуг і підтримки високих конкурентних позицій. Сьогодні підприємства можуть вибирати серед безлічі технологічних рішень і моделей організації ІТ-систем, тому експертний аналіз і підбір оптимальних варіантів, як за функціональними можливостями, так і за закладеними бюджетами, стає необхідним етапом створення відповідного проєкту.

Компанія Netwave накопичила великий досвід у розробці та проєктуванні надійних ІТ-систем, які працюють у точній відповідності до бізнес-цілей й стратегій розвитку підприємств. Ми імплементуємо рішення будь-якого рівня складності, а також виконуємо повний аудит наявних ІТ-систем та інфраструктури.

Поділитись:

рішення, які можуть вас зацікавити

Послуги:

Технічна підтримка

Детальніше

Тест на проникнення – Pentest

Детальніше

Супровід обслуговування IT-систем

Детальніше

Модернізація впроваджених рішень та масштабування інфраструктури

Детальніше

Продукти:

Netwave